Nieuwe marktkansen voor binnenvaart vergen aanpassingen

STRAATSBURG In het kader van de transitie naar duurzamer vervoer en een klimaatneutraal Europa worden nieuwe markten in de binnenvaart steeds belangrijker. Deze markten vereisen echter aanpassingen van de binnenvaartsector. De nieuwe markten veranderen niet alleen de vervoerde lading, maar vergen volgens onderzoek van de CCR ook nieuwe logistieke oplossingen, met nieuwe type schepen en nieuwe operationele gebieden.

Uit het rapport ‘Een beoordeling van nieuwe marktkansen voor de binnenvaart’ van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) blijkt dat voor de toekomst een van de belangrijkste nieuwe markten het stedelijk vervoer van passagiers en vrachten is. Dit leidt niet alleen tot een ander soort vracht dat wordt vervoerd, bijvoorbeeld pakketten in plaats van bulkgoederen, maar ook het gebied waar de activiteiten ontplooid worden, verandert. Dit zorgt voor andere logistieke kenmerken en andere typen schepen.
Andere belangrijke nieuwe markten voor de binnenvaart zijn volgens de CCR de nieuwe vrachtstromen die opkomen in het kielzog van de circulaire economie en het vervoer van hernieuwbare energie of grondstoffen en onderdelen die nodig zijn voor de productie daarvan.

Knelpunten
Daarnaast wordt de binnenvaart in de 21ste eeuw geconfronteerd met verschillende knelpunten, zowel aan de kant van de vraag als aan de kant van het aanbod. Aan de kant van het aanbod vereisen laagwater en de negatieve gevolgen daarvan een sterkere diversificatie ten aanzien van de gebieden waar de schepen actief zijn, bijvoorbeeld een sterkere integratie van de binnenvaart in de stedelijke logistiek, waar de waterstanden minder kritisch zijn. ‘Aan de kant van de vraag wijzen de vooruitzichten voor verschillende goederensegmenten op een verzadiging of zelfs afname, zoals bijvoorbeeld bij steenkool. Aangezien de energietransitie veranderingen met zich meebrengt in de soorten producten die de binnenvaart vervoert, biedt dit kansen in de vorm van nieuwe markten.’

Onvoldoende ontwikkeld
Het rapport van de CCR toont kortom aan dat er voor de binnenvaart nieuwe markten in het verschiet liggen die veel potentieel bieden. ‘Daar staat tegenover dat deze markten nog niet voldoende ontwikkeld zijn om gemakkelijk door de binnenvaartsector ontsloten te worden, of de binnenvaart heeft nog niet al haar kansen waargenomen. De redenen daarvoor hangen samen met technologische uitdagingen, risico’s en onzekerheden, naast een grote intermodale concurrentie.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.