Mocht het komen tot eenrichtingsverkeer op de Boven-IJssel, dan moet de binnenvaart flink omvaren. (Foto Rijkswaterstaat)

Mogelijk eenrichtingsverkeer op Boven-IJssel

DEN HAAG Als de droogte verder toeneemt, gaat Rijkswaterstaat eventueel eenrichtingsverkeer instellen op de Boven-IJssel voor alle scheepvaart. Dat gebeurt vanaf een minst gepeilde diepte (MGD) van 1,45 meter. De binnenvaart moet dan flink omvaren.

Het instellen van eenrichtingsverkeer is mogelijk nodig vanwege de dalende waterstanden op de IJssel. Hierdoor wordt de vaargeul steeds smaller en kan er niet meer veilig in twee richtingen worden gevaren. Want het is nog steeds droog in Nederland. De incidentele en plaatselijke buien bieden slechts een aantal dagen beperkt verlichting. Rijkswaterstaat verwacht dat vanaf volgende week de droogte en de effecten verder gaan toenemen. Ook de verschillen in Nederland zijn groot. In het oosten, zuiden en Zeeland zijn de effecten het meest nijpend. De inmiddels ingezette maatregelen zijn talrijk, zoals het schutten op basis van vraag en aanbod bij sluis Eefde en het doorlaten van zoet water via stuw Hagestein tegen verzilting Lek en Hollandsche IJssel.

Omvaren
Mocht het komen tot eenrichtingsverkeer op de Boven-IJssel, dan moet de scheepvaart vanuit Duitsland richting Kampen en de Twentekanalen omvaren via de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeer. De recreatievaart kan er voor kiezen om gebruik te maken van de Randmeren. Vanwege de waterstanden is de Waal de optimale route. Rijkswaterstaat adviseert deze route zodat het water in de stuwpanden in Nederrijn op peil gehouden kan worden.

Bellenscherm
Om de toenemende verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal tegen te gaan, worden twee maatregelen voorbereid. De eerste is het activeren van het bellenscherm. Dit is een buis op de bodem van het Noordzeekanaal ter hoogte van gemaal Zeeburg. De luchtbellen uit het bellenscherm brengen het zoute water omhoog. Dat komt vervolgens terecht in de zoetwaterstroom die vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal richting Noordzee gaat. Zo wordt het zoute water tegengehouden en stroomt het terug naar het Noordzeekanaal.
De tweede maatregel is het inzetten van de energiecentrale bij Diemen ten behoeve van de doorvoer van water van het Markermeer naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Doorvoer via de energiecentrale kan helpen om verzilting te bestrijden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.