Modal shift leidt niet tot substantiële verhoging stikstof-depositie

DEN HAAG Een forse modal shift van weg naar binnenvaart heeft slechts een klein effect op de stikstofdepositie in natuurgebieden langs de route van Rotterdam naar het noorden van Nederland. Uit onderzoek van TNO blijkt wel dat de NOx-uitstoot van de binnenvaart per TEU-kilometer hoger is dan het wegtransport en dat dit ook geldt bij binnenvaartschepen met een CCR2 motor met nabehandeling.

De Topsector Logistiek vroeg TNO een vergelijking te maken van de stikstof-uitstoot en -depositie voor containertransport via wegvervoer en binnenvaart. Het doel is om inzicht te krijgen in de impact op stikstof-depositie van modal shift van weg naar de binnenvaart. De analyse is uitgevoerd voor verschillende soorten vaartuigen en verschillende routes. De impact van modal shift op de NOx (stikstof)-uitstoot was tot nu niet duidelijk. De vergelijking tussen wegvervoer en binnenvaart is immers van veel factoren afhankelijk zoals de emissieklasse van de binnenvaartschipmotoren en de logistieke kenmerken van de routes. Daarnaast is het van belang of een binnenvaartschip door of langs een Natura2000-gebied vaart, waardoor modal shift een direct effect kan hebben op het neerslaan van stikstof in de omliggende natuurgebieden.

Het onderzoek
De studie maakt naast kengetallen gebruik van de technische en operationele kenmerken van de routes en actieve schepen op deze routes om de NOx-uitstoot te berekenen. Hiertoe zijn interviews uitgevoerd met vijf containervervoerders. Voor de berekening van de NOx-uitstoot van het wegvervoer is gebruik gemaakt van de TNO Heavy Duty emissiedatabase. Om de uitkomsten tussen de verschillende routes van binnenvaart en wegvervoer goed te kunnen vergelijken zijn deze omgezet naar TEU/kilometer.

Conclusies
Naast de conclusies dat de NOx-uitstoot van de binnenvaart per TEU-kilometer hoger is dan het wegtransport en dat dit ook geldt bij binnenvaartschepen met een CCR2 motor met nabehandeling, concludeert TNO verder dat de aanwezigheid van stroming in vaarroutes de NOx-uitstoot beïnvloedt en dat er wel effecten zijn te zien van modal shift op de stikstofdepositie op natuurgebieden langs de vaarroute laten wel een groei zien, maar dat geen grenswaarden worden overschreden.

Advies
TNO adviseert voor het verminderen van de Nox het gebruik van een stage V NRE motor. ‘Dit kan de NOx-uitstoot per container verder reduceren tot een niveau dat vergelijkbaar is met vervoer via de weg.’ Ook kan volgens TNO het vermogen van de vaak over bemeten motoren worden aangepast en kan de stikstof-depositie worden verminderd door het toepassen van dieselelektrische aandrijving.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.