Minister schaalt op naar ‘dreigend watertekort’

DEN HAAG Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft vanwege de huidige droogteperiode de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) opgeschaald naar niveau 1 ‘dreigend watertekort’. Volgens de minister heeft Nederland op dit moment te maken met het hoogst gemeten neerslagtekort voor deze tijd van het jaar sinds het begin van de metingen.

Sinds medio maart is het overwegend droog. Een omvangrijk hogedrukgebied zorgt in ons land en in de stroomgebieden van de Maas en de Rijn voor aanhoudend droog weer. De wateraanvoeren in de Rijn en Maas zijn daardoor aanzienlijk lager dan normaal in deze tijd van het jaar. De huidige Rijnaanvoer (ongeveer 1300 m3/s) ligt onder het LCW-criterium van mei (1400 m3/s) en zal de komende tijd verder dalen. De wateraanvoeren zijn nog wel voldoende om aan de watervraag te voldoen. Dit betekent dat er nog geen significante knelpunten of beperkingen zijn voor de scheepvaart en dat het effect op de verzilting of de waterkwaliteit op dit moment beperkt is.

Niveau 1
Om de lage aanvoeren is de LCW per 25 mei 2020 officieel opgeschaald naar niveau 1 ‘dreigend watertekort’. Dit betekent dat er wordt overgegaan naar landelijke coördinatie en advisering op de verdeling van het beschikbare water. Deze coördinatie vindt plaats samen met de Regionale Droogte Overleggen (RDO-en). Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies zijn leidend bij de uitvoering van de maatregelen en laten daarbij de adviezen van de LCW en de RDO-en meewegen.
Een mogelijk volgend niveau is niveau 2 ´feitelijk watertekort´. In dit niveau komt het Management Team Watertekorten (MTW) bijeen. Opschaling naar niveau 2 kan plaatsvinden wanneer door oplopende droogte en watertekort bijvoorbeeld waterakkoorden, wettelijke besluiten zoals peilbesluiten, niet meer kunnen worden nagekomen. Dit niveau is volgens de minister voorlopig nog niet aan de orde.

Tekort neemt toe
Het KNMI verwacht dat het neerslagtekort de komende twee weken verder toeneemt. Het Water Management Centrum Nederland (WMCN) monitort de situatie nauwlettend. Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen waar nodig al maatregelen zoals het preventief opzetten van waterpeilen en het vasthouden van water. Dit gebeurt niet alleen in de regionale watersystemen maar ook in het IJsselmeergebied en de Maas.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.