‘Minister moet nog dit jaar meten aan de pijp erkennen’

ROTTERDAM Koninklijke BLN-Schuttevaer wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen bam Infrastructuur en Waterstaat nog dit jaar het meten aan de pijp gaat erkennen. Dat schrijft de brancheorganisatie voor de binnenvaart in een brief aan de minister.

‘De gelijkwaardigheid van nieuwe motoren met een type-goedkeuring en van motoren die zijn aangepast, bijvoorbeeld door naschakeltechniek, is essentieel voor de vergroening van de binnenvaart en moet door de overheid worden erkend worden’, schrijft BLN in de brief. ‘De door de sector en overheid gewenste vergroening van de binnenvaart zal voor het belangrijkste deel gerealiseerd moeten worden met bestaande vloot en op basis van de bestaande aandrijvingen. Met behulp een retrofit en van filters moeten de emissies van onder meer NOx en fijnstof worden teruggebracht. Certificering van de aangepaste scheepsaandrijvingen op basis van een E3-meting aan de pijp is daarbij een essentiële voorwaarde. De gelijkwaardigheid van nieuwe motoren met een type-goedkeuring en van motoren die zijn aangepast, moet door de overheid worden erkend. Een geslaagde E3-meting moet leiden tot opname van de emissiecategorie in het certificaat van onderzoek van een binnenvaartschip.’
Overige kernpunten zijn wat BLN-Schuttevaer betreft een realistische kijk op de CCR-eisen voor kleine schepen en een studie en visie op meer goederenvervoer geheel of gedeeltelijk over water.

Biobrandstoffen
Wat betreft BLN liggen de belangrijkste politieke en maatschappelijke uitdagingen voor deze regeerperiode op het terrein van mobiliteit en bereikbaarheid, en op de in Parijs overeengekomen klimaatdoelstellingen.

BLN-Schuttevaer en het Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart (CBRB) willen in het kader van het klimaatakkoord voor de binnenvaart de eerste slag maken in de reductie van CO2 door het bijmengen van hernieuwbare biobrandstoffen aan de gasolie. ‘Bestaande scheepsmotoren gaan lang mee. Het is van belang als we de CO2-reductie willen versnellen om dat voor een belangrijk deel met bestaande schepen en aandrijvingen te doen. Het gebruik van hernieuwbare biobrandstof is voor bestaande motoren een quick win. Op weg naar klimaatneutraal in 2050 zou in 2030 circa 40% gereduceerd kunnen worden. Dat is beter voor het klimaat en van groot belang voor onze concurrentiepositie ten opzichte van weg en spoor. Verdere reductie van NOx en fijnstof van scheepsmotoren kan ook door het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals GTL. Brede beschikbaarheid is dan een voorwaarde.’

Alleen voor nieuw
Als het aan BLN ligt, wordt de normering van emissie van NOX en fijnstof voor scheepsmotoren alleen van toepassing op nieuw in te bouwen motoren. ‘Het terugbrengen van de uitstoot van schadelijke stoffen in de binnenvaart zal dus vooral moeten plaatsvinden met bestaande motoren die voorzien moeten worden van nabehandeling en filters. Het is daarbij essentieel dat deze aandrijvingen van een certificaat worden voorzien waarmee de gelijkwaardigheid met type goedgekeurde motoren wordt verkregen. Een E3 meting aan de pijp moet leiden tot een aantekening in het certificaat van onderzoek. De overheid moet hiervoor, te beginnen voor Nederland, de randvoorwaarden creëren. Met het oog op de door Rotterdam in te stellen milieuzone zou dat nog dit jaar geregeld moeten zijn.’

Slim vervoeren
BLN maakt in de brief duidelijk dat nog veel meer lading over het water vervoerd kan worden. ‘Meer goederenvervoer over water kan, zoals ook in het regeerakkoord is aangegeven, een belangrijke rol spelen om Nederland bereikbaar te houden en de uitstoot van CO2 te verlagen.’ Maar dan is het wel belangrijk het behouden van wat nu over water gaat, met name met kleine schepen. ‘Kleine schepen tot ca. 1500 ton zijn essentieel om vervoer van de weg naar het water te halen of op het water te laten. De positie van kleine schepen is echter geen vanzelfsprekendheid. Investeringen in de voorgeschreven CCR-aanpassing trekken een onevenwichtige wissel op de bedrijfsvoering en belemmeren investeringen in milieumaatregelen.’

Een ander belangrijk punt is slim multimodaal vervoeren. ‘Sector en overheid moeten dat bij verladers nog meer stimuleren. Uitdagingen en kansen liggen er vooral op gebruik van vervoer over water binnen Nederland, bijvoorbeeld van Venlo naar Drachten.’ BLN-Schuttevaer vindt dat er een goede studie en visie op goederenvervoer moet komen. ‘We hebben de indruk dat dat op een te laag pitje staat. Dat toekomstig beleid zouden we graag met overheid, wegtransport en spoor gezamenlijk vormgeven.’

BLN zou graag zien overheids- of semi- overheidspartijen worden ondersteund in het bij elkaar brengen van partijen die vervoer van weg bevorderen. ‘Wij denken in dit verband aan projecten opgezet samen met provincies en in uitvoering bij organisaties als Bureau Maatwerk van Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB).’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook