Minister geeft vaarwegen Oost-Nederland impuls

HENGELO Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Bert Boerman zetten vandaag in de Combi Terminal Twente, in aanwezigheid van het Overijsselse bedrijfsleven, hun handtekening onder de bestuursovereenkomst voor het verbeteren van de brug- en sluisbediening op de Twentekanalen.

De minister maakte bekend dat zij het besluit heeft genomen om te kunnen starten met realisatie van de verruiming van de Twentekanalen. ‘Deze verruiming betekent dat grotere schepen de achterliggende havens en bedrijven kunnen bereiken, en schepen vlotter kunnen doorvaren. Ik ben blij met deze solide afspraken met de provincie en ondernemers. Deze samenwerking geeft een grote impuls aan een duurzame groei van de Nederlandse economie.’

Gedeputeerde Boerman is blij dat door een goede samenwerking tussen Rijk en regio de provincie erin is geslaagd de service aan de vaarweggebruikers op peil te houden en in de nabije toekomst zelfs te verbeteren. ‘Hiermee stimuleren wij het goederenvervoer over water. Dat is noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid van deze regio, de groei van de economie, de concurrentiepositie van de binnenvaart en de ondernemers langs de rijksvaarwegen.’

Brug- en sluisbediening
De overeenkomst die vandaag is ondertekend, bevat afspraken over bedieningstijden en over bediening op afstand vanaf 2018. Het uiteindelijke doel is beter op de vraag van de scheepvaart te kunnen inspelen. Voor de periode 2016-2017 is in het kader van het programma Beter Benutten afgesproken dat flexibele, meer vraaggestuurde bediening wordt toegepast in de regio’s Zwolle-Kampen-Meppel en Twente. Dat betekent dat schippers zich van tevoren aanmelden en binnen de vastgestelde bedientijden een bedienaar beschikbaar is om opgeroepen te worden. Hiermee worden de bedieningstijden maximaal afgestemd op de binnenvaart die gebruik maakt van de vaarwegen en is een goede bereikbaarheid voor de scheepvaart gegarandeerd.

Door de bediening op afstand vanaf sluis Eefde krijgen sluis Delden en sluis Hengelo in de toekomst dezelfde bedientijden als sluis Eefde. Dat betekent op termijn voor de Twentekanalen een verbetering ten opzichte van de huidige bedieningstijden. Provincie en Rijk dragen hiervoor beide 50% van de kosten, die ruim € 2 miljoen bedragen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.