Minder over de Rijn

STRAATSBURG De binnenvaart heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 45,5 miljoen ton goederen over de Rijn vervoerd, een daling van 6,2% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2016, maar een stijging van 7,4% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016. De vervoersprestatie daalde met 11,7%.

Uit de marktobservatie van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) blijkt verder dat het totale binnenvaartvervoer in de grootste Rijnhavens in het eerste kwartaal van 2017 eveneens terugliep met 6%. De meeste Rijnhavens boekten in het eerste kwartaal van dit jaar dan ook verliezen, met uitzondering van Mannheim. De sterke groei in Mannheim en de scherpe daling in Ludwigshafen hangen in feite samen. Als gevolg van een ongeluk dat in het najaar van 2016 in de haven van Ludwigshafen plaatsvond, verplaatsten de binnenvaartactiviteiten zich naar de naburige haven.
De cijfers voor het containervervoer in de belangrijkste Rijnhavens vertoonden sterke schommelingen. De havens van Duisburg en Mannheim registreerden een groei, terwijl Bazel, Germersheim, Straatsburg, Neuss en Keulen een daling lieten zien.

Donau
Het vervoer van lading over de Donau had flink te lijden onder de lage waterstanden en ijsvorming in de winter begin 2017. Dit had vooral grote gevolgen voor de Midden- en Boven-Donau. In de meeste landen aan de Midden-Donau lag de vervoersprestatie ongeveer eenderde lager (Hongarije: -35%, Slowakije: -36%, Kroatië: -33%) in vergelijking met het eerste kwartaal van 2016. Op de Boven-Donau (Oostenrijk) kreeg het vervoer over de rivier met een verlies van 44% een nog zwaardere klap te verduren. De handelsroute naar het westen was voor de Donauvaart in Oostenrijk geblokkeerd. De binnenvaart op de Main-Donau-Kanaal-verbinding tussen Oostenrijk en de Rijn richting westen bleef gedurende drie weken wegens ijsvorming gestremd. De landen aan de benedenloop van de Donau, Roemenië en Bulgarije, hadden in het eerste kwartaal van 2017 minder last van ijsgang en lage waterstanden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook