‘Meer modal shift’

ROESELARE ‘Ik ondersteun voluit de modal shift naar duurzamere vervoermiddelen’, zei de Vlaamse minister Lydia Peeters onlangs bij haar bezoek aan Rover Terminal Roeselare. ‘Dat is belangrijk voor onze economie en essentieel als we onze steden bereikbaar en leefbaar willen houden. 80% van de ondernemingen ligt op maximaal 10 kilometer van een waterweg. We moeten deze blauwe boulevard samen met het spoor nog meer benutten. Zo kunnen we vrachtwagens van de weg halen.’

Vlaanderen investeert ruim 13 miljoen euro in de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie. ‘Die investeringen moeten het voor de ondernemingen in de kanaalzone nog aantrekkelijker maken om hun transportproces duurzamer te hertekenen en te kiezen voor vrachtvervoer via het water’, zei Peeters. ‘Tegelijk zorgen we ervoor dat de omgeving van de waterweg herleeft met kwalitatieve openbare ruimte, groenaanleg en comfort voor fietsers en wandelaars.’

Seine-Schelde
Het opwaarderen van het kanaal Roeselare-Leie past binnen het project Seine-Schelde. De opwaardering omvat de renovatie en/of heraanleg van kaaimuren en oevers, de herbouw van bruggen, de verdieping van het kanaal en een verhoging van de sluiscapaciteit in Ooigem. De opwaardering zal binnenvaart met klasse Va-schepen met een laadvermogen tot 3.000 ton mogelijk maken. De kosten voor de volledige opwaardering worden geraamd op 270 miljoen euro.

River Terminal
De werken aan de River Terminal Roeselare moeten na de zomer van 2021 gereed zijn. Met een 230 meter lange kaaimuur en 18.000 m² aan opslagruimte zal dit overslagcentrum een belangrijke schakel worden in de opwaardering van de volledige kanaalzone.

Op de foto van links naar rechts: Gedeputeerde Jean de Bethune, Piet Delrue, Kris Declercq, Michel Soubry, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, Geert Sanders en Chris Danckaert. (Foto De Vlaamse Waterweg)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.