Meer kansen voor MKB bij aanbestedingen

DEN HAAG Meer kansen voor het MKB, efficiëntere procedures en meer ruimte voor innovatie. Dat beoogt minister Kamp van Economische Zaken (EZ) met de gewijzigde aanbestedingswet die 1 juli 2016 in werking is getreden.

‘Het kabinet wil het aanbestedingstraject voor zowel overheden als het bedrijfsleven efficiënter laten verlopen’, schrijft Kamp. ‘Daartoe creëren we elektronische procedures die makkelijker toegankelijk zijn. Hierdoor heeft het MKB meer kans om in aanmerking te komen voor opdrachten. Ook biedt de wijziging overheden extra mogelijkheden om via aanbestedingen, samen met bedrijven  innovaties te ontwikkelen om deze vervolgens zonder nieuwe aanbesteding bij deze bedrijven in te kunnen kopen.’

Samenwerking
Uit de vorig jaar uitgevoerde evaluatie van de aanbestedingswet 2013 bleek dat de lastendruk voor ondernemers en overheden jaarlijks met 184 miljoen euro daalde en dat twee derde van het totaal aantal opdrachten werd gegund aan het MKB. De gewijzigde wet moet dit positieve beeld nog verder versterken en extra ruimte bieden aan het stimuleren van innovatie.
Ondernemers en aanbestedende diensten kunnen afspreken om gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling te starten. Daarna kan de aanbestedende dienst overgaan tot commerciële en grootschalige aankoop van deze innovatie. Dit zogenoemde innovatiepartnerschap voorkomt dat na een ontwikkeltraject weer een nieuwe aanbesteding nodig is.

‘Beter Aanbesteden’
Om de doelstellingen van de gewijzigde wet te bereiken kondigde minister Kamp dit voorjaar al de start van het traject ‘Beter Aanbesteden’ aan. Daarin gaan ondernemers en aanbestedende diensten op landelijk als regionaal niveau met elkaar aan de slag om kennis te vergroten en meer uit het traject te halen. Uit onderzoek naar de aanbestedingswet blijkt dat vooral in de toepassing van de aanbestedingsregels nog winst te halen is voor overheden en ondernemers.
Centraal in het traject staan drie doelstellingen. Het verbeteren van de beeldvorming rondom aanbesteden, het verbeteren van kennis en kennisuitwisseling tussen ondernemers en aanbestedende diensten en meer aandacht voor het beroep en vakmanschap van de inkoper.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook