Lichte daling goederenoverslag haven Rotterdam

ROTTERDAM In de Rotterdamse haven is in het eerste kwartaal van 2023 1,5% minder overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal is 111,7 miljoen ton overgeslagen tegen 113,4 miljoen ton in dezelfde periode in 2022. De daling betrof vooral de overslag van containers en goederen in het breakbulk-segment (Roll-on/Roll-off en overig stukgoed). De overslag in de segmenten minerale olieproducten, ruwe olie, LNG, ijzererts & schroot, agribulk en kolen nam toe.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: ‘Het jaar 2023 is zoals verwacht begonnen met lichte daling van de overslag. Vooral in het containersegment hadden we te maken met een terugval in volumes als gevolg van hoge inflatie en een afzwakkende economie. De resultaten in de overige segmenten laten vooral groei zien en bevestigen dat de Russische energiestromen verder zijn afgebouwd in lijn met de sancties. Voor de rest van het jaar verwachten we een beperkte daling van de overslagvolumes als gevolg van de onzekerheden die de huidige geopolitieke situatie en de hoge inflatie met zich meebrengen.’

Nat massagoed
In het eerste kwartaal nam de overslag van het segment nat massagoed toe met 5,6% naar 54,3 miljoen ton. Binnen dit marktsegment werd 0,8 miljoen ton meer ruwe olie (+3,2% naar 26,3 miljoen ton) aangevoerd. Als vervanging van Russische olie werd er meer ruwe olie aangevoerd uit de Verenigde Staten, West-Afrika en het Midden-Oosten. Aangezien deze olie over grotere afstanden wordt vervoerd, wordt er meer gebruik gemaakt van VLCC’s (Very Large Crude Carriers). In het eerste kwartaal hebben al twee keer zoveel VLCC’s (50) ruwe olie gelost als vorig jaar. Ook zijn er 30% meer aanlopen geweest van Suezmax-tankers. De overslag van minerale olieproducten nam in het eerste kwartaal toe met 1,6 miljoen ton naar 15,1 miljoen ton (12%). Deze toename is vooral veroorzaakt door meer overslag van diesel bij onafhankelijke terminals en aan de palen. Dit is vooral ter vervanging van de import van de gesanctioneerde Russische diesel. Ook de overslag van LNG is in het eerste kwartaal gestegen met 14,3% naar 3 miljoen ton. Dit komt door de hoge Europese gasprijs en er meer spotlading is verscheept. De groei in de aanvoer van LNG komt vooral uit de Verenigde Staten als alternatief voor de verminderde Europese import van Russisch gas per pijpleiding.

Droog massagoed
Het marktsegment droog massagoed liet in het eerste kwartaal een lichte groei zien van 0,2% naar 17,9 miljoen ton. In dit segment zijn ijzererts & schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten. Beide goederensoorten lieten een stijging zien. De overslag van ijzererts & schroot steeg met 10,1% naar 6,2 miljoen ton. Als gevolg van het tijdelijk uitvallen van hoogovens in Duinkerken, Gijón en IJmuiden draaiden de fabrieken in het achterland van Rotterdam intensiever. Hierdoor steeg ook de vraag naar cokeskolen voor de staalproductie. De totale overslag van kolen steeg in het eerste kwartaal met 26,3% naar 7,4 miljoen ton.

Containers
De overslag van containers nam in gewicht af met 11,5%, in tonnen tot 31,5 miljoen ton en in volume met 11,6% tot 3,2 miljoen TEU (standaardmaat voor containers). Deze daling was in de loop 2022 al ingezet door het wegvallen van volumes van en naar Rusland. Omdat de oorlog in Oekraïne pas eind februari begon, was de invloed op de overslagvolumes in het eerste kwartaal van vorig jaar nog beperkt. Deze volumes waren in het verleden goed voor 8% van de totale container overslag. Ook de daling van import uit Azië (-14,2% in TEU) als gevolg van minder vraag naar fysieke goederen door de opgebouwde voorraden en inflatie was terug te zien in de overslagcijfers. Ondanks de sterke verbetering van de keten-performance is er nog geen transhipment teruggekomen in het eerste kwartaal. Deze volumes zijn als gevolg van de congestie tijdens de pandemie naar kleinere havens verplaatst.

RoRo en overig stukgoed
De totale overslag van het marktsegment breakbulk (Roll-on/Roll-off en overig stukgoed) daalde met 6,0% naar 7,9 miljoen ton. Het RoRo-verkeer is gedaald met 2,2% naar 6,6 miljoen ton ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit als gevolg van minder vraag uit het Verenigd Koninkrijk door een matig presterende economie. De overslag van overig stukgoed daalde met 20,9% naar 1,4 miljoen ton. Dit werd vooral veroorzaakt door het terug verschuiven van lading naar het containersegment door lagere containertarieven.