KBN en Nautilus tekenen voor nieuwe pensioenregeling

ROTTERDAM Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en Vakbond Nautilus hebben getekend voor de nieuwe pensioenregeling voor de binnenvaart. Als de binnenvaartsector op de Nederlandse arbeidsmarkt concurrerend wil blijven zijn met andere sectoren, dan moet pensioen een vanzelfsprekend deel van de beloning zijn voor medewerkers in de binnenvaart, vinden de sociale partners.

De minister van Sociale Zaken trekt de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds Rijn- en Binnenvaart per 1 januari 2025 in. De pensioenregeling wordt dan vrijwillig. De sociale partners vinden dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat er later naast de AOW ook pensioen wordt uitgekeerd, want alleen leven van een AOW is geen vetpot. Door het tekenen voor een nieuwe pensioenregeling wordt er ieder geval gezorgd voor een passend inkomen voor later en een inkomen bij overlijden.

Flexibiliteit
Wanneer de pensioenregeling vrijwillig wordt, komt er meer flexibiliteit voor werkgevers en medewerkers. Vanaf 1 januari 2025 is het namelijk mogelijk dat werkgevers en medewerkers samen maatwerk-afspraken maken over het pensioen. De huidige sectoraal overeengekomen pensioenregeling ontzorgt ondernemingen in de binnenvaart daarbij. Pensioenafspraken kunnen uiteraard ook worden gemaakt in de vorm van (cao)afspraken tussen vakbond Nautilus en bedrijven in de binnenvaart.

Transparanter
De nieuwe afspraak past ook binnen het landelijke pensioenakkoord dat het kabinet eerder samen met de centrale werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord sloot met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. De verwachting is dat de nieuwe regels voor pensioen ingaan vanaf 1 januari 2023. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Nieuwe regeling
De pensioenpremie gaat in de toekomst in een persoonlijke ‘spaarpot’ voor de medewerkers. De medewerker bouwt zichtbaar vermogen op voor het persoonlijke pensioen.

Het nieuwe nabestaandenpensioen wordt een verzekering op risicobasis, ter dekking van overlijden tijdens deelneming. Samen met de nieuwe uitvoerder van de pensioenregeling moeten de details worden uitgewerkt.

Nieuwe uitvoerder
Per 1 januari 2025 is een nieuwe uitvoerder nodig, omdat het Bedrijfstakpensioenfonds Rijn- & Binnenvaart geen vrijwillige regeling zal uitvoeren. KBN en Nautilus zijn op zoek naar een verzekeraar voor deze regeling. Met het Bedrijfstakpensioenfonds zijn de sociale partners in gesprek over de mogelijkheid om de nieuwe regeling al eerder in te voeren, nog onder de werking van de verplichtstelling.

Bij het pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart blijven vooralsnog alle opgebouwde pensioenrechten gewoon staan. Ook de pensioenuitkeringen lopen gewoon verder. Het bestuur van het pensioenfonds blijft daar verantwoordelijk voor. Alleen voor de nieuwe pensioenregeling wordt een nieuwe uitvoerder gezocht door de sociale partners. Sociale partners hebben wel de wens om oude en nieuwe aanspraken bij elkaar te houden bij het bestuur van het fonds gelegd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.