Kamer vraagt minister om steun voor binnenvaart

DEN HAAG Diverse partijen in de Tweede Kamer hebben minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat steun gevraagd voor de binnenvaart. De Kamerleden uitten vorige week in een schriftelijk overleg met de minister hun zorgen over de situatie in de binnenvaart. Zo zijn steunmaatregelen van de overheid vaak niet van toepassing. Het ministerie meldt te gaan kijken naar de vraag van de Kamerleden.

Partijen in de Tweede Kamer wezen de minister op de bijzondere positie van de binnenvaart en vroegen haar waarom de binnenvaart niet valt onder de regeling tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) en binnenvaartondernemers soms geen gebruik kunnen maken van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Zo zag het CDA dat een schipper in Frankrijk al maanden zonder inkomen zit omdat de vaarwegen zijn gestremd en de schipper geen TOZO-uitkering krijgt omdat hij een briefadres heeft en geen vast adres.

Ook blijken de vele gezinsbedrijven in de binnenvaart geen gebruik te kunnen maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling). De binnenvaartondernemer kan wel steun ontvangen voor opschorting van rente en aflossing op de hypotheek en de Kleine Kredieten Corona garantieregeling. Maar volgens de D66 Kamerleden ‘worden de liquiditeitsproblemen hiermee doorgeschoven’. D66 vraagt de minister daarom een maritiem noodfonds op te zetten en de TOGS- en NOW-regeling met terugwerkende kracht te verbreden.

Markttransparantie
De PVV wil dat de minister zich extra gaat inzetten voor zaken die door de coronacrisis extra zichtbaar zijn geworden. ‘Zo is de fragiele situatie van de schippers, ten opzichte van hun opdrachtgevers, pijnlijk duidelijk geworden. Een meer transparante markt zou kunnen helpen.’

De SP-fractie ziet in deze tijd eveneens bevestigd dat de markt van de binnenvaart niet functioneert. ‘Een stap in de goede richting zou meer markttransparantie zijn, zoals het door de ASV voorgestelde Agora.’ De SP realiseert zich dat de minister overstelpt wordt met noodkreten en dat de kleine binnenvaart de afgelopen jaren al vaak de noodklok luidde. ‘Maar de minister heeft in het verleden aangegeven de kleine binnenvaart een warm hart toe te dragen.’ De Kamerleden willen dan ook weten of de minister de noodkreet serieus neemt. ‘Want zonder overheidsingrijpen en meer transparantie gaat deze markt nooit goed functioneren.’

Passagiersvaart
Naast de vrachtvaart uitten de Kamerleden ook zorgen over de passagiersvaart. Deze dreigt door de coronacrisis ten onder te gaan. De SGP-fractie constateert dat in de passagiersvaart grote klappen vallen, dat de 4.000 euro uit de TOGS-regeling onvoldoende is en vraagt de minister wat zij vindt van het voorstel vanuit de sector voor een noodfonds.

Het CDA wijst de minister erop dat de bruine vloot in veel landen gesubsidieerd of gefinancierd wordt met publieke middelen. De partij wil dan ook dat de minister kijkt naar een stilligregeling, zoals voor de visserij. De Kamerleden pleitten er eveneens voor dat de minister de regie neemt voor de veiligheidsmaatregelen die voor de bruine vloot gaan gelden. Sommige schippers willen dagtochten gaan maken en hebben hiervoor protocollen opgesteld. Maar omdat een schip zich verplaatst, zou de bruine vloot worden geconfronteerd met veel administratieve lasten en onzekerheid. Het CDA pleit daarom voor ‘één loket’ of om de veiligheidsregio’s te laten komen met eensluidende protocollen.

Vergroening
De D66-fractie vindt het belangrijk dat in een economisch herstelplan voor de binnenvaart wordt geïnvesteerd in vergroening, bijvoorbeeld emissieloos varen. De Kamerleden vinden dat de coronacrisis geen reden mag zijn voor een vertraagde Green Deal.
De PVV kwalificeert de vergroening als ‘duurzaamheidsgekte’. De Kamerleden vragen of de minister ervan op de hoogte is dat de binnenvaartondernemer wel de lasten, maar niet de lusten ervaart van de opgelegde duurzaamheidsregels. ‘Helaas blijkt dat de subsidies nog steeds gaan naar een beperkt deel van de binnenvaart. Daarmee jaagt de minister de binnenvaartondernemer het faillissement in.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.