Inspectie controleert scheepswerven op laswerk op tankschepen

DEN HAAG Scheepswerven waar laswerkzaamheden aan tankschepen worden verricht, kunnen dit jaar inspecties verwachten van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Volgens de inspectie wordt op tankschepen onder risicovolle gewerkt, zoals lassen in besloten ruimtes, en heeft naleven van de veiligheid de hoogste prioriteit.

Aanleiding voor de extra controles is het aantal gevallen waarin nog steeds onveilig wordt gewerkt. Vorig jaar voerde de Inspectie 48 controles op tankschepen uit. Bij 33% werd onveilig gewerkt. In 2015 was dit percentage 52%. ‘Ondanks deze verbetering zijn inspecties nog steeds noodzakelijk’, meldt de inspectie. ‘Voor 2017 zijn daarom nieuwe inspecties voorzien.’
De inspecteurs letten bij de inspecties onder meer op meetverplichtingen inclusief herhaalmetingen, deskundigheid van degene die met de meetapparatuur werkt, bekendheid van de werknemers met de risico’s, met preventieve maatregelen en maatregelen in geval van calamiteiten.

Risico’s
Volgens de Inspectie lopen werknemers enorme risico’s bij werkzaamheden aan bord van tankschepen. ‘Werknemers moeten veelal in kleine ruimten lassen, snijden, branden of schoonmaken. Zij mogen die ruimten pas betreden als er metingen zijn verricht naar zuurstofconcentraties en mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke gassen en dampen. Dit om te voorkomen dat werknemers stikken, of bedwelmd of vergiftigd raken. Ook is er sprake van explosiegevaar.’
Zorgvuldigheid in het naleven van de wettelijke veiligheidsprotocollen verdient de hoogste prioriteit. ‘In de naleving ervan zitten nog te veel zwakke plekken’, aldus de Inspectie SZW.

De wettelijke verplichtingen voor een goede risicobeheersing bij het veilig werken met vuur aan tankschepen kunt u vinden in de publicatie ‘Arbeidsrisico’s in de scheepsbouw en –reparatie’.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook