Hinder voor binnenvaart vanwege droogte neemt verder toe

UTRECHT De hinder voor de scheepvaart neemt de komende tijd in verband met de aanhoudende droogte verder toe. Dat blijkt uit de zogenoemde Droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Als gevolg van de lagere waterstanden kunnen schepen minder diep geladen worden en dus minder vracht vervoeren. Hierdoor neemt het aantal schepen op de vaarwegen toe, hoewel die toename tot nu toe meevalt. Maar de LCW verwacht dat de drukte op het water gaat toenemen nu de vakantieperiode eindigt. En een toenemend aanbod van schepen staat volgens de LCW op gespannen voet met de afnemende capaciteit bij de sluizen.

Schutregime
Om de waterafvoer te beperken is er bij verschillende sluizen een aangepast schutregime. Dit is nu al het geval bij de sluizen op de Maas, de Nederrijn/Lek, het kanaal Gent-Terneuzen, de Brabantse en Limburgse kanalen en bij de Lorentzsluizen. Wachttijden kunnen daardoor langer zijn dan gebruikelijk. Dit is vooral te merken op de Maas en de Brabantse kanalen.
Op een aantal plekken in Nederland is sprake van een aangepast schutregime in verband met het terugdringen van verzilting. Hiervan is onder andere sprake bij de Irenesluis (Wijk bij Duurstede), de zeesluis IJmuiden, de Krammersluis, de Goereesluis en de Lorentzsluizen.
Op de Geldersche IJssel is hinder voor de beroepsvaart doordat op delen een oploop- en ontmoetingsverbod geldt.
Nieuwe maatregelen tegen verzilting of ten behoeve van andere prioriteiten binnen de verdringingsreeks kunnen nog meer effect hebben op de scheepvaart.

Aanhoudende droogte
De LCW verwacht dat de droogte blijft aanhouden. Deze week wordt het weerbeeld namelijk stabieler en lijken de neerslagkansen weer af te nemen. Hierdoor zal de afvoer bij Lobith stabiliseren rond of iets boven 900 m3/s. Afvoeren van lager dan 800 m3/s zijn mogelijk vanaf 1 september maar kans is vooralsnog klein (5%). Volgens de laatste inzichten is het meest waarschijnlijke scenario dat de afvoer bij Lobith ook voor de periode na 15 dagen ruim onder het langjarig maandgemiddelde zal blijven.

Het peil van de Zwitserse stuwmeren ligt grotendeels onder het langjarig gemiddelde. Ook de waterstand van en de afvoer uit de Bodensee zijn sterk gedaald en liggen daarmee ruim onder de gemiddelde waarden voor de tijd van het jaar. Deze daling in de waterstanden zal zich in de aankomende periode verder doorzetten. De afvoer bij Basel heeft een langzaam dalende trend vanaf begin juli en is de afgelopen dagen ongeveer gelijk gebleven op 600 m3/s en blijft daarmee ruim lager dan het langjarig gemiddelde voor augustus.

Maas
De afgelopen maanden is er eveneens zeer weinig neerslag gevallen in het stroomgebied van de Maas. De daggemiddelde afvoer bij Sint Pieter is op dit moment circa 55 m3/s (Luik circa 75 m3/s). Het LCW-criterium is 25 m3/s. De afvoer bij St. Pieter zal de komende dagen tussen de 30 en 40 m3/s blijven schommelen. Afvoerfluctuaties ten gevolge van stuwbeheer blijven aanwezig. Op de middellange termijn (5 – 10 dagen vooruit) verandert er weinig in deze situatie. De kans dat het LCW-criterium van 25 m3/s voor St. Pieter op langere termijn (10-15 dagen) opnieuw wordt onderschreden is mogelijk.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook