HGK en Salzgitter willen leegvaart verminderen

SALZGITTER HGK Shipping en Salzgitter AG zijn van plan hun samenwerking te versterken en in de toekomst gezamenlijk duurzame logistieke concepten voor de binnenwateren te promoten en te ontwikkelen. Salzgitter Flachstahl (SZFG) en Deutsche Erz- und Metall-Union (DEUMU) hebben hiervoor een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met HGK Shipping.

Het doel van de samenwerking is om door te gaan met het ontwikkelen van emissiearme logistieke ketens. De nadruk ligt hierbij vooral op het genereren van retourladingen om leegvaart te voorkomen. SZFG heeft zich gespecialiseerd in de productie van staalproducten voor bijvoorbeeld voertuig- en buizenfabrikanten en de bouwsector. DEUMU recyclet schroot, metalen en legeringen.

Meer binnenvaart
Beide bedrijven van Salzgitter streven ernaar om in hun streven naar duurzaamheid de binnenvaart in hun logistieke ketens veel meer in te zetten. De bedrijven die binnen de Salzgitter actief zijn, liggen op veel locaties aan het water. Binnenvaartschepen vervoeren daardoor jaarlijks al meer dan een miljoen ton staal van het bedrijf over de Europese waterwegen. Dit aandeel kan verder worden vergroot als de juiste voorwaarden worden geschapen.

Meest duurzaam
Sandrina Sieverdingbeck, algemeen directeur van DEUMU, legt uit waarom de samenwerkingsovereenkomst zo belangrijk is. ‘Salzgitter heeft zichzelf het strategische doel gesteld om een leidende rol te spelen in de circulaire economie. Een belangrijk element hierbij is het gebruik van schroot om ruw staal te verkrijgen. Daar hoort ook een duurzame logistieke bedrijfsvoering bij voor deze zeer belangrijke secundaire grondstof. Daarom willen we voor onze transportactiviteiten meer gebruik maken van de binnenwateren. Maar dat kan alleen een succesverhaal zijn als je sterke partners hebt.’

Fabian Gerdes, hoofd Customer Logistics bij SZFG, onderstreept het belang van de samenwerking. ‘Ook in onze toeleverings- en logistieke ketens gaan we steeds vaker duurzame oplossingen, zoals de binnenvaart, implementeren. De binnenvaart is nu al een van de meest duurzame transportmiddelen en absoluut essentieel voor de staalindustrie. Het biedt de potentie om de volumes die vervoerd worden op de korte en middellange termijn te vergroten.’

Hand in hand
Florian Bleikamp, hoofd Chartering Canal bij HGK benadrukt dat de samenwerking bevestigt dat de behoefte aan duurzame oplossingen in de binnenvaart onverminderd voortduurt. ‘We kunnen alleen levensvatbare oplossingen voor de toekomst ontwikkelen, die voldoen aan de eisen op het gebied van klimaatbescherming, kosteneffectiviteit en betrouwbare levering, als we de uitdagingen samen aanpakken. Waarbij industrie en logistiek hand in hand gaan.’

Digitalisering
Ook digitalisering speelt een grote rol. De samenwerkingspartners komen overeen dat zij met hun transportdiensten betrokken willen worden bij het SEAFAR-pilotproject om gedeeltelijk autonome binnenvaartoperaties in Duitsland te testen zodra de verantwoordelijke autoriteiten hiervoor groen licht geven. Drogelading schepen, die HGK van en naar Salzgitter inzet, kunnen daarvoor worden omgebouwd. Met de juiste technologie zijn de schepen dan vanaf de wal op afstand te bedienen. (Foto: Salzgitter AG/Frank Bierstedt)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.