‘Heroverweeg bijmengverplichting’

DEN HAAG De Nederlandse overheid moet de bijmengverplichting voor brandstoffen in de binnenvaart heroverwegen. Vanwege de hogere brandstofkosten en negatieve bijeffecten leidt een verplichting in alleen Nederland tot verslechtering van de concurrentiepositie van brandstofleveranciers. Ook kan zo CO2 weglekken naar het buitenland.

In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens is een bijmengverplichting afgesproken voor de binnenvaart. Er zijn voor bunkerstations twee mogelijkheden om te voldoen aan de verplichting van bijmenging. Ze kunnen Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) inkopen of het zelf biobrandstoffen bijblenden. Aankoop van HBE’s is het goedkoopste. In dat geval stijgen de prijzen met € 75 per m³. Omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat er zoveel HBE’s in de markt te koop zullen zijn, is het waarschijnlijker dat de binnenvaartsector aan haar jaarverplichting zal moeten voldoen door zelf te (laten) blenden met HVO en 7% FAME. In dat geval is de prijsverhoging € 97 per m3.

Overstappen
Onderzoeksbureau Panteia onderzocht de gevolgen van de verplichting. Uit het onderzoek blijkt dat er genoeg argumenten voor binnenvaartondernemingen zijn om voortaan in het buitenland te gaan bunkeren. Een kwart van het bunkervolume in Nederland komt namelijk reeds toe aan buitenlandse schepen. Deze schepen zullen als eerste overstappen op het bunkeren in hun thuisland. Bovendien is 80% van de binnenvaartondernemingen in Nederland actief in het internationale vervoer. Deze schepen komen regelmatig in het buitenland en kunnen tijdens die reizen bunkeren. ‘Het ligt voor de hand dat er bij bevrachtingskantoren extra druk uitgeoefend gaat worden voor reizen richting Gent/Antwerpen of Duisburg, teneinde goedkope brandstof te kunnen bunkeren.’

Alternatieven
Mogelijke alternatieven van de bijmengverplichting die volgens Panteia mogelijk zijn te overwegen zijn een bijmengverplichting op Europees niveau, een gezamenlijke bijmengverplichting in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk, bijvoorbeeld via de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) of geen bijmengverplichting in Nederland. Panteia adviseert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in overleg te treden met de bunkerbranche over hoe de vergroening van de binnenvaartsector vorm te geven.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.