Grote kolk sluis Heel weken gestremd

HEEL De grote kolk van sluis Heel is sinds 8 februari gestremd. Een stuk hout is tussen de sluisdeur en de deurkas terechtgekomen waardoor schade is ontstaan aan het mechanisme van de sluisdeur en het beton van de deurkas. De herstelwerkzaamheden duren vier tot zes weken.

De westkolk van sluis Heel blijft wel in bedrijf. Scheepvaart moet rekening houden met vertraging vanwege de afgenomen schutcapaciteit van sluis Heel. Aan de ene kant door het uitvallen van de oostkolk, aan de andere kant doordat de westkolk een lengte heeft van 137,5 meter en daarmee kleiner is dan de oostkolk die een lengte heeft van 225 meter.

Alternatief
Als alternatieve route kunnen schippers ook via de sluizen Linne en Roermond varen. Door problemen met bovendeuren bij sluis Roermond, geldt dit echter alleen voor schepen met een maximale lengte van 110 meter.

Voor de sluizen Linne en Roermond zijn verschillende onderhoudswerkzaamheden ingepland, waaronder baggerwerkzaamheden. Met name sluis Linne heeft te maken met sediment, waardoor al een aantal keer storingen zijn ontstaan aan de sluisdeuren. De motoren hiervan ervaren door het sediment te veel weerstand. De middendeur van sluis Linne is om deze reden al buiten gebruik.

Met spoed
Om het risico op stremmingen op de andere route via Linne en Roermond kleiner te maken, heeft Rijkswaterstaat besloten de baggerwerkzaamheden bij sluis Linne met spoed uit te voeren. ‘Om de overlast hiervan zo klein mogelijk te houden, proberen we deze onderhoudswerkzaamheden uit te voeren tijdens periodes met minder scheepvaartverkeer. Als de planning hiervan bekend is, maken we die via de standaard informatiekanalen bekend.’

Het overige geplande onderhoud aan sluizen Linne en Roermond wordt voorlopig uitgesteld totdat sluis Heel helemaal hersteld is en de stremming is opgeheven.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.