Groei binnenvaart vlakt komende vijf jaar af

ZOETERMEER De groei in de Nederlandse binnenvaart vlakt de komende vijf jaar af. Oorzaak voor de beperkte groei is de Duitse energietransitie. Hierdoor daalt het vervoer van kolen en motorbrandstoffen.

In het rapport ‘Middellange Termijn Prognoses voor de Binnenvaart: 2018 – 2022’ geeft onderzoeksbureau Panteia inzicht in de ontwikkeling van de binnenvaart voor de komende vijf jaar. Voor dit jaar verwacht Panteia nog een groei van 0,5%, in de jaren daarna bedraagt de groei gemiddeld 0,35% per jaar. Het totale vervoersvolume van de binnenvaart groeit in 2022 naar 323 miljoen ton, 1,9% meer dan in 2017.
Panteia verwacht onder andere een stijging van 6 miljoen ton in het vervoersvolume voor de droge ladingschepen tot 2022. De tankvaart gaat 2 miljoen ton extra lading vervoeren, voor de duwvaart wordt een beperkte daling voorzien van 3 miljoen ton.

Droge lading
Droge ladingschepen vervoerden in 2017 in totaal 178 miljoen ton lading. Hiervan was 71 miljoen bestemd voor de binnenlandse markt, 66 miljoen werd geëxporteerd naar met name Duitsland en België en vanuit die landen vond 41 miljoen aan invoer plaats.
Komend jaar verwacht Panteia een volume van 181 miljoen ton. In 2022 moet dit 184 miljoen ton zijn, een stijging van 3,4% ten opzichte van 2017. De groei vindt vooral plaats bij de grote motorvrachtschepen van 110 meter en langer (+8 miljoen ton) en de koppelverbanden (+3 miljoen ton). Bij de kleine schepen daalt het volume met 5 miljoen ton.
Het belangrijkste groeisegment tot 2022 is het vervoer van containers. Door groei in de woningbouw neemt ook de hoeveelheid aangevoerde bouwmaterialen per schip toe. Anderzijds wordt de groei gedrukt door de energietransitie in met name Duitsland. De aanvoer van kolen naar Duitse energiecentrales neemt daardoor verder af. Zo sluit komend jaar de energiecentrale bij Ensdorf (Saar) en dat kost de binnenvaart een volume van 400.000 ton.

Tankvaart
De tankvaart vervoerde in 2017 in totaal voor 98 miljoen ton aan natte lading. Hiervan was 35 miljoen bestemd voor de binnenlandse markt, 36 miljoen werd geëxporteerd naar met name Duitsland en België en vanuit die landen vond 27 miljoen aan invoer plaats.
Voor komend jaar wordt een daling van het binnenlandse vervoer verwacht met één miljoen ton, terwijl de export juist met één miljoen toeneemt. Het totaal vervoerde volume blijft hiermee stabiel. Naar 2022 stijgt het volume tot 100 miljoen ton, een stijging van 2,0% ten opzichte van 2017. Er wordt vooral groei gezien bij het vervoer van chemicaliën, een stijging van 2 miljoen ton. De energietransitie laat zich echter ook gelden bij de tankvaart. Zo neemt de uitvoer van aardolieproducten, zoals motorbrandstoffen (diesel en benzine) af.

Duwvaart
Duwstellen vervoerden in 2017 in totaal 41 miljoen ton aan lading. Hiervan was 9,5 miljoen bestemd voor de binnenlandse markt, 29,5 miljoen werd geëxporteerd naar met name Duitsland en België en vanuit die landen vond slechts 2 miljoen ton aan invoer plaats.

Panteia verwacht de komende jaren een daling in het vervoerde volume. In 2018 wordt naar verwachting 40 miljoen ton worden getransporteerd. Voor 2022 verwacht Panteia een vervoerd volume van 38 miljoen ton, een daling van 7,3% ten opzichte van 2017. In het binnenlands vervoer voorziet Panteia een toenemende inzet van duwbakken, met name bij het transport van veevoeders met duwbakken. Het internationaal transport met duwbakken neemt echter af met 2,3% per jaar. Dit is het gevolg van de verplaatsing van kolen- en ertstransport van duwstellen naar koppelverbanden met één tot drie duwbakken.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook