Gelderse subsidie voor opleidingen

ARNHEM De provincie Gelderland stelt vanaf 1 mei een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor projecten die het opleidingsniveau van personeel bevorderen. Hiermee wil de provincie vraag naar en aanbod van personeel in Gelderland goed op elkaar laten aansluiten. De regeling loopt tot en met 2019.

De regeling is voor bedoeld ondernemingen, verenigingen van ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van deze organisaties. Jaarlijks komt een deel van het totale subsidiebedrag beschikbaar. Voor 2016 is dat € 2 miljoen. De komende jaren is er respectievelijk € 2,5 miljoen, € 3 miljoen en € 1,5 miljoen gereserveerd.

De maximale provinciale bijdrage per project is 75% van de begroting, met een maximum van € 200.000.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu