Gelderland wil meer geld voor verduurzamen binnenvaart

ARNHEM De provincie Gelderland wil de binnenvaart versneld verduurzamen. Door binnenvaartmotoren te voorzien van een katalysator neemt hun uitstoot van stikstof met 80 tot 95% af. Gelderland wil een deel van deze vrijgekomen stikstofruimte gebruiken voor het bouwen van woningen langs de grote rivieren. Om dat te kunnen roept de provincie het rijk op om het beschikbare budget voor verduurzamen van de binnenvaart te verhogen van 79 naar 200 miljoen euro.

Het Gelderse aandeel in de totale Nederlandse binnenvaart is ruim 30%. Per jaar vaart er 70.000 keer een schip over de Waal om goederen te vervoeren van Rotterdam naar Duitsland en andersom. ‘Zoveel vervoer over water biedt economische kansen die we graag benutten. Dit uit zich helaas ook in flink verhoogde stikstofneerslag op sommige delen van de Rijntakken langs de Waal tot aan de Veluwe. Waar de neerslag op veel natuurgebieden al 10 mol per hectare per jaar is, is dit langs de Rijntakken op sommige plekken meer dan 40 mol per hectare per jaar.’

Onderzoek
Gelderland liet Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) in samenwerking met Panteia, onderzoeken hoeveel de kwetsbare natuur langs de rivieren te lijden heeft onder stikstofeffecten van de binnenvaart. De resultaten zijn volgens de onderzoekers duidelijk. De binnenvaart veroorzaakt slechts een klein deel van de totale stikstofneerslag op de natuur. ‘Maar wanneer een schip investeert in een schone motor, levert dat per schip veel stikstofwinst op. Als we dit resultaat binnen een paar jaar willen behalen, dan moeten we nu inzetten op versneld verduurzamen.’

Het Gelderse initiatief zette uiteindelijk negen andere provincies aan tot hetzelfde onderzoek. Op deze manier zijn heel veel vaarbewegingen onderzocht. Er bleek dat een deel van de stikstof verwaait over grote afstanden. Door nu 121 miljoen euro extra te investeren kan het rijk op korte termijn de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden verminderen. Dit concludeert het EICB. Met deze investering kan de helft van alle binnenvaartschepen onder Nederlandse vlag verduurzamen. Voor de langere termijn moet op nationaal en internationaal niveau naar oplossingen worden gezocht, zoals bijvoorbeeld zero-emissie motoren op schone aandrijving.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.