EU Stage V-certificaat voor Wärtsilä 14

NIJMEGEN Wärtsilä heeft de commerciële certificering voor de maritieme sector verkregen voor naleving van de EU Stage V-emissienormen. De certificering geldt voor de totaaloplossing, inclusief de Wärtsilä 14 motor en het systeem voor uitlaatgasnabehandeling.

‘Deze certificering vormt een belangrijke stap voorwaarts bij Wärtsilä’s inzet voor het bevorderen van de ecologische duurzaamheid voor de scheepvaart en het bereiken van een koolstofarme maritieme sector’, zegt Johan Penninga, Accountmanager bij Wärtsilä Marine Power. ‘Het feit dat de Wärtsilä 14-scheepsmotor deze erkenning kreeg, vormt een duidelijk bewijs van de technische ontwikkelingen die zijn bereikt ter ondersteuning van deze inzet.’

Veerboten
De Stage V-wetgeving, die in 2020 van kracht werd, legt striktere beperkingen op voor niet voor wegverkeer bestemde motoren en uitrusting en hanteert strengere limieten voor emissies, met name inzake de uitstoot van fijnstof (PM) en stikstofoxide (NOx).
Stage V-certificering is vereist voor motoren die Europese binnenvaartschepen aandrijven, gezamenlijk omvat dit een vloot van ongeveer 17.500 schepen. De eerste leveringen van de gecertificeerde Wärtsilä 14-motor zijn voor twee nieuwe passagiersveerboten die door Shiptec AG worden gebouwd voor het Zwitserse bedrijf General Navigation Company (CGN). De veerboten gaan tussen Zwitserland en Frankrijk over het Meer van Genève varen en het eerste schip wordt naar verwachting in december 2022 in gebruik genomen.

NOR
Naast de Wärtsilä 14-motor zelf is het voornaamste technologische element de nieuwe versie van Wärtsilä’s NOx Reducer-systeem (NOR) voor high-speed motoren, dat gebruik maakt van technologie met selectieve katalytische reductie (SCR) en een roetfilter (DPF). TÛV Nord, de officiële technische dienstverlener, heeft aangetoond dat het systeem alle vereiste prestatie- en functionaliteitskenmerken met succes heeft gedemonstreerd. De definitieve typegoedkeuring werd verleend door Generaldirektion Wasserstrassen und Schiffahrt (GDWS).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.