Schultz: ‘Kunstwerken in 2030 energieneutraal’

DEN HAAG De Nederlandse kunstwerken draaien over veertien jaar volledig energieneutraal. Dit betekent dat nieuwe bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat energie opwekken die weer wordt ingezet voor het eigen netwerk. Zonnepanelen en windmolens langs dijken, sluiscomplexen en bij vaarwegen gaan elektriciteit leveren voor verkeerscentrales.

schultz2In een brief aan de Tweede Kamer maakte minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) haar ambitie bekend voor de  toepassing van duurzame innovaties in de infrastructuur. Zo wil de minister dat de infrastructuur in beheer bij Rijkswaterstaat –  wegen, vaarwegen en waterkeringen, sluizen en bruggen – in 2030 volledig energieneutraal draaien. Rijkswaterstaat gaat met inzet van zijn netwerken en areaal bijdragen aan de winning van duurzame energie en het gebruik van duurzame brandstof stimuleren. Ook gaat de beheerder van de Nederlandse infrastructuur innovaties aanjagen via de contracten met marktpartijen.

Slimmer en duurzamer
Onderdeel van de plannen is het energieneutraal functioneren van nieuw aan te leggen bruggen of sluizen. Na de Ramspolbrug bij Kampen, voor zover bekend de eerste beweegbare brug ter wereld die tijdens de hefbewegingen zelf alle energie opwekt die nodig is om te kunnen functioneren, worden bijvoorbeeld ook de Beatrixsluis bij Nieuwegein en de sluis bij Terneuzen energieneutraal. Bij de sluizen wordt de energie opgewekt bij het bewegen van de sluisdeuren.

Minister Schultz: ‘De kwaliteit van de Nederlandse infrastructuur staat wereldwijd in de top drie. Het is belangrijk dat we werken aan de infrastructuur van de toekomst. Innovaties bieden volop mogelijkheden om de infrastructuur slimmer en duurzamer te maken. Het levert niet alleen een goede doorstroming op de wegen op, maar ook een mooi en leefbaar land. Bovendien boren we nieuwe markten aan voor bedrijven met innovatieve oplossingen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook