Eerste binnenvaartschip weer over de Maas

LITH De scheepvaart op de Maas tussen Grave en Sambeek is maandagochtend om acht uur weer hervat. Het ms Combination was het eerste schip dat door sluis Lith voer. Het water is echter nog niet voldoende gestegen om alle scheepvaart mogelijk te maken.

Het waterpeil op de Maas tussen Sambeek en Grave bereikte maandagmorgen een peil van kan +7,00mNAP. Hiermee is een maximale diepgang van 2,60 meter voorlopig toegestaan, met een maximumsnelheid 10 km/h.
Naar verwachting komen de waterpeilen van de Maas en het Maas-Waalkanaal in de loop van dinsdag 24 januari weer op een gelijk niveau. Dan ook de keersluis Heumen worden geopend en kan ook het scheepvaartverkeer tussen de Maas en het Maas-Waalkanaal weer worden opgestart.

Tijdelijke dam
Rijkwaterstaat begon dinsdag 10 januari met de bouw van een tijdelijke breuksteendam achter de stuw van Grave. De tijdelijke dam zorgt ervoor dat het waterpeil weer op het niveau komt waardoor weer scheepvaartverkeer tussen Sambeek en Grave mogelijk is en dat er gestart kan worden met het definitieve herstel van de stuw.
Een belangrijk voordeel van de tijdelijke dam achter de stuw is dat de stuwvloer en rivierbodem bovenstrooms beschikbaar blijven, zodat er voldoende ruimte is voor het definitief herstel van de bestaande stuw. De beschadigde jukken worden vanaf de bovenstroomse zijde verwijderd. Voor het repareren van de betonnen steunbokken wordt de beschadigde stuw tijdelijk deels drooggezet. Inmiddels zijn nieuwe onderdelen, zoals jukken, besteld voor het definitieve herstel van de stuw.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook