ECT neemt 100 man aan in strijd tegen congestie

ROTTERDAM Terminaloperator ECT in Rotterdam gaat 100 extra operationele medewerkers werven. Met de extra inzet wil ECT de capaciteit van haar beide terminals structureel vergroten.

Het is voor het eerst sinds 2008 dat ECT weer mensen gaat aannemen. Dat is nodig vanwege de huidige en de te verwachten volumes en het behandelen van steeds groter wordende schepen en het leveren van een steeds hogere productiviteit. Naast het werven van operationele medewerkers heeft ECT tevens besloten om voor de komende zomervakantieperiode 75 extra vakantiewerkers te werven.

Ladingverlies
CEO Leo Ruijs van ECT meldt jarenlang een zeer voorzichtig beleid te hebben moeten voeren om het ladingverlies bij ECT, als gevolg van de opening van de nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte, te kunnen opvangen. ‘Dit heeft zowel intern als extern druk gezet op de organisatie. Met het werven van zoveel nieuwe medewerkers spreken we uit dat we vertrouwen hebben in onze klanten, de ontwikkelingen in de markt en in ons eigen bedrijf. We bouwen weer aan onze toekomst. Overigens is het wel een zaak van alle partijen om de keten te optimaliseren. Er wordt veel naar de terminals gekeken, maar alle spelers in de containerlogistiek hebben een eigen verantwoordelijkheid naast een collectief belang om de ladingstromen zo efficiënt mogelijk af te handelen. Het kan en mag niet van een terminal worden verwacht dat het alle pieken te allen tijde kan opvangen. We moeten gezamenlijk zorgen voor een evenwichtige en efficiënte benutting van de gehele capaciteit in de keten.’