ECT doet toezegging over planning binnenschepen

ROTTERDAM Europe Container Terminals (ECT) gaat de planningscriteria voor binnenvaartschepen op haar terminals in de Rotterdamse haven op haar website plaatsen. ECT doet deze toezegging, nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek mededingingsrisico’s had gesignaleerd.

Uit het onderzoek van de ACM kwam het beeld naar voren dat ECT bij het plannen van het laden en lossen van binnenvaartschepen soms gelijke gevallen niet gelijk zou behandelen. Daarnaast bleek dat het voor sommige binnenvaartschippers niet duidelijk was aan welke eisen zij moeten voldoen om prioriteit te krijgen binnen het planningssysteem van ECT.

De ACM heeft overigens geen overtreding vastgesteld, maar zag wel risico’s voor de mededinging. Met deze toezegging worden deze risico’s vermeden. De ACM stelt vast dat de toegezegde planningscriteria ‘objectief, redelijk, nondiscriminatoir en transparant zijn’. ‘De containerterminals zijn een belangrijke schakel in het logistieke netwerk van containervervoer. De capaciteit op de terminal is soms op piekmomenten schaars en moet daarom optimaal worden benut. Elke terminal maakt gebruik van een planning om de overslag zo snel en efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. De toezegging draagt bij aan een gelijk speelveld voor het containervervoer met een binnenvaartschip van en naar het achterland van de Rotterdamse haven.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook