Daling overslag havens Noordzeekanaalgebied

AMSTERDAM De overslag van de zeehavens in het Noordzeekanaalgebied daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 6,8% naar 46 miljoen ton. Deze daling vond met name plaats in het eerste kwartaal van 2021. Volgens havenbedrijf Port of Amsterdam zijn de overslagcijfers geenszins te vergelijken met die van vorig jaar. Toen had de wereldwijde coronacrisis nog geen effect op de cijfers.

In de Amsterdamse haven werd in de eerste zes maanden van 2021 ruim 37 miljoen ton overgeslagen. Een daling van 7,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2020, toen in het eerste halfjaar 40,2 miljoen ton werd overgeslagen. In de andere havens uit het Noordzeekanaalgebied is een herstel te zien. Weliswaar daalde in IJmuiden de overslag met 3,7% tot 8,5 miljoen ton, in Beverwijk steeg het overslagvolume met 14,5% tot 222 duizend ton. In Zaanstad was sprake van een stijging van de overslag met 7,3% tot 104 duizend ton.

Haven Amsterdam
De daling van overslag in de Amsterdamse haven in het eerste halfjaar komt met name door de daling van natte bulk, waarvan voornamelijk transportbrandstoffen. Deze daalde met 14,1% naar 21,8 miljoen ton, tegen 25,4 miljoen ton vorig jaar.
Het volume droge bulk steeg licht, in totaal met 2%. Er is een groei te zien van het steenkoolvolume ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een mogelijke oorzaak hiervan is het koude voorjaar van 2021. Ook de overslag van bouwmaterialen is gestegen, met ruim 12%. Hier zien we de toename van bouwsector als belangrijkste reden.
De overslag van containers steeg met 45,8%. Deze stijging is onder andere toe te schrijven aan de uitbreiding van de (short-sea-) lijndiensten. Maar ook in het herstel van de afzetmarkten, waardoor er met grotere volumes gevaren moet worden.

Geen cruiseschepen
Net als vorig jaar, ontving Amsterdam ook dit jaar nog geen zeecruiseschepen als gevolg van de coronapandemie. De riviercruise is in juni weer langzaam opgestart, waarbij de coronamaatregelen in acht worden genomen. Voor de tweede helft van het jaar, verwacht de Amsterdamse haven meer riviercruiseschepen te ontvangen. Aan het einde van het jaar verwacht de haven ook weer zeecruises te verwelkomen.

Markt stabiliseert
Volgens CEO Koen Overtoom van Port of Amsterdam is de ingezette daling van de overslag in 2020 zich nu langzaam aan het herstellen, met name in het tweede kwartaal van 2021. ‘Een uitschieter in de daling is te zien in de overslag van transportbrandstoffen zoals benzine en kerosine. De oorzaak hiervan is vooral te herleiden naar het zo goed als stilvallen van de vliegreizen door de coronacrisis. Nu deze markt weer aantrekt verwachten we dat de cijfers komende tijd een stijgende lijn laten zien.’

In dit eerste halfjaar ziet Overtoom een herstel in de containeroverslag, die in 2020 sterk daalde. Naast een nieuwe lijn vanuit Ierland, waar nu al grotere schepen op worden ingezet, zien we ook dat steeds meer bedrijven de binnenvaart verkiezen boven andere transportmiddelen. Hier profiteert de Amsterdamse haven van mee. (Foto Port of Amsterdam)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.