CoVadem waterdieptekaarten nu ook op Lek en IJssel

AMSTERDAM CoVadem heeft het vaargebied van haar waterdieptekaarten uitgebreid. In de zogenoemde Smart Navigation module zitten nu ook de gegevens van het Pannerdens-kanaal, de Beneden-Rijn, de Lek en de IJssel. De uitbreiding leidt voor de klanten niet tot extra kosten.

CoVadem brengt essentiële informatie in kaart door het ‘varend meetnet’ van metende schepen. De gegevens van de sensoren van een groeiend netwerk van inmiddels meer dan 250 metende schepen worden centraal verwerkt, geanalyseerd en verrijkt. Het grote aantal metingen zorgt voor een betrouwbaar beeld van de rivierbodem.

Actueel en veilig
Sinds ruim een jaar maakt CoVadem Smart Navigation de actuele waterdiepten waar een schip vaart, zichtbaar in de Inland ECDIS-viewers van Periskal, Tresco Engineering, Stentec en Argonav . De gebruikers zijn zo altijd op de hoogte van de juiste diepte rondom hun schip. Actuele onlinegegevens bieden de mogelijkheid de snelheid en koers direct aan te passen en te zien waar veilig gevaren kan worden, direct op de ECDIS viewer.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.