COV wijst minister op plicht Waal op diepte te houden

ZWIJNDRECHT Nederland voldoet niet langer aan haar internationale verplichtingen vanuit de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) als het gaat om de bevaarbaarheid van de aktewateren. Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) wijst minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in de brief op de slechte bevaarbaarheid van de Waal in het geval van lage waterstanden.

In artikel 28 van de Akte van Mannheim verbindt Nederland zich om het vaarwater van de Rijn in behoorlijke staat te brengen en te onderhouden voor het waarborgen van de bevaarbaarheid en de streefdiepte. Ook artikel 3 lid b van de Scheepvaartverkeerswet beoogt dit. Maar vanwege de droogte van deze zomer en de hiermee gepaard gaande lage waterstanden, zakte het water op de Waal zo laag, dat uiteindelijk langdurig nog maar met een beladingsgraad van minder dan 40% gevaren kon worden. Het COV uit haar zorgen hierover.  ‘Wij constateren dat gedurende laagwaterperiodes de bevaarbaarheid van de Waal achterblijft bij die van de Rijn in Duitsland’, schrijft voorzitter Eric Schulz in de brief aan de minister. ‘Het is belangrijk om deze slagader van de Nederlandse economie goed te onderhouden. Door de klimaatverandering krijgen we op de Waal en de Rijn steeds vaker te maken met hoger hoogwater en lager laagwater. Tijdig baggeren en maatregelen treffen om bodemerosie tegen te gaan zijn daarom van evident belang. De streefdiepte van 2,80 meter bij de overeengekomen lage rivierstand (OLR) moet, conform internationale afspraken, daarom altijd gegarandeerd blijven, evenals een vaarwegbreedte van minimaal 150 meter.’

‘Verzuild beleid’
De streefdiepte van 2,80 meter en het OLR zijn gebaseerd op internationale afspraken vanuit de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). Het OLR is vastgesteld op een afvoer van 1020 m3/sec bij Lobith en een waterstand van 739 NAP. Normaliter zou bij deze afvoer en waterstand rond de 2,80 m waterdiepte beschikbaar moeten zijn. Bij een tijdens de droogte minst gepeilde was volgens het COV op de Waal 40 tot 60 centimeter te weinig waterdiepte beschikbaar. ‘Dit gemis aan waterdiepte schaadt de scheepvaartsector in ernstige mate. In het verleden lag voor de internationale scheepvaart het kritische diepgangspunt tot Keulen op de Rijn in Duitsland. De laatste jaren blijkt dat de waterdiepte op de Waal afneemt en de minst diepe locatie inmiddels in Nederland ligt.’

Volgens het COV heeft de droge zomer pijnlijk de kwetsbaarheid inzichtelijk gemaakt van ons natuurlijke riviersysteem als vervoersader. ‘De laatste jaren zijn tal van maatregelen genomen die het riviersysteem beïnvloed hebben. Nu zien wij dat de streefdiepte op de Waal niet langer wordt gehaald. Wij wijten dit mede aan een verzuild rivierbeleid, waarin waterveiligheid, waterkwaliteit en scheepvaart onvoldoende integraal worden benaderd. Wij pleiten voor een samenhangend, boven regionaal en internationaal rivierbeleid voor de Nederlandse Rijntakken, zodat het cumulatief effect van maatregelen over het gehele riviersysteem inzichtelijk wordt.’

Inspanningsverplichting
Schulz hoopt en vertrouwt erop dat minister van Nieuwenhuizen het belang van de Waal als transportader voor de Nederlandse economie onderkent en dat ze voldoende budget vrijmaakt, zodat ‘deze urgente situatie aangepakt kan worden en een adequaat vaarwegennetwerk gewaarborgd blijft’. ‘Wij menen dat Nederland een juridische inspanningsverplichting heeft om een streefdiepte van 2,80 meter op de Waal te bewerkstelligen. Wij vragen de minister op basis van internationale afspraken, de scheepvaartverkeerswet, het BPRW en het Rivierkundig Beoordelingskader te zorgen dat de Waal blijft voldoen aan de internationale eisen die de functie scheepvaart stelt.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook