‘Coronaschade voor binnenvaart in tonnen valt nog mee’

AMSTERDAM De schade vanwege het coronavirus blijft voor de binnenvaart binnen de perken als het gaat om het vervoerde gewicht. In juni herstelde het vervoerde ladinggewicht al iets en kwam de daling uit op ruim 2 procent. In de onlangs gepubliceerde Sectorprognoses Transport en logistiek wordt overigens niet gesproken over de passagiersvaart. Deze sector werd direct hard getroffen door de COVID-19 pandemie.

Het vervoerde gewicht in tonnen in de binnenvaart nam in de eerste zes maanden af met zo’n 4,5 procent. Aan het begin van het jaar daalde het ladinggewicht al, vermoedelijk vooral door de structurele afname van kolenoverslag die samenhangt met de energietransitie. Vanaf maart kreeg ook de containervaart het moeilijk, gezien de daling van containeroverslag in de Nederlandse zeehavens. In het tweede kwartaal lag het vervoerde ladinggewicht zo’n 5,5 procent lager. Het aantal TEU daalde met zo’n 3,5 procent. Het vervoer van kolen, ertsen en chemische stoffen naar de Duitse industrie moet eveneens flink lager hebben gelegen. De Duitse auto-industrie was immers van half maart tot half mei gesloten. De daling van het vervoerde ladinggewicht kan inderdaad vooral worden verklaard door een afname van droge bulk, waaronder deze grondstoffen vallen. In april en mei daalden de doorvoer en de afvoer van droge bulk naar het buitenland met zo’n 20 procent. ‘De daling van het vervoerde ladinggewicht kan dus vooral aan de problemen in de Duitse industrie worden toegeschreven’. Concluderen de bankeconomen dan ook.

Herstel in juni
Het vervoer van bouwmaterialen bleef vermoedelijk redelijk op peil doordat veel bouwprojecten doorgang konden vinden. Ook hebben overheden infraprojecten eerder laten uitvoeren omdat het op de wegen heel rustig was.
De tankvaart heeft in het tweede kwartaal goede zaken gedaan doordat tankschepen werden gebruikt als drijvende opslag voor de flink in prijs gedaalde ruwe olie.
Al met al valt de daling van het vervoerde ladinggewicht volgens de bankeconomen nog mee. In juni herstelde het vervoerde ladinggewicht al iets en kwam de daling uit op ruim 2 procent.

Tijdelijk herstel
Dit gedeeltelijke herstel is vermoedelijk van tijdelijke aard. Vanaf het vierde kwartaal krijgt Nederland naar verwachting te maken met een afnemende bouwproductie, onder andere als gevolg van de stikstofcrisis. Bouwmaterialen zijn goed voor ongeveer de helft van het door de binnenvaart vervoerde ladinggewicht. Wel zorgen enkele grote projecten voor veel vraag naar binnenvaartcapaciteit, zoals de aanleg van windmolens op het IJsselmeer. Dat kan de gevolgen van de stikstofcrisis enigszins verzachten.