CCR: ‘Geen boetes als bemanning niet aan nieuwe regels voldoet’

STRAATSBURG De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) dringt er bij haar lidstaten op aan om in de tijd tot de goedkeuring van het nieuwe Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) geen boetes op te leggen wanneer bemanningsleden aan boord van binnenvaartschepen op de Rijn kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en/of vaartijdenboeken overleggen die op grond van Richtlijn (EU) 2017/2397 werden afgegeven. Omgekeerd verzoekt de CCR haar lidstaten eveneens maatregelen te treffen, zodat kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en vaartijdenboeken die afgegeven worden op grond van het huidige RSP, dat nog steeds van kracht is, ook bij controles buiten de Rijn onverminderd zonder problemen aanvaard worden.

Deze uitzonderlijke maatregel is aan een termijn gebonden. De maatregel geldt om te beginnen tot het nieuwe RSP van kracht wordt of tot 30 september 2022, als het nieuwe RSP tot dan nog niet is goedgekeurd. De maatregel kan indien nodig worden verlengd. Het doel is om de dekbemanningsleden de mogelijkheid te bieden kwalificatiecertificaten te blijven gebruiken, ongeacht of zij werden afgegeven op grond van de EU-richtlijn of het RSP.

Coördinatieprocedure
De achtergrond is dat sinds het einde van de omzettingsperiode van Richtlijn (EU) 2017/2397 betreffende beroepskwalificaties in de binnenvaart op 17 januari 2022 in sommige lidstaten van de Europese Unie (EU) nieuwe Uniekwalificatiecertificaten worden afgegeven. Dit is echter nog niet in alle lidstaten van de Europese Unie het geval. Tegelijkertijd is het nieuwe Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn, dat eisen bevat voor kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en vaartijdenboeken die overeenstemmen met de bepalingen van de richtlijn, nog niet door de CCR aangenomen. Momenteel loopt een coördinatieprocedure met betrekking tot de goedkeuring van het RSP tussen de Europese Unie en de CCR. Wanneer deze procedure afgerond zal zijn, is nog niet bekend.

Niet bindend
De kwalificaties van de dekbemanningsleden, deskundigen voor de passagiersvaart en LNG- deskundigen, die op de gehele Rijn en op alle binnenwateren van de EU zullen gaan gelden, zijn gebaseerd op de technische standaarden die door CESNI werden opgesteld. Deze standaarden betreffen de daarvoor vereiste competenties, examens en modellen van documenten en voor nautisch personeel, ook de medische criteria. De standaarden van CESNI zijn op zich niet bindend. De EU, de CCR of derde landen zoals Servië of Oekraïne kunnen echter in hun regelgeving verwijzen naar de standaarden en naar de Europese Standaard voor kwalificaties in de binnenvaart. Het nieuwe RSP legt afgezien van eisen voor de leden van de dekbemanning ook eisen vast voor machinisten en voor persluchtmaskerdragers en eerstehulpverleners die zich aan boord moeten bevinden als het schip op de Rijn vaart.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.