Boskalis begint met werk aan overnachtingshaven Spijk

SPIJK Aannemer Boskalis is onlangs begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van de overnachtingshaven Spijk. Abe Schuring, de omgevingsmanager van Boskalis Nederland, vertelt waar de aannemer mee bezig is en wat de komende maanden te gebeuren staat.

‘We zijn nog niet volop aan het werk’, vertelt Schuring. ‘Veel van wat we nu doen is vooral voorbereidend. In februari en maart 2021 verwijderden we de laatste bomen en struiken. Een aantal bomen brengen we, als de vergunning is verleend, terug in de Rijn tussen de kribben om de ecologische diversiteit van het gebied te verbeteren. Alle andere bomen en struiken gaan naar Staatsbosbeheer.’ Alle natuur die door de aanleg van de overnachtingshaven verdwijnt, is in 2016 al gecompenseerd op andere plekken. Deels op een terrein in de buurt, tussen de Liemerse Overlaat en de Oud-Zevenaarsedijk.

Bodemonderzoek
Mensen die regelmatig in de buurt van het gebied komen, is vast opgevallen dat er afrastering is geplaatst. ‘Die heeft een tweeledig doel. In de 1e plaatst zorgt de afrastering dat de bouw- en graafwerkzaamheden veilig kunnen plaatsvinden. De onderste 30 cm van de afrastering dient ook als een amfibierooster voor poelkikkers, een beschermde diersoort. Die vangen we af en zetten we op een andere plek weer uit.’

Daarnaast vindt momenteel het bodemonderzoek plaats. ‘Daarmee brengen we de precieze samenstelling van het zand en de klei in kaart. We hebben nu al wel een indicatie van die samenstelling, maar we weten niet wat de exacte hoeveelheden zijn. Op basis van het bodemonderzoek bepalen we, waar we welke grond kunnen hergebruiken. Hergebruik ter plaatse, zoals klei tegen de dijk en grond in de ophogingen heeft onze voorkeur, omdat er dan minder transportbewegingen nodig zijn. Dit beperkt overlast en is beter voor het milieu.’

Circumvallatielinie
Begin april 2021 start het archeologisch onderzoek. ‘Bijvoorbeeld naar en bij de oude steenfabriek en de arbeiderswoningen die eromheen stonden. Verder zijn er overblijfselen van loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. Bovendien is de verwachting dat de archeologen bijzondere vondsten doen; de nodige restanten van een circumvallatielinie uit de Tachtigjarige Oorlog. Dit soort linies moest voorkomen dat in oorlogstijd vijandelijk gebieden werden bevoorraad.’

Deze circumvallatielinie is aangelegd in 1635 rond de Schenkenschans, een fortificatie van groot strategisch belang 2,5 km ten zuidwesten van het gebied. Het “groot Quartier op het Spijck” dat onderdeel van de linie was, bood onderdak aan 3000 soldaten uit het “Staatse” leger van Prins Frederik Hendrik. Het gehele archeologisch onderzoek duurt 3 tot 4 maanden. Naar verwachting start de aannemer in mei of juni 2021 met de grondwerkzaamheden voor de aanleg van de haven.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.