Boete van 1400 euro voor schipper Maria Valentine

ROTTERDAM Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de schipper die op 29 december 2016 in aanvaring kwam met de stuw bij Grave een transactie aangeboden van 1400 euro. Het OM vindt dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van het Binnenvaartpolitiereglement.

Het motortankschip Maria Valentine, geladen met 2000 ton benzeen, voer die avond op de Maas op weg naar het Botlekgebied. Omstreeks half acht komt het schip in aanvaring met de stuw. Uit het onderzoek bleek volgens het OM dat een veelheid van factoren heeft bijgedragen aan de aanvaring.

Zo waren door de dichte mist, met een zicht minder dan 25 meter, de borden op de oever van de Maas niet zichtbaar voor de schipper. Voor zijn navigatie maakte de schipper gebruik van een elektronische kaart. De pijl die op deze kaart verwees naar de sluis, bleek verkeerd om in de kaart geplaatst te zijn. Bij de havens die de schipper al gepasseerd was, lagen de sluizen steeds aan de linkerkant van de rivier, terwijl de sluis bij Grave aan de rechterkant ligt. Vlak voor de aanvaring is de schipper nog door een ballenlijn gevaren. Daarna heeft hij de onder de Thompsonbrug gelegen stuw geramd.

Geen gevaar
Het OM verwijt de schipper dat hij niet via de marifoon contact heeft opgenomen met de sluismeester van de sluis om zijn komst aan te kondigen. Dit had hij op grond van goed zeemanschap moeten doen. Dit levert een overtreding van artikel 1.04 van het Binnenvaartpolitiereglement op.

Na de aanvaring daalde het waterpeil van de Maas met 15 centimeter per uur. Omdat ten tijde van het ongeval geen schepen op het betrokken traject aanwezig waren, was er volgens het OM ‘geen sprake van gevaarzetting voor andere schepen’. ‘Uit veiligheidsmetingen aan boord van het schip is vastgesteld dat er geen ontploffingsgevaar is geweest.’ Het OM ziet daarom geen grond voor vervolging voor zwaardere feiten dan de overtreding van het Binnenvaartpolitiereglement.

Het OM heeft de schipper een transactie van 1400 euro, het maximale bedrag conform de geldende richtlijnen, aangeboden. (Foto Rijkswaterstaat)