BLN aan de slag met missie en visie 2028

ROTTERDAM Koninklijke BLN-Schuttevaer gaat de komende tijd aan de slag met de uitkomsten van het missie en visiedocument 2028 dat het liet maken. Directeur Co Abercrombie presenteerde op de algemene ledenvergadering een deel van de uitkomsten van het missie- en visietraject dat BLN het afgelopen jaar doorliep.

Om er achter te komen wat de missie en de visie tot 2028 moet zijn, hield BLN het afgelopen jaar drie bijeenkomsten met leden en stakeholders. Het leverde volgens Abercrombie mooie discussies op met als eindresultaat de negen ‘bouwstenen’ waarmee BLN aan de slag gaat. Ze moeten de richting aangeven waar BLN als organisatie naar toe gaat. De onderwerpen van de bouwstenen behelzen de negen thema’s mensen, de diversiteit van de vloot, de infrastructuur, imago, arbeidsmarkt, klimaatneutraal, regie in de keten, ondernemerschap en sectorvertegenwoordiging.

Calimero gedrag
Abercrombie ging op een aantal van de bouwstenen in. Zo bleek uit de bijeenkomsten dat de binnenvaartondernemers vakmensen zijn, passie voor hun vak hebben en trots zijn op wat ze doen. De conclusie was dan ook dat binnenvaart ondanks de toekomstperspectieven van onbemand varen, mensenwerk blijft. De binnenvaartondernemers willen zelf blijven ondernemen, desnoods vanaf de wal.

Maar bij het thema imago kwam ook naar voren dat de binnenvaartondernemer nog wel eens Calimero gedrag vertoont. Wat betreft Abercrombie was het de laatste keer dat Calimero gedrag in samenhang met de binnenvaart wordt gebruikt, want de sector moet van de slachtofferrol af, minder bescheiden zijn en de stem laten horen. ‘Bekend maakt bemind’, concludeerde hij dan ook. ‘Naast presteren komt het ook aan op communiceren. We moeten nog zichtbaarder zijn en nodigen iedereen aan boord uit om ambassadeur te worden. Zo moeten we vervoer over water beter bij de verlader tussen de oren krijgen.’

Om jongeren te stimuleren om te gaan ondernemen in de binnenvaart, moet de komende jaren ook nog wel wat gebeuren. Zo moeten binnenvaartondernemingen aantrekkelijke en moderne werkgevers zijn met aandacht voor ontplooiing voor de bemanning. De opleiding en werkervaring garanderen doorstroming naar andere sectoren of stimuleren ondernemerschap. En een leven lang studeren wordt niet alleen gefaciliteerd, maar ook gestimuleerd.

Infrastructuur
Wat betreft de infrastructuur wordt geconstateerd dat klimaat- en natuurontwikkelingen, een steeds verder afslankende overheid en nieuwe multimodale logistieke concepten de komende jaren uitdagingen zijn voor het vervoer over water. Daarom moeten BLN, de Nederlandse overheid, de CCR, rivierencommissies en de Europese Commissie zich inzetten om de infrastructuur binnen Europese goederencorridors niet alleen in stand te houden, maar ook te verbeteren en mee te laten groeien met de behoefte. De prioriteit ligt bij de Duitse infrastructuur zoals de lig- en overnachtingsplaatsen en de steigers om bemanningen van boord te laten gaan.

En een goede infrastructuur moet wat betreft BLN er ook voor gaan zorgen dat de kleine binnenvaart gefaciliteerd blijft. Want een diverse vloot is volgens Abercrombie van groot belang. ‘Alleen met een diverse vloot kunnen we de potentie van vervoer over water ten volle benutten.’ De conclusie naar aanleiding van het thema diversiteit van de vloot is dan ook ‘alle goede voor elke klant’.

‘Doorpakken’
‘Go for it’, was de boodschap aan het eind van de presentatie van de BLN-directeur. ‘We moeten met deze bouwstenen nu gezamenlijk doorpakken naar de toekomst. We moeten wel focussen, we kunnen niet alles morgen gaan oppakken. Daarom gaan we de komende tijd kijken wat de hoofdonderwerpen zijn en hoe we die met wie gaan bereiken. Dat moet uitmonden in een strategie waar we een begroting op gaan maken. Het moet vooral pragmatisch en werkbaar zijn.’
Abercrombie nam afscheid van de zaal met de boodschap: ‘Waar niets mag mislukken, kan niets nieuws ontstaan’.  Volgens de directeur de enige manier om creativiteit tot recht te laten komen…

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook