Binnenvaartschipper is relatief negatief gestemd

AMSTERDAM De binnenvaart vervoerde in het eerste kwartaal van dit jaar 3,1% minder lading in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het volume ligt overigens nog wel ruim boven het langetermijngemiddelde. Desondanks is de binnenvaartschipper relatief negatief gestemd.

Uit het uitgave Stand van transport van ABM AMRO blijkt dat de binnenvaart in de eerste drie maanden binnenlands 1,2 % minder lading vervoerde, er was 0,1% minder aanvoer, 5,6% minder afvoer en de doorvoer daalde in het eerste kwartaal met 4,3%. Vooral de daling van de afvoer van producten is volgens sectoreconoom Transport en logistiek Madeline Buijs van ABN AMRO opvallend. ‘De overslag in de Rotterdamse haven steeg in het eerste kwartaal flink. Mogelijk dat deze goederen tijdelijk in de Rotterdamse haven worden opgeslagen.’

De trend in minder vervoer van droge bulk die vorig jaar werd ingezet, zet volgens Buijs ook dit jaar door. In 2016 werd wel meer natte bulk vervoerd. ‘In het eerste kwartaal van 2017 zakte het vervoer daarvan weer in. Dit kwam doordat er veel minder natte bulk werd doorgevoerd. Het aantal containers dat werd vervoerd in het eerste kwartaal van 2017 steeg met 3,2%. Hiervan kunnen droge bulkschepen profiteren, want containers worden in dezelfde schepen vervoerd.’

Negatief gestemd
De stemming onder ondernemers in de verschillende branches in de transportsector is wisselend. Ondernemers in de zee- en kustvaart zijn negatief gestemd over de bedrijvigheid in hun sector, de prijzen die ze kunnen vragen, hun personeelssterkte en het verwachte economische klimaat. Opvallende uitschieter vindt Buijs november 2016 toen 24 bedrijven in de zee- en kustvaart failliet gingen. ‘Dit heeft onder andere te maken met het faillissement van rederij Hanjin. Hanjin Europe was namelijk gevestigd in Nederland.’
Binnenvaartschippers zijn ook relatief negatief gestemd, maar zijn wel wat positiever over hun personeelssterkte. Dit past bij de lange periode van overcapaciteit waar deze branches zich in bevinden.

Weg is positief
Ondernemers in het goederenvervoer over de weg zijn positief gestemd over de prijzen die ze kunnen vragen en hun personeelssterkte, maar zijn wat negatiever over de bedrijvigheid en het economische klimaat. De omzet van wegvervoerders steeg in 2016 met 2,7%. En de uitgangspunten voor 2017 zijn volgens ABN AMRO positief. ‘Dit is te zien aan de tarieven die wegvervoerders kunnen vragen. Die stegen in het eerste kwartaal van 2017 met 1,7%. Vooral de tarieven voor het tankvervoer (+2%) en het vervoer van droge bulk (+1,6%) stegen. Ook de tarieven voor koeltransport (+1,5%) en containervervoer (+0,4%) stegen.
Ook logistieke dienstverleners zijn positiever, behalve over de verwachte bedrijvigheid.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook