Binnenvaart merkt gevolgen droogte steeds meer

UTRECHT De binnenvaart ondervindt steeds meer hinder van de lage waterstanden als gevolg van de droogte. Sluizen worden minder bediend en de haven van Deventer is inmiddels niet meer te bereiken.

Vanwege de aanhoudende lage afvoer op de Maas besloot Rijkswaterstaat dat in heel Noord-Brabant en Limburg beperkt geschut wordt. ‘Elke keer dat een sluis wordt bediend, gaat er wat water verloren. Om dit verlies te beperken, laten we nu scheepvaart bij elkaar komen om ze tegelijk door de sluis te laten gaan. Dit betekent dat de wachttijden bij de sluizen gaan oplopen tot maximaal vier uur voor beroepsvaart en recreatievaart. De afgelopen weken waren de wachttijden al enigszins opgelopen omdat we scheepvaart bij elkaar lieten komen, maar de lage afvoer op de Maas blijft aanhouden, daarom is deze keuze nu gemaakt. We hebben het voordeel dat het op dit moment vrij rustig is op de Maas qua beroepsvaart.’

De lage afvoeren hebben vooralsnog geen consequenties voor beroepsvaart met betrekking tot diepgang, omdat de Maas en de kanalen in Limburg en Noord-Brabant gestuwd zijn. Daardoor kan het water tussen de stuwen lang op peil worden gehouden.

Stremming Tiel
Zondag 5 augustus stremde Rijkswaterstaat de Bernhardsluizen bij Tiel voor de scheepvaart. Reden daarvoor was dat er extra water via de sluis naar de Lek geleid moet worden om verzilting tegen te gaan. De stroming zou een gevaarlijke situatie voor de scheepvaart kunnen zijn.
Koninklijke BLN-Schuttevaer was verrast door de plotselinge stremming van de sluis. Veel schepen moesten daardoor een flink stuk omvaren. BLN-Schuttevaer drong bij Rijkswaterstaat aan op een spoedige evaluatie van de situatie. Uit de metingen van de stroming in de sluizen, bleek later op de maandag de stroming minder groot te zijn dan verwacht. De scheepvaart kan daardoor deels weer gebruik maken van de sluis.
Bij de toegang tot de sluis komen tekstkarren die schippers waarschuwen voor de extra stroming en er is slechts één schip tegelijk in de sluiskolk toegestaan. Verder zijn er geen restricties te verwachten en kunnen de openstaande sluiskolken zonder beperkingen worden gepasseerd.

Haven dicht
De gemeente Deventer heeft per direct de sluisdeuren in de haven van Deventer gesloten. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft hierom gevraagd. Schepen kunnen voorlopig niet de haven in en uit. Hoe lang deze situatie duurt is afhankelijk van de waterstand in de IJssel.
Door de droogte is het waterpeil van de IJssel zeer laag, maandag NAP + 0,93 meter. De waterstand in de haven (en het Overijssels kanaal) is NAP + 5,75 meter. Dit is een verschil van circa 4,82 meter. Dat verschil is groter dan waar de sluisdeuren voor zijn ontworpen. ‘Daarom vullen we de sluis nu gedeeltelijk met water om het peilverschil terug te brengen. Om het peil in de sluis op niveau te houden, is schutten niet meer mogelijk. Door deze maatregel is de veiligheid voor het achterliggende gebied gewaarborgd.’

Als de sluisdeuren het begeven, dan stroomt de haven leeg en ook de achterliggende waterwegen tot aan Lemelerveld. Dat heeft zeer ernstige gevolgen, voor velen in het gebied. (Foto Rijkswaterstaat)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook