Binnenvaart tijdelijk koploper volumegroei

ZOETERMEER Met een volumeontwikkeling van 3,2% kent de binnenvaart van alle modaliteiten dit jaar de grootste groei. Dit komt doordat de volumes in 2015 laag uitvielen als gevolg van de lage waterstanden op de Rijn. Dit uitte zich in een afname van de internationale aan- en afvoer. Er wordt voor deze vervoersrelaties in de binnenvaart de grootste groei voor 2016 voorspeld.

Na het lage volume in 2015 verwacht onderzoeksbureau Panteia in 2016 een herstel bij de productgroepen landbouw, metaal, chemie en eindproducten en containers. Het vervoer van energieproducten en bouwmaterialen groeit rond de 1% in zowel 2016 als 2017. 

In 2017 verwacht Panteia 1% groei van volume in de totale technischeeisen2Nederlandse binnenvaart. Op middellange termijn is het voor het kolenvervoer van belang wat Duitsland doet met haar energieopwekking. Panteia verwacht geen daling op korte termijn. De middellange termijn wordt in het rapport ‘Middellange termijn prognoses voor het ladingsvolume in de Binnenvaart’ beschreven, wat binnen vier weken uitkomt.


Wereldhandel onder druk
Panteia verwacht voor het totale goederenvervoer een groei van 2,5% in 2016. De economische vooruitzichten voor 2016 zijn naar beneden bijgesteld ten opzichte van de vorige KTV, mede door de wereldhandel die onder druk staat. Echter is het economische vooruitzicht voor Nederland goed, vergeleken met de overige landen in Europa. Op de binnenlandse markt is de koopkracht van consumenten sterk en dat zorgt voor vertrouwen bij ondernemers.
Voor 2017 is het economische beeld gematigder. De binnenlandse koopkracht en investeringen zullen naar verwachting dalen. Toch wordt groei verwacht van internationaal en nationaal volume. Voor 2017 verwacht Panteia 1,4% groei van volume.

Wegvervoer en België

Voor 2016 wordt voor het wegvervoer een groei verwacht van 2,3% in vervoerd volume. Het groeicijfer is daarmee lager dan dat van de binnenvaart, maar in absoluut volume groeit wegvervoer harder in 2016 en 2017. Voor geheel 2016 wordt vooral een groei verwacht bij de productgroepen Chemie en Energie. Van alle modaliteiten wordt in het wegvervoer in 2017 de grootste groei verwacht, zowel in groeipercentage als in de groei van volume. 

Files bij Antwerpen en grenscontroles (zowel m.b.t. vluchtelingen als terrorisme in Europa) zorgen voor oponthoud van het wegvervoer in België. De invoering van Belgische tol sinds april 2016 maakt wegvervoer in België minder aantrekkelijk. Deze ontwikkeling betekent een kleine versterking van de handelspositie van Nederland ten opzichte van Antwerpen.

Spoorvervoer
De groei van het spoorvervoer zal naar verwachting 1,7% bedragen voor geheel 2016. De indicatoren voor het spoorvervoer zagen er het eerste kwartaal van 2016 goed uit. Het railvervoer nam eind spoor22015 sterker toe dan verwacht. Dit was mede het gevolg van lage waterstanden op de Rijn, waardoor lading verschoof van binnenvaart naar spoorvervoer. Een dergelijke ontwikkeling wordt vooralsnog niet voorzien voor 2016, daardoor stelt Panteia de verwachting voor spoorvervoer niet naar boven bij. De vooruitzichten voor 2016 voor het binnenlands vervoer per spoor zijn beter dan die voor de aan- en afvoer.

Panteia verwacht een matiging in groei voor 2017 voor zowel het binnenlands vervoer als het internationale vervoer. De groei is naar verwachting 1,0%. Dit is in lijn met de algemene (economische) ontwikkelingen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu