Binnenvaart kan vooraf melden in Terneuzen

TERNEUZEN De binnenvaart kan zich sinds kort ook vooraf melden om door de sluis van Terneuzen te varen. Vanwege de bouw van de nieuwe sluis in Terneuzen kunnen wachttijden oplopen. Met de Planningstool Binnenvaart Terneuzen kunnen binnenvaartschepen volgens Rijkswaterstaat eerder worden ingepland voor een schutting.

Binnenvaartschippers kunnen zich nu maximaal 24 uur van te voren aanmelden via BICS, via de telefoon of via de website van Sluisplanning. Op deze website kunnen schippers die zich al hebben aangemeld, zien hoe laat en in welke kolk ze zijn ingedeeld. Schippers kunnen hierop hun reisplan afstemmen, door bijvoorbeeld langzamer te varen en brandstof te besparen. Een ander voordeel is dat schippers op grotere afstand van de sluis kunnen wachten op hun schutting op ligplaatsen die minder druk bezet zijn.

Niet verplicht
Binnenvaartschippers zijn niet verplicht de planningstool te gebruiken. Schepen kunnen zich in het zicht van de sluis blijven aanmelden via de marifoon en worden dan ingedeeld op basis van de eerst mogelijke vrije positie. Het kan dus zijn dat schepen die later aankomen, eerder aan de beurt zijn omdat ze zich al eerder hebben aangemeld via de planningstool. Voor het aanmelden van de aankomsttijd bij de sluis of het eventueel wijzigen van de aankomsttijd als de reis anders verloopt, zijn spelregels opgesteld.

Tijdens de startfase die tot het eind van dit jaar duurt, gelden de bestaande regels voor het indelen van de schuttingen. Vanaf 1 januari 2018 hanteert Rijkswaterstaat de werkafspraken die eerder dit jaar door de partners het Havenbedrijf Gent, Zeeland Seaports, het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Maritieme Dienstverlening en Kust en Rijkswaterstaat zijn bekrachtigd.

Ervaring met planning
De sluispassage van zeeschepen wordt al vanaf 2012 vooraf gepland. Zo kan het schutten volgens Rijkswaterstaat vlot verlopen en worden wachttijden zoveel mogelijk vermeden of ingeperkt. ‘De passage van de binnenvaart werd tot nu toe nog niet vooraf gepland en dit is ook nog niet eerder op deze schaal in Vlaanderen of Nederland toegepast. Voor zowel bedrijven als schippers is dit een belangrijk hulpmiddel voor een zo optimaal mogelijke planning.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook