Binnenvaart en havens vragen Europa om ambitie

STRAATSBURG De binnenvaart (IWT) en de havensector (EFIP) hebben Europa gevraagd om een ambitieus beleid voor vervoer over water en continuïteit van subsidie. Ze overhandigden daarvoor vorige week tijdens een IWT-congres in Straatsburg hun toekomstvisie aan Europarlementariër Wim van de Camp en transportcommissaris Violeta Bulc.

De organisaties achter het gezamenlijke statement zijn de leden van de EBU (European Barge Union), EFIP (European Federation of Inland Ports), ESO (European Skippers Organisation) en INE (Inland Navigation Europe). Ze zetten in het statement de algemene visie uiteen tot 2030. Nu de EU-begroting voor 2021-2028 wordt besproken, benadrukken ze het belang van een sterke Connecting Europe Facility (CEF). Vertegenwoordigers uit beide sectoren zijn er van overtuigd dat groene, slimme en congestie-vrije transport en logistiek een circulaire en bio-based economie ondersteunt. Hun focus ligt op de vraag naar coördinatie, investeringen, wetgeving en innovatie.

Toekomstvisies
Tijdens het congres in Straatsburg discussieerden de leden van het Europese Parlement en de Europese coördinatoren over vier verschillende toekomstvisies. Directeur Diederik Antvelink van NedCargo sprak over innovaties binnen de vloot. Antvelink heeft met de Gouwenaar 2 al een duurzaam diesel-elektrisch schip varen dat bier voor Heineken vervoert, maar in de nabije toekomst wil Antvelink volledig emissieloos gaan varen. Jean-Louis Jérôme van Port Autonome de Strasbourg focuste zich op de binnenhavens. Hij sprak over groen-stedelijke logistiek en beschouwde binnenhavens als hubs voor de circulaire economie langs de waterwegen. Nadège Dewalque van de Vlaamse Waterweg sprak over het belang van sterke verbindingen en infrastructuur van goede kwaliteit voor congestievrije logistiek. Theresia Hacksteiner van de EBU benadrukte het belang van mensen als een onmisbare factor binnen de sector.

‘Met open armen’
Transportcommissaris Bulc zei de toekomstvisie voor goederenvervoer over water met open armen te ontvangen. ‘De Europese binnenwateren en havens hebben eeuwenlang mensen verenigd en groei gefaciliteerd. Het is hoog tijd om de sector extra te stimuleren op het gebied van digitalisering, lage uitstoot en vakmanschap. Een belangrijke stap hiervoor werd al bereikt doordat het Europese Parlement de nieuwe wetgeving omtrent de erkenning van beroepskwalificaties goedkeurde. Het voorstel dient alleen nog goedgekeurd te worden door de Europese Raad.’

Ook Van de Camp verwelkomde het initiatief. ‘Vandaag waren we getuige van de sterke innovatieve kracht van de binnenvaartsector en zijn havens en hun visie richting 2030. Het laat de ambitie zien om een groenere en slimmere modaliteit te worden. Ik ben er van overtuigd dat als het Europees Parlement, de Europese commissie en de ketenvertegenwoordigers samenwerken, we een stabiel kader kunnen neerleggen wat betreft financiën en wetgeving die deze onvermijdelijke transitie kan ondersteunen. Voldoende CEF-subsidie is een vereiste om dit te realiseren.’

140 miljard
Volgens de initiatiefnemers van de toekomstvisie verzorgt het netwerk van rivieren, kanalen en meren dat mens en handel samenbrengt een betrouwbare en duurzame manier van goederenvervoer. ‘Met 140 miljard tonkilometers levert de sector een aanzienlijke bijdrage aan het goederenvervoer binnen de EU, met als doel om multimodaal vervoer beter te integreren. De EU streeft ernaar om van de binnenwateren hét koolstofarme, digitale en innovatieve alternatief te maken, die zorgt voor efficiënt vervoer door de EU. Door de EU gesteunde projecten en de sector verbeteren niet alleen de bevaarbaarheid, maar ook de ecologische toestand en veerkracht tegen klimaatverandering. Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld het promoten van slimme, schone en modulaire schepen, binnenhavens geschikt voor multimodaal goederenvervoer en het gebruik van alternatieve brandstoffen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook