Binnenvaart bundelt boodschap naar de arbeidsmarkt

ROTTERDAM De binnenvaartsector heeft, zeker voor de toekomst, behoeft aan een grotere instroom van nieuwe medewerkers. Binnenvaartorganisaties hebben daarom besloten de arbeidsmarktcommunicatie gezamenlijk uit te voeren via het platform Wereld van de Binnenvaart. De maritieme opleidingen ondersteunen deze samenwerking.

Vanuit de strategische arbeidsmarktagenda ‘Alle hens aan dek’ wordt al enige tijd gewerkt aan het versterken van deze gezamenlijke boodschap. Maar voor Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN), Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en Stichting European Inland Navigation Promotion (EINP) wordt het centrale punt in de communicatie de website www.wereldvandebinnenvaart.nl, eerder opgezet door EINP. Alle partijen dragen hun steentje bij aan de samenwerking die ertoe gaat leiden dat meer mensen weten dat er veel en mooie carrièrekansen liggen in de binnenvaart.

Het platform Wereld van de Binnenvaart is multi-channel. Naast de website zullen social media, YouTube, etc. ingezet worden om de boodschap bij de specifieke doelgroep te krijgen. Ook bij beurzen, open dagen op scholen, promotie-acties bij evenementen in het land, wervingsacties voor leerlingen zal de sector onder de gezamenlijke naam Wereld van de Binnenvaart naar buiten treden.

Investering
Bovengenoemde activiteiten vragen investeringen; naast tijd, energie en samenwerking, ook in geld. Tot juli 2020 heeft eerst Bureau Voorlichting Binnenvaart en daarna Stichting NN-gelden de uitvoering van ‘Alle hens aan dek’ financieel gedragen. Nu wordt een beroep gedaan op andere partijen. Door de bundeling onder Wereld van de Binnenvaart kunnen dit naast varende ondernemers ook andere organisaties en bedrijven zijn die belang hebben bij een gezonde en goed functionerende binnenvaart.

Bosman Container Shipping Group, Universe Shipping, Sendo Shipping, Imperial Logistics, AMS en Waterbouwers.nl hebben inmiddels hun financiële steun toegezegd als ‘binnenvaartsupporter’.