Binnenlandse ‘blue road’ blijft groeimarkt

AMSTERDAM Het vervoer van lading over de Nederlandse vaarwegen is de groeimotor van de binnenvaart. Volgens de economen van het ING Economisch Bureau komt weliswaar het grootste deel van de binnenvaartomzet van over de grens, maar is het binnenland de groeimotor.

Waar in 2010 nog 25% van de vervoersprestatie het binnenland betrof is dat in 2018 opgelopen naar 29%. Het uitgebreide netwerk van ‘inland terminals’ biedt mede gezien oplopende filedruk kansen voor efficiënter vervoer van containers over de ‘blue road’. Congestie in de zeehavens en grote vertragingen hebben dit recent onder druk gezet, maar hier komen volgens de ING economen oplossingen voor. ‘Bundeling van lading zoals binnen de West-Brabantcorridor en de Amsterdam-Utrecht-Rotterdam corridor zijn hier voorbeelden van.’

Extreem 2018
De binnenvaart heeft volgens de ING met 2018 een uitzonderlijk jaar achter de rug. Waar er begin 2018 nog stremmingen waren vanwege hoog water bij bruggen in Duitsland, werd de tweede helft van het jaar gedomineerd door extreem laag water. De beladingsgraad voor vervoer op de Rijn kwam daarbij in periodes niet verder dan 25%-50%. Ondanks groeiend binnenlands vervoer daalde de totale vervoersprestatie in de tweede helft van 2018 met 10%. Per saldo vervoerde de binnenvaart in 2018 4% minder, terwijl de omzet door overcompensatie met toeslagen bijna 13% steeg. Financieel was 2018 hierdoor het beste jaar sinds 2008.

Dit jaar
Hoewel de golf van smeltwater dit voorjaar uitbleef, kan laag water zomaar weer de kop op steken. Toch gaan de economen uit van normalisatie en dat betekent een terugval in tarieven in vergelijking met de tweede helft van vorig jaar. Het ‘gemiste’ vrachtvolume keert dit jaar grotendeels terug, maar niet alles. In de laagwater periode zijn vooral veel internationale containers op de trein gezet en dit vervoer kan in de regel niet wachten. Vervoer is slechts beperkt uitgesteld en dan met name bulklading. Alleen in de maand na het lage water – januari – lag de vervoersprestatie door inhaalvraag 8% hoger dan vorig jaar, daarna niet meer.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.