Bijmengverplichting opnieuw uitgesteld

DEN HAAG Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft de bijmengverplichting van biobrandstoffen in de binnenvaart opnieuw uitgesteld. De invoering werd eerder al doorgeschoven naar 1 januari 2023. Maar dit blijkt niet haalbaar. Mogelijk wordt het nu pas 1 januari 2025.

Leveranciers van brandstoffen aan de binnenvaart moesten via hun leveringen 6% CO2-reductie realiseren in de keten door toepassing van biobrandstof. Maar Harbers wilde wel een gelijk speelveld bij de invoering volgend jaar. Om bunkertoerisme te vermijden. Dit blijkt nu onmogelijk. Buurlanden België en Duitsland staan weliswaar niet onwelwillend tegenover invoering van de reductieverplichting. Maar met name in Duitsland moet echter nog besluitvorming plaatsvinden op politiek niveau, waarna bij een positieve beslissing wetgeving moet worden aangepast. Het is volgens de minister uitgesloten dat dit per 1 januari 2023 geregeld is. ‘De kans op uitwijkgedrag van Nederlandse binnenvaartschepen om in het buitenland te bunkeren (bunkertoerisme) blijft hierdoor te groot. Bunkertoerisme draagt ook niet bij aan de klimaatdoelstellingen.’

Kansen zien
In de binnenvaart ontstond grote ophef over de bijmengverplichting. De Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) deed onderzoek naar het gebruik ervan, maar de conclusies lieten nog een aantal vragen onbeantwoord. De binnenvaartsector maakte zich zorgen over de risico’s van verschillende soorten biobrandstoffen voor de motoren. Hierop volgden gesprekken tussen het ministerie en de diverse belanghebbenden in de binnenvaart. Het ging hierbij niet alleen om brancheverenigingen in de binnenvaart, maar ook om brandstofleveranciers, motorfabrikanten en verzekeraars. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat vrijwel alle partijen kansen zien in de toepassing van biobrandstoffen, mits dit brandstoffen zijn van de juiste kwaliteit die veilig toepasbaar zijn in de binnenvaart.
Het ministerie is er inmiddels van overtuigd dat er afspraken gemaakt kunnen worden over de soorten biobrandstof die het betreft en de manier waarop deze brandstoffen daadwerkelijk aan de binnenvaart geleverd kunnen worden. Voor het einde van dit jaar wil het ministerie de afspraken verder hebben uitgewerkt.

2025
Om toch de doelstelling van het Klimaatakkoord te halen, ziet Harbers voor het verplicht bijmengen van biobrandstof nu vooral kansen via de implementatie van de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED III). Deze richtlijn moet naar verwachting per 1 januari 2025 omgezet zijn. ‘De RED III biedt kansen om afspraken te maken met de desbetreffende landen en zo een gelijktijdige en vergelijkbare implementatie te realiseren. De inzet daarbij is alle transportmodaliteiten te laten bijdragen aan de energietransitie door toepassing van hernieuwbare brandstoffen. Na de zomer wil ik het overlegtraject over de implementatie van de RED III met België en Duitsland starten.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.