Bijmengen biobrandstof voorlopig van de baan

DEN HAAG Het verplicht bijmengen van biobrandstof in de binnenvaart is voorlopig van de baan. De binnenvaartorganisaties vinden dat het bijmengen van biobrandstof veilig, haalbaar en betaalbaar moet zijn. En daarvoor is eerst meer onderzoek nodig.

Inmiddels onderzoekt de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN een onderzoek. Dit onderzoek is nog niet afgrond. Naar verwachting is eind van dit jaar meer duidelijk over het onderzoek en de effecten van het bijmengen.

Twee manieren
Vergroening van de binnenvaart kan onder meer door het bijmengen van biobrandstof. Alle brandstofleveranciers aan de binnenvaart moeten van de EU in 2022 gaan vallen onder de Europese Richtlijn brandstofkwaliteit (FQD). De brandstofleveranciers moeten daarbij jaarlijks aantonen dat de CO2-footprint in de keten van de brandstof met 6% wordt verlaagd. Dit kunnen zij op twee manieren doen. Door hernieuwbare energie in de binnenvaart (biobrandstof) bij te mengen, maar het kan ook alleen administratief door zogenaamde Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) bij andere sectoren te kopen zoals het wegvervoer of de luchtvaart.
De invoering van de richtlijn hernieuwbare energie (RED II), die gericht is op het verduurzamen van de energie die wordt ingezet in het vervoer, wordt voor de binnenvaart nog niet ingevoerd. Deze regeling ging uit van hogere bijmengpercentages en zou stapsgewijs worden opgehoogd.

Alleen administratief
Binnenvaartorganisaties CBRB en BLN stellen zich op het standpunt dat ook de binnenvaart de CO2 uitstoot omlaag moet brengen maar dat van verplicht bijmengen pas sprake kan zijn als er een goed en wetenschappelijk onderbouwd inzicht is in de effecten van het bijmengen van biobrandstof op de kwaliteit van de brandstof, de opslag en overslag, de filters, inspuitingen en nabehandelingsinstallaties. Dat betekent dat de 6 procent reductie die nu in 2022 gerealiseerd moet worden vooralsnog alleen administratief kan worden ingevuld.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.