Belastingdienst stopt tijdelijk met invordering premies Rijnvarenden

DEN HAAG De Belastingdienst stopt tijdelijk met de invorderingsmaatregelen van premies volksverzekeringen voor Rijnvarenden die al in Luxemburg premies hebben betaald. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst wil eerst het overleg met de Luxemburgse autoriteiten afwachten voordat de Belastingdienst eventueel weer kan gaan invorderen.

De problemen met het betalen van de premies komt voor bij in Nederland woonachtige Rijnvarenden, die, zo is volgens Vijlbrief eerder gebleken, onder het Nederlands sociale zekerheidsstelsel vallen en problemen ervaren bij het terugvorderen van eerder ten onrechte in Luxemburg betaalde premies. Deze Rijnvarenden vroegen meestal in hun aangifte inkomstenbelasting om vrijstelling voor de premie volksverzekeringen met als reden dat zij in het buitenland verzekerd zijn. De Belastingdienst stuurde de Rijnvarenden echter steeds een brief terug waarin werd aangegeven dat de betreffende Rijnvarende in Nederland voor de volksverzekeringen verzekerd is en in Nederland daarvoor premie moet betalen. Na bezwaar- en beroepsprocedures en het onherroepelijk vaststellen van de aanslag, ging de Belastingdienst dan vervolgens over tot inning van de in Nederland verschuldigde premies. De Rijnvarenden werden daardoor, vaak na jaren procederen, geconfronteerd met hoge bedragen. En dat is niet het enige. De Rijnvarenden hebben tegelijkertijd problemen bij de terugvordering van de in Luxemburg ten onrechte betaalde premies. Dit kan tot grote financiële problemen leiden. De bedragen liepen op tot tienduizenden en soms honderdduizend euro’s.

Tijdelijke stop
In december van vorig jaar liet Vijlbrief de Tweede Kamer al weten om samen met de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op korte termijn in overleg te treden met de Luxemburgse autoriteiten om een beter beeld te krijgen van de eventuele mogelijkheden tot premierestitutie of tot premieverrekening in individuele gevallen. Deze zogenoemde bilaterale besprekingen stonden gepland voor 21 april. Vanwege de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, moet dat volgens Vijlbrief nu schriftelijk en telefonisch gebeuren. De staatssecretaris belooft nu in ieder geval voor het zomerreces met nieuws hierover te komen.
De Tweede Kamerleden Helma Lodders (VVD), Steven van Weyenberg (D66) en Pieter Omtzigt (CDA) vroegen minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanwege de onduidelijkheden de invordering door de Belastingdienst tijdelijk stop te zetten. Vijlbrief meldt dat de Belastingdienst op zijn verzoek met de invorderingsmaatregelen is gestopt. ‘Voor een deel van hen, waarvan bekend is dat zij op dit moment te maken hebben met invorderingsmaatregelen, is de invordering reeds gepauzeerd. Voor de overige Rijnvarenden wordt dit nog uitgezocht en zullen eventuele invorderingsmaatregelen eveneens worden gepauzeerd. Het treffen van invorderingsmaatregelen zou namelijk vooruitlopen op de uitkomsten van het overleg met Luxemburg.’

Oproep
Overigens heeft de Belastingdienst nog niet alle Rijnvarenden in beeld. Het vinden van de groep Rijnvarenden die zich in de bovengenoemde situatie bevindt, is volgens Vijlbrief namelijk grotendeels afhankelijk van informatie die de Rijnvarenden zelf bij hun aangifte inkomstenbelasting invoeren. De staatssecretaris roept de Rijnvarenden die nog niet in beeld zijn, zijn of haar specifieke situatie op dat moment onder de aandacht te brengen van de Belastingdienst. Vijlbrief gaf de Belastingdienst de instructies om ook in die situaties vooralsnog niet tot invordering over te gaan.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.