Aanvaring Grave zorgt voor veel overlast bij scheepswerf Gelria

NIJMEGEN De aanvaring van de stuw van Grave op 29 december vorig jaar zorgt nog steeds voor overlast bij scheepswerf Gelria aan de Nijmeegse Oostkanaalhaven. Dieper stekende schepen kunnen de werf nog steeds niet bereiken omdat het water op het Maas-Waalkanaal nog niet op peil is.

Rijkswaterstaat begon zondag met het schutten van de schepen door sluis Weurt. Het waterpeil in het kanaal was verhoogd door water bij sluis Heumen Maaswater in het kanaal te pompen. Het lukt de vaarwegbeheerder echt niet om op korte termijn de laatste dertig tot veertig centimeter water erbij te krijgen. Bedrijfsleider Martijn van Haaren van Gelria zag daardoor tot zijn grote spijt deze week al een klant uitwijken naar een andere werf. ‘We worden hier niet vrolijk van’, zegt de bedrijfsleider die nu aan het inventariseren is wat voor een schade zijn bedrijf op heeft gelopen na de aanvaring met de stuw. Vanwege de dalende waterstand op het Maas-Waalkanaal konden de schepen de werf niet meer bereiken. Hij wil kijken of hij samen met de andere bedrijven in de haven die schade hebben opgelopen de schade kan verhalen.

Tijdelijke dam
Om de problemen met de stuw van Grave op te lossen, begon Rijkswaterstaat deze week met de bouw van een tijdelijke dam achter (benedenstrooms) de zwaar beschadigde stuw Grave. Hiermee wordt over twee weken het scheepvaartverkeer weer mogelijk op de Maas tussen Grave en Sambeek en kunnen de laatste woonboten en jachten los komen.
De dam bestaat uit verschillende formaten breuksteen en wordt vanaf het water geleidelijk opgebouwd benedenstrooms achter de beschadigde stuw. De dam wordt aangesloten op de bestaande pijlers van de noordelijke stuw-opening en krijgt een hoogte van circa 5,60 meter en een breedte van circa 30 meter. De bouw duurt naar verwachting twee weken.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook