Aanbesteding nieuwe contracten onderhoud schepen Rijksrederij

UTRECHT Rijkswaterstaat gaat de contracten voor het onderhoud van de schepen en overige vaartuigen van de Rijksrederij opnieuw aanbesteden. Daarvoor houdt RWS maandag 7 maart een online marktconsultatie.

De Rijksrederij beheert, bemant en onderhoudt ongeveer 100 schepen en stelt deze beschikbaar aan overheidsorganisaties, zoals Rijkswaterstaat, de Kustwacht en de Douane. De huidige vloot bestaat uit binnenvaartschepen, zeegaande schepen, RHIB’s en overige kleine gemotoriseerde (bij)boten en overig drijvend materieel.

Mogelijkheden verkennen
Met de marktconsultatie wil Rijkswaterstaat samen met marktpartijen en brancheverenigingen de mogelijkheden verkennen van de aanbesteding van de uitvoering van het onderhoud aan de vloot van de Rijksrederij. Onderwerpen die aan bod komen zijn de perceelverdeling van de opdracht, de mogelijkheden van onderlinge samenwerking en de verdere verduurzaming van de vloot van de Rijksrederij. Ook gaat RWS graag in gesprek over de vraag hoe met Risk Based Maintenance optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kennis en expertise die bij marktpartijen beschikbaar is.

De consultatie
De marktconsultatie wordt gehouden op maandag 7 maart 2022 van 10.00 tot 12.00 uur. De bijeenkomst is online, via Microsoft Teams. Deze marktconsultatie is 20 januari 2022 gepubliceerd op TenderNed, onder kenmerk 344811 Markconsultatie OHC (onderhoudscontract) 2023 (externe link). Aanmelden kan via genoemde link, tot 1 maart 15.00 uur.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.