Tag archieven: schepen

AmaKristina is 19e schip voor AmaWaterways

CALABASAS AmaWaterways heeft met de AmaKristina onlangs haar negentiende schip aan haar vloot van riviercruiseschepen toegevoegd. Aqualink-leden Scheepvaartwinkel Marine en Willemsen interieurbouw & scheepsbetimmering werkten mee aan de afbouw en de inrichting van het schip.

Het Arnhemse Scheepvaartwinkel Marine leverde een veiligheidspakket met onder meer een bijboot, brandblusmaterialen en reddingsvesten, en een nautisch pakket met onder meer een stuurstoel, uitrusting voor de machinekamer, smeerolie, gereedschap, verf, touwen en fenders. Willemsen interieurbouw & scheepsbetimmering verzorgde de complete betimmering aan boord van de AmaKristina.

Zusje
De AmaKristina is het zusterschip van de AmaViola and AmaStella. Aan boord van het schip is ruimte voor 158 passagiers. Naast een verwarmd zwembad en een zwemmersbar, is er ook een fitnesszaal, een kapsalon en een spa aan boord. De ruimtes zijn allemaal uitgevoerd in een warm en kleurrijk ontwerp. De gasten kunnen gratis gebruik maken van Wifi aan boord.
De AmaKristina is genoemd naar mede-eigenaar en executive vice president Kristin Karst van AmaWaterways. Het schip verliet Amsterdam op 1 april en is begonnen aan haar maiden trip naar Bazel. De officiële doop van het schip staat gepland voor 10 mei in Lahnstein.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

In heel Europa zelfde technische eisen voor de binnenvaart

BRUSSEL De technische eisen voor binnenvaartschepen worden binnenkort voor heel Europa gelijk. Daarmee komt voor binnenvaartschippers in de EU een einde aan de rechtsongelijkheid als gevolg van afwijkende technische standaarden op de Rijn.

De Raad heeft onder Nederlands EU Voorzitterschap op 17 maart een informeel akkoord met het Europees Parlement bereikt over de herziening van de richtlijn inzake technische voorschriften voor binnenvaartschepen. De herziene richtlijn maakt het mogelijk dat voortaan direct wordt verwezen naar technische standaarden ontwikkeld door het zogenaamde CESNI Comité, dat op 3 juni 2015 onder de auspiciën van de Centrale Rijnvaart Commissie (CCR) is opgericht. Binnenvaartschepen die een communautair binnenvaartcertificaat willen verkrijgen en op de binnenwateren van de Unie willen varen, moeten aan deze technische eisen voldoen.

Ook op de Rijn
De technische standaarden van CESNI zullen niet enkel worden overgenomen door de EU, maar ook van toepassing worden verklaard op de Rijn, en zo leiden tot harmonisatie van technische voorschriften voor binnenvaartschepen in Europa. Op dit moment is het nog zo dat de EU en de CCR ieder eigen technische reglementen hebben die inhoudelijk nagenoeg identiek zijn maar op onderdelen van elkaar afwijken, hetgeen leidt tot rechtsonzekerheid voor de binnenvaartsector. CESNI heeft een eerste versie van de technische standaard op 26 november 2015 vastgesteld. De standaard bevat bepalingen omtrent het bouwen van schepen en apparatuur, maar stelt ook regels aan vaartuigen die gebruik maken van vloeibaar aardgas (LNG). Deze regels voor het gebruik van LNG bestonden eerder nog niet en zullen het gebruik van deze alternatieve brandstof bij de binnenvaart naar verwachting faciliteren.

Binnenvaart promoten
De herziene technische richtlijn is onderdeel van een breder pakket (NAIADES II) dat verschillende maatregelen bevat om het gebruik van de binnenvaart in Europa te promoten. Het Nederlandse EU Voorzitterschap zal het bereikte akkoord 23 maart ter instemming aan de Raad (COREPER) voorleggen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

E-ticket Maritime Industry aanvragen.

Dringend behoefte aan nieuwe beunschepen

ZOETERMEER In de komende jaren is er behoefte aan circa 50 tot 100 nieuwe beunschepen, om te kunnen voldoen aan de toekomstige transportbehoefte van zand- en grind. Beunschepen worden vooral voor dit vervoer ingezet, omdat ze tijdens de reis het overtollige water kunnen afvoeren. Zonder deze nieuwbouw zal de beunschepenmarkt marktaandeel verliezen aan het wegvervoer.

Dit blijkt uit recent onderzoek van Panteia in opdracht van Stichting Beunschepen. Er zal niet alleen behoefte zijn aan grote beunschepen (groter dan 1500 ton), maar vooral ook aan kleinere schepen (650 tot 1500 ton). De zand- en grindvaart is namelijk gebaat bij een gedifferentieerde vloot.

De afgelopen jaren zijn er als gevolg van de economische crisis slechts enkele nieuwe beunschepen op de markt gekomen, terwijl veel binnenvaartondernemingen in de zand- en grindvaart mede door het gebrek aan bedrijfsopvolging zijn gestopt. De hoeveelheid beunschepen is met ongeveer 100 schepen ingekrompen tot circa 350 schepen. Gezien de relatief oude vloot, het aflopen van diverse overgangsbepalingen in het ROSR (Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn) en de milieu-eisen die per 2025 in de Rotterdamse haven gesteld worden, is de verwachting dat nagenoeg de gehele vloot aan beunschepen en kleinere drogeladingschepen in de zand- en grindvaart in de komende twee decennia vervangen zal moeten worden om de toekomst veilig te stellen.

Betere marktperspectieven
In de afgelopen jaren is het volume van zand- en grind in de binnenvaart teruggelopen. Op de middellange termijn wordt echter geen verdere afname verwacht van het vervoerde volume. Wel verschuiven transportstromen: de winning van ophoogzand verplaatst van de Noordzee naar het IJsselmeer en de Randmeren. Dit is gezien de langere transportafstanden, in vergelijking met winning uit de Noordzee, voor de behoefte aan beunschepen een gunstige ontwikkeling. Ook blijft op lange termijn de zand- en grindwinning ten behoeve van waterveiligheid op peil. Daar staat tegenover dat grindwinning op middellange termijn uit Nederland zal verdwijnen en wordt vervangen door import uit het buitenland – zowel over de rivier als via zeehavens. Deze ontwikkeling is vooral gunstig voor drogeladingschepen. Dat geldt eveneens voor de opkomst van de secundaire grondstoffenmarkt.

Gunstige businesscase
Hoewel nieuwbouwschepen een aanmerkelijk hogere kostprijs kennen dan bestaande schepen, geldt dat voor 87% van het huidige zand- en grindvervoer nieuwbouwschepen een aantrekkelijkere businesscase kunnen overleggen dan het wegverkeer. Alleen de kleinste schepen (kleiner dan 650 ton) kennen sterke concurrentie van vrachtauto’s: 47% van het bestaande volume kan met een nieuwbouwschip kostenefficiënter vervoerd worden dan met een vrachtauto. Bij schepen tussen de 650 en 1000 ton bedraagt dit percentage 80% en schepen tussen de 1000 en 2000 ton kunnen zelfs 90% van het bestaande volume kostenefficiënter transporteren dan een vrachtauto.

Nieuwbouw realiseren
Ondanks de goede perspectieven voor nieuwbouw geldt dat realisatie veelal een probleem is. De hoge investeringskosten voor nieuwe schepen kunnen vaak lastig terug worden verdiend. Binnenvaartondernemers moeten verladers aan zich binden door langetermijncontracten overeen te komen; daarnaast moet de acquisitie van de binnenvaartondernemer verbeteren. Dit zorgt voor een sterkere  onderhandelingspositie met banken. Ook alternatieve vormen van financiering zullen moeten worden gezocht. Om het hoofd te bieden aan de vergrijzing is het belangrijk dat bij de binnenvaartopleidingen de aantrekkelijke kanten van de zand- en grindmarkt beter wordt belicht.
Ook moet de binnenvaartsector in gesprek treden met de nationale en regionale overheden. Voor het zand- en grindvervoer is het bevaarbaar blijven van kleinere vaarwegen van groot belang. Hierbij horen ook voldoende voorzieningen: ruime bedieningstijden en voldoende afmeerlocaties. Wanneer hier zekerheid over is, zullen ondernemers en banken sneller investeren en is nieuwbouw weer een stapje dichterbij.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

E-ticket Maritime Industry aanvragen.