Maritieme Green Deals komen later

DEN HAAG De Green Deals voor de binnenvaart, de zeevaart en de havens zijn niet zoals eerder gepland dit jaar gereed. Ondanks aandringen van Tweede Kamerleden presenteert de minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de deals pas in de eerste helft van volgend jaar. Ze opperde tijdens het Algemeen overleg Maritiem dat het wellicht een mooi verjaardagscadeautje voor haar zou kunnen zijn. Ze is op 12 juni jarig.

Rutger Schonis van D66 zag het liefst dat de minister nog dit jaar met concrete plannen komt die in de Green Deal worden opgenomen. Hij probeerde de minister nog te overhalen dan in het eerste kwartaal van volgend jaar duidelijkheid te geven, maar dat kon de minister niet beloven. Volgens de minister lopen de Green Deals vertraging op omdat er meer dan 40 partijen bij zijn betrokken, niet alleen de verschillende brancheorganisaties, maar ook de financiële sector. Ook kunnen de verschillende Green Deals niet allemaal apart worden opgesteld, maar moeten ze in een grote kader worden geplaatst. ‘We doen ons uiterste best om snel tot resultaat te komen’, beloofde de minister.

Gasolietoeslag
Vooral de financiering voor de verduurzaming van de vloot is volgens Schonis een groot probleem. Hij vroeg de minister daarvoor snel oplossingen te zoeken zodat snel het eerste Tesla schip kan gaan varen. Ook collega Kamerlid Maurits von Martels van het CDA constateerde dat het met de Green Deals ‘niet echt lekker loopt’. Hij wees de minister op de punten waarover volgens hem de brancheorganisaties in de binnenvaart duidelijkheid willen hebben zoals onder meer het duurzame financieringsfonds.
Wat betreft de noodzakelijke financiering zei de minister in Europa ‘aan de bel te willen trekken’ voor een toeslag op de gasolie. Met de opbrengsten hiermee zou de verduurzaming in de binnenvaart betaald moeten worden. ‘Maar het is wel noodzakelijk dat dit op Europees niveau wordt geregeld’, voegde ze toe.

Meten aan de pijp
Von Martels wilde ook van de minister weten of ze het meten aan de pijp mogelijk wil maken. Volgens de minister wordt inmiddels de laatste hand gelegd aan het rapport dat wordt opgesteld naar aanleiding van de Green Deal Cobald die in september 2016 met onder meer de brancheorganisaties in de binnenvaart werd gesloten. Doel was om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om tot betrouwbare en betaalbare meetinstrumenten en methoden te komen die de emissie van binnenvaartschepen zouden kunnen meten en monitoren. Uiterlijk eind 2018 zou de proef met meten aan de pijp moeten resulteren in een gedeelde visie over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de onderzochte meetsystemen. De evaluatie van de proef is nog aan de gang en de minister hoopt in de loop van volgend jaar met de uitkomsten te kunnen komen. Wel wist ze al te melden dat er vervolgonderzoek nodig is om de vraag over de technische haalbaarheid van meten aan de pijp te kunnen beantwoorden.
Op de vraag van Von Martels of de minister het mogelijk wil maken om het experimenteren met biobrandstoffen zoals biomethanol eenvoudiger te maken, reageerde vrijwel direct Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. Zij wees de CDA’er er nog wel fijntjes op dat ook biobrandstoffen niet altijd milieuvriendelijk zijn en er soms ook bomen in het regenwoud voor worden gekapt. Van Nieuwenhuizen ontkende dat er sprake zou zijn van weinig ruimte om te experimenteren. ‘Daar kan de CCR en Europa een ontheffing voor verlenen, maar dit is nog geen enkele keer aangevraagd.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.