Tag archieven: havens

Container Terminal Doesburg operationeel

DOESBURG Container Terminal Doesburg (CTD) van Koninklijke Rotra in Doesburg heeft eind januari het eerste binnenvaartschip ontvangen. Daarmee is de terminal daadwerkelijk operationeel. De terminal werd al in april vorig jaar officieel geopend, maar er moest eerst nog flink worden gebaggerd om de eerste binnenvaartschepen te kunnen ontvangen.

De commissaris van de koning van de provincie Gelderland Clemens Cornielje opende de nieuwe Container Terminal Doesburg negen maanden geleden al. Een schip kon er echter nog niet komen. Voor de kademuur lag nog zoveel zand dat containerschepen er niet konden afmeren. Na het afronden van de laatste baggerwerkzaamheden is de Doesburgse containerterminal bereikbaar voor Va schepen. Rotra heeft zelf de beschikking over een klasse IV schip welke voorziet in meerdere wekelijkse afvaarten. Het schip heeft een lengte van 85 meter en breedte van 9,5 meter.

28 jaar later
De nieuwe terminal met overslagterrein ligt tussen de eerder gerealiseerde rondweg van Doesburg en de oever van de Dode arm van de IJssel. De terminal heeft een loskade met een lengte van 134 meter, het gehele overslagterrein is 400 meter lang. Op het terrein is ruimte voor 600 containers. Rotra verwacht jaarlijks 10.000 containers op CTD af te handelen. Op het terrein van de nieuwe containerterminal staat daarvoor een 45-tons containerkraan van 30 meter hoog en een gewicht van 360 ton.
Dat de containerterminal nu operationeel is, betekent dat het 28 jaar duurde voordat de terminal het eerste schip kan ontvangen. De vader van de huidige commercieel-directeur Machiel Roelofsen vroeg in 1989 al de eerste vergunningen voor de terminal aanvroeg. Rotra investeerde zo’n 11 miljoen euro in de terminal, een deel daarvan kwam als subsidie van Europa.
Rotra heeft haar binnenvaartterminal ook meteen voorzien van een multimodaal LNG-station. Het station levert LNG aan zowel binnenvaartschepen als vrachtauto’s en is daarmee het eerste in Europa. Rotra ontving daarvoor een bijdrage uit het TEN-T-programma van de Europese Unie. Op de kade staat een tank waarin 20.000 kilo LNG kan worden opgeslagen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Overslag haven Rotterdam in de min, Antwerpen in de plus

ROTTERDAM/ANTWERPEN De overslag in de haven van Rotterdam is in de eerste negen maanden van dit jaar met 1,9% gedaald ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2015 (+5,4%). Vooral kolen en ijzererts zaten in de min.

Volgens CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam is de afname een optelsom van verschillende ontwikkelingen. ‘Overslagcijfers vertellen maar een deel van het verhaal. Zo staan bedrijven in de offshore sector onder druk en hebben verschillende bedrijven in de regio recent grote aantallen ontslagen aangekondigd.’ Over heel 2016 hoopt Castelein alsnog in de buurt van de overslag van het recordjaar 2015 te komen. Toen steeg de overslag met 4,9% tot 466 miljoen ton.

rotterdam2Containers en breakbulk
De overslag van containers nam af met 0,4% in TEU en met 1,2% in gewicht. In totaal werd 9,3 miljoen TEU overgeslagen, 94,8 miljoen ton. De eerste vijf maanden was de containeroverslag geringer dan vorig jaar, sinds juni is de overslag groter. De verwachting is dat deze opgaande lijn in het laatste kwartaal doorzet, onder andere door voor Rotterdam gunstige vaarschema’s van de nieuwe allianties en de verdere ontwikkeling van de terminals op Maasvlakte 2. De surseance van betaling van rederij Hanjin leidde ertoe dat Rotterdam naar schatting ongeveer 30.000 TEU misliep. De verwachting is dat andere rederijen de klanten van Hanjin gaan bedienen en dit dus een tijdelijk effect is.

In het RoRo volume (veerboten naar de UK) is de Brexit nog niet merkbaar: het volume nam met 1,1% toe. Verschillende ferrymaatschappijen hebben aangekondigd hun diensten uit te breiden, zowel naar het Verenigd Koninkrijk als naar Portugal en Spanje. De overslag van overig stukgoed daalde 2,0%, maar laat in september een forse stijging zien door meer overslag van staal (brammen) en monopiles voor de windparken op de Noordzee.

rotterdamNat massagoed
De overslag van nat massagoed daalde met 0,4% tot 160 miljoen ton. Er werd 1,6% minder ruwe olie overgeslagen. De marges van de raffinaderijen zijn nog steeds gunstig, maar minder dan vorig jaar. De overslag van minerale olieproducten bleef op vrijwel gelijk niveau: + 0,2%. Er werd minder Russische stookolie overgeslagen en meer diesel, nafta, kerosine en benzine. De overslag van LNG bevindt zich na negen maanden 23,9% onder het niveau van 2015, met name door de slechtere marktomstandigheden voor re-export. Het overig nat massagoed noteerde een stijging van 3,6%.
 
Droog massagoed
De overslag van droog massagoed daalde met 7,8% tot 60,3 miljoen ton. IJzererts en schroot nam 8,5% af, vooral doordat de Duitse staalindustrie onder druk staat door dumping van Chinees staal. Hoogovens van Dillingen en Voest Alpine waren tijdelijk buiten gebruik vanwege onderhoud. De overslag van kolen daalde 10,3%, met name door de toename van wind- en zonne-energie, vermindering van voorraden en het stilleggen van verschillende kolencentrales. De ontwikkeling in Rotterdam is in lijn met de verwachtingen en met de daling in de omringende havens. In de Hamburg – Le Havre range daalde de overslag het eerste halfjaar met bijna 15%. De overslag van agribulk daalde 1,5%. Het overig droog massagoed bleef 4,7% achter, vooral door de verminderde vraag vanuit de metaal- en de staalverwerkende industrie.

Antwerpen wel meer
In tegenstelling tot Rotterdam, zag de haven van Antwerpen de overslag in de eerste negen maanden van dit jaar wel toenemen. De overslag steeg met 3,3% tot bijna 162 miljoen ton. De overslag van containers steeg met 4% tot ruim 7,5 miljoen teu of 88 miljoen ton.
Het aantal zeeschepen dat Antwerpen aandeed steeg met 1,0% tot 10.894 zeeschepen.  Niet alleen het aantal schepen steeg, ook de bruto tonnenmaat steeg met 11,3% tot 301 miljoen BRT. Dit duidt op het aanlopen van steeds groter wordende schepen.

antwerpen2Vloeibaar massagoed
De overslag van vloeibaar massagoed steeg de eerste negen maanden van dit jaar met 6,7% tot 53 miljoen ton. Voor de behandeling van aardoliederivaten werd na negen maanden bijna 39 miljoen ton genoteerd, een stijging van 10,3%. Ook de behandeling van ruwe aardolie ging er met 1,0% licht op vooruit tot 3,4 miljoen ton.

De behandeling van droog massagoed blijft dalen: na drie kwartalen staat de teller op 9,2 miljoen ton, wat een daling van 11,6% inhoudt ten opzichte van dezelfde periode in 2015. De overslag van daalde 16,9% tot 1,4 miljoen ton, meststoffen met 3,7% tot 2,6 miljoen ton en zand en grind met 20% tot 1 miljoen ton.

Roro
Het roro-verkeer ging er met 1,9% op achteruit, en noteert na negen maanden 3,4 miljoen ton. De behandeling van auto’s kende in de maand september een dipje, waardoor de groeicijfers die dit segment kende na het eerste half jaar, op het einde van het derde kwartaal rood kleuren: 2% tot 894.475 stuks.

De behandeling van conventioneel stukgoed daalde met een half procent tot 7,2 miljoen ton. De behandeling van staal ging er met 15,3% flink op vooruit (5,7 miljoen ton). Aan de minzijde zorgt een toegenomen containerisatie voor een dalende conventionele behandeling van papier (-44% tot 436.444 ton) en van fruit (-26% tot 377.418 ton).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

200 miljoen euro voor goederencorridor Oost-Nederland

ARNHEM Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) zet € 200 miljoen in voor de logistieke goederencorridor Oost-Nederland. Dat hebben minister Schultz en staatssecretaris Dijksma bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Het geld moet het goederenvervoer tussen de Rotterdamse haven, de Rijn en het Ruhrgebied verbeteren.

Het Gelderse rivierengebied is volgens gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland dé verbinding voor goederenvervoer van Rotterdam naar Duitsland. ‘Gelderland is de poort naar Europa. Met de Tweede Maasvlakte komen er twee keer zoveel vrachtwagens, goederentreinen en vrachtschepen door Gelderland. Samen met het ministerie van I&M willen we de poort ook in de toekomst open houden.’

Railterminal
De Provincie Gelderland ziet de logistiek als groeisector. ‘Per jaar rijden miljoenen vrachtwagens Duitsland in. Veel schepen transporteren goederen over de Waal. Om containers over te kunnen laden op de trein, willen we langs de Betuweroute bij Valburg een railterminal bouwen.’
Het Ministerie van I&M steunt de provincie bij de verwerving van Europese gelden en onderzoekt of de railterminal zich kan doorontwikkelen tot een internationaal knooppunt voor goederenvervoer. Ook heeft minister Schultz toegezegd voor de Tweede Kamerverkiezingen het besluit voor de verlenging van de A15 te nemen.

Actieprogramma
De partners in de goederencorridor Oost-Nederland werken samen een actieprogramma uit met aandacht voor de verkeersdoorstroming op de A15 en de doorontwikkeling van de Railterminal Gelderland. In het voorjaar 2017 brengen minister Schultz en staatsecretaris Dijksma hiervoor een werkbezoek aan Gelderland en Overijssel.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Groen licht voor overnachtingshavens

ARNHEM De provincie Gelderland heeft groen licht gegeven voor de aanleg van de nieuwe overnachtingshaven bij Spijk en de modernisering van de bestaande overnachtingshaven bij Tuindorp. Provinciale Staten stelden hiervoor deze week het provinciaal inpassingsplan vast.

Op dit moment is bij Lobith sprake van een ligplaatsentekort voor de binnenvaart. In opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu bepaalde de provincie Gelderland met de gemeente Rijnwaarden en Rijkswaterstaat Oost-Nederland een geschikte locatie voor de uitbreiding van het aantal ligplaatsen. Ze kozen uiteindelijk voor een nieuwe overnachtingshaven in de Beijenwaard bij Spijk. Hier komen circa 50 ligplaatsen voor schepen tot 135 meter. De bestaande, verouderde haven bij Tuindorp (Tolkamer) wordt gemoderniseerd en biedt straks ruimte aan 18 ligplaatsen voor schepen tot 110 meter. De oplevering van de ligplaatsen in de overnachtingshaven Tuindorp is voorzien voor 2017. De aanleg van de nieuwe overnachtingshaven Spijk is naar verwachting in 2020 afgerond.

Ter inzage
Het provinciaal inpassingsplan maakt het werk aan de overnachtingshavens mogelijk en regelt bovendien de benodigde natuurcompensatie en de aanleg van een vrij liggend fietspad op de Spijksedijk van Tolkamer tot aan de Duitse grens.
Het plan ligt samen met de vijf belangrijkste vergunningen van donderdag 7 juli  tot en met donderdag 18 augustus 2016 ter inzage. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Raad van State. Deze doet naar verwachting begin 2017 uitspraak over eventueel ingestelde beroepen.
Meer informatie over de terinzagelegging en het instellen van beroep is vanaf 7 juli te vinden op de documentpagina van overnachtingshaven Lobith.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Hoorzitting inpassingsplan overnachtingshaven Lobith

ARNHEM De provincie Gelderland houdt 8 juni een hoorzitting over het inpassingsplan voor de overnachtingshaven Lobith. Provinciale Staten besluiten 29 juni over het nieuwe beleid. Zij nemen de inzichten uit de hoorzitting mee in hun overwegingen.

Het inpassingsplan maakt de aanleg van een overnachtingshaven nabij Spijk en de modernisering van de bestaande overnachtingshaven bij Tuindorp planologisch mogelijk. Daarnaast bevat het plan bestemmingen voor de realisatie van de benodigde natuurcompensatie en een vrijliggend fietspad op de Spijksedijk.

Spreektijd
De hoorzitting is op 8 juni 2016 om 19.30 uur in dorpshuis De Spieker, Willibrordusweg 1-a, Spijk. Wilt u uw mening geven? Vraag dan voor 6 juni 2016, 12:00 uur, spreektijd aan via griffie@gelderland.nl.
Op 15 juni vanaf 17:30 uur vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW) met gedeputeerde Josan Meijers over het inpassingsplan. Vanaf de publieke tribune kunnen belangstellenden de discussie bijwonen.

Bekijk het inpassingsplan.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Containeroverslag bestaat precies 50 jaar

ROTTERDAM Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat onder toeziend oog van koningin Juliana de eerste containers in de haven van Rotterdam arriveerden. Op 3 mei 1966 arriveerde in Rotterdam het ms Fairland met aan boord 226 containers.

Het was voor de eerste maal dat er een containerschip in Rotterdam arriveerde. Sindsdien is Rotterdam de grootste containerhaven van Europa. Vandaag wordt dat gevierd aan boord van de UASC Al Zubura, een van de grootste containerschepen ter wereld. Het schip ligt  voor de kade van de Euromax terminal van de ECT, het containeroverslagbedrijf dat ontstond na de aankomst van de ms Fairland.

Op de UASC Al Zubura overhandigt Emile Hoogsteden (rechts), directeur Containers, Breakbulk & Logistics van het Havenbedrijf, een ‘containertaart’ aan de kapitein Nazar El Islam en Rob Bagchus van ECT. (Foto Ries van Wendel de Joode)
Op de UASC Al Zubura overhandigt Emile Hoogsteden (rechts), directeur Containers, Breakbulk & Logistics van het Havenbedrijf, een ‘containertaart’ aan de kapitein Nazar El Islam en Rob Bagchus van ECT. (Foto Ries van Wendel de Joode)

Vanaf de komst van de Fairland onderhoudt rederij Sea-Land een wekelijkse containerdienst tussen New York en de West-Europese havens Rotterdam, Bremen en Grangemouth en is Rotterdam de eerste aanloophaven van Europa. ECT werd speciaal opgericht door de Rotterdamse stukgoed-stuwadoors Quick Dispatch, Thomsen’s Havenbedrijf, Cornelis Swarttouw, Müller Progress, Pakhuismeesteren en de Nederlandse Spoorwegen om de containeroverslag te behandelen en in te spelen op deze ontwikkeling. En nog steeds is Rotterdam de belangrijkste containerhaven van Europa.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Rotra opent Container Terminal Doesburg

DOESBURG Commissaris van de Koning van de Provincie Gelderland Clemens Cornielje heeft vrijdag 15 april Container Terminal Doesburg officieel geopend. Met een eigen terminal zet Koninklijke Rotra in op duurzamer en kosten efficiënter transport voor verladers door de verplaatsing van transport per truck naar transport over water.

Alvorens de eerste containerschepen in Doesburg aanmeren, moet er nog wel eerst worden gebaggerd ter verbreding van de invaart en gereed maken voor klasse 5a schepen. Deze worden spoedig uitgevoerd onder regie van Rijkswaterstaat. Rotra verwacht jaarlijks tot 10.000 containers op haar Container Terminal af te handelen.

rotra2Verduurzaming
De terminal met overslagterrein is gesitueerd tussen de eerder gerealiseerde rondweg en de oever van de Dode arm van de IJssel aan de noordzijde van Rotra’s bedrijfsperceel. Met een binnenvaartaansluiting maakt Rotra gebruik van bestaande infrastructuur (de IJssel) waarmee het een duurzame groei kan bewerkstelligen.
Bovenal vormt de terminal een milieuvriendelijk alternatief voor het steeds meer vastlopende containervervoer over de weg. Containers die nu per truck vanuit de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen worden vervoerd kunnen voortaan per binnenschip worden vervoerd. Afhankelijk van het type schip dat bij Rotra afmeert, kan gesteld worden dat er tot 200 vrachtwagens vervangen worden door één binnenvaartschip.

LNG-vulstation
Rotra heeft haar binnenvaartterminal voorzien van een multimodaal LNG-vulstation. LNG is de afkorting voor Liquefied Natural Gas. Het station wordt ingezet voor het afvullen van zowel binnenvaartschepen als vrachtauto’s en is daarmee de eerste in Europa.
LNG is voor trucks en scheepvaart een schoon en stil alternatief voor conventionele brandstoffen zoals diesel. Bij de verbranding van LNG komen minder schadelijke stoffen vrij dan bij diesel. Met de ingebruikname van het station stimuleert Rotra de duurzame inzet van de multimodale vervoersketen met het gebruik van LNG als alternatieve, schone brandstof. Het innovatieve initiatief is ondersteund door de Europese Unie met een bijdrage uit haar TEN-T programma.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Aqualink wil dat Waalkade bereikbaar blijft voor service

waalkadeopenlangNIJMEGEN De vereniging van watergebonden bedrijven Aqualink wil dat de Nijmeegse Waalkade bereikbaar blijft voor bedrijven die service leveren aan de binnenvaarschepen. De gemeente Nijmegen wil het middendeel van de kade tussen de Veerpoorttrappen en de Grotestraat verkeersluw maken.

In Dagblad De Gelderlander meldt secretaris Desiré Savelkoul dat de watergebonden bedrijven altijd direct en veilig bij de schepen moeten kunnen komen. Hij pleit daarom voor (tijdelijke) parkeermogelijkheden direct aan de waterkant.

Lees ook:
Nijmegen onderzoekt autovrije Waalkade

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

 

Nijmegen krijgt mobiele walstroomgenerator

NIJMEGEN Binnenvaartschippers die Nijmegen aandoen, kunnen voortaan gebruik maken van een mobiele walstroomgenerator op biogas. De spits Picaro was het eerste schip dat duurzame stroom kreeg geleverd.

De Nijmeegse wethouder duurzaamheid, Harriët Tiemens nam maandag 4 april de eerste mobiele walstroomgenerator in gebruik. Doel van het project is om op plekken waar geen ‘vaste’ walstroom aanwezig is toch walstroom aan te kunnen bieden aan binnenvaartschepen voor het elektriciteitsgebruik aan boord.

Gelijke tarieven
De tarieven voor mobiele walstroom zijn gelijk aan vaste walstroomtarieven. De mobiele walstroomgenerator wordt ingezet als aanvulling op de vaste walstroomkasten in Nijmegen. In Nijmegen wordt vooral vraag verwacht vanuit de diverse kanaalhavens en de tijdelijke haven aan de noordkant van Nijmegen.

Jaarlijks varen er 165.000 vrachtschepen via Nijmegen, die samen goed zijn voor 160 miljoen ton aan goederen. Revitalisering van de havens is in volle gang. Er wordt gewerkt aan kades, groen, infrastructuur en bereikbaarheid, om ook de toekomst van het havengebied zeker te stellen. Daarbij is veel aandacht voor duurzame maatregelen. Zo geeft Nijmegen bijvoorbeeld al korting op de havengelden voor schonere, stillere en zuinigere schepen die in het bezit zijn van een Green Award.

Het demonstratieproject ‘Walstroom zonder Wal’ is een samenwerking van Mobiele Stroom BV en de gemeente Nijmegen. (Foto Edwin van der Staaij)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Nijmegen onderzoekt autovrije Waalkade

NIJMEGEN De gemeente Nijmegen gaat onderzoeken of het mogelijk is de Waalkade autovrij te maken. Nijmegenaren gaven eind vorig jaar de voorkeur aan een Waalkade als ‘Natuurlijke vrijplaats aan de Waal’.

Begin dit jaar stemde de Nijmeegse gemeenteraad in met het uitwerken van een groen scenario voor de Waalkade. Naast het mogelijk autovrij maken van de kade wordt ook gekeken op welke manier evenementen een plek kunnen krijgen in de groene omgeving. De feitelijke realisatie van het groene scenario start op zijn vroegst in het laatste kwartaal van 2017.

€ 40.000,- per jaar
Voor de periode tot aan de herinrichting van de Waalkade is de gemeente Nijmegen op zoek naar tijdelijke initiatieven. Wie een concreet plan heeft voor een tijdelijk initiatief, kan tot 13 april een voorstel insturen. De initiatieven moeten passen binnen het gekozen groene scenario en minimaal een maand duren. De gemeente stelt voor 2016 en 2017 in totaal een budget van € 80.000 (€ 40.000,- per jaar) beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld over de verschillende initiatieven.

Met het stimuleren van tijdelijke initiatieven wil de gemeente ervoor zorgen dat de Waalkade zich nu al gaat ontwikkelen in de richting van de gewenste ‘Natuurlijke vrijplaats aan de Waal’.

Meer over de voorwaarden waar een voorstel aan moet doen leest u op deze pagina.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.