Tagarchief: binnenvaart

CCR stelt prognoses bij

STRAATSBURG De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft de vooruitzichten voor het vervoer van goederen door de binnenvaart over de Rijn bijgesteld. De verwachting is nu dat dit jaar het vervoer van ijzerertsen, metalen, steenkool en landbouwproducten gaat afnemen.

De CCR verlaagt de vooruitzichten voor ijzerertsen, metalen en steenkool vanwege de verslechterende situatie in de staalnijverheid. De afnemende vraag in het vervoer van landbouwproducten is niet het gevolg van een dalende vraag, maar van slechte oogsten. De vooruitzichten voor het vervoer van containers, aardolieproducten en chemische stoffen over het water blijven positief.

‘Herstel gaande’
In het eerste kwartaal van dit jaar was de vervoersprestatie van de Rijnoeverstaten hoger dan in het laatste kwartaal van 2015. Belangrijkste oorzaak was de gemaakte inhaalslag na een periode van laagwater. De vervoersprestatie behaalde echter nog niet de cijfers van het eerste kwartaal van 2015. De afname is grotendeels te verklaren door de afname van het transport van producten gerelateerd aan de staalindustrie (ijzererts, kolen, metalen). Het herstel is volgens de CCR dus ‘nog gaande’.

ccr2kopieOndanks de krimp van de gehele vervoersprestatie, was het toch niet allemaal kommer en kwel. Sommige segmenten groeiden tijdens het eerste kwartaal van 2016 toch nog ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. Het gaat hierbij om het vervoer van aardolie en chemische producten in Duitsland en Nederland. Het vervoer van chemische producten nam in Nederland in het eerste kwartaal van 2016 met 14% toe. Ook het vervoer van aan de bouw gerelateerde producten in Frankrijk steeg. Het vervoer van zand, grind en bouwmaterialen nam in het eerste kwartaal met 13% toe.

Donaustaten
Voor wat betreft de verwachte economische groei, doen de Donaustaten het beter dan de Rijnoeverstaten. De verwachte groei van het bruto binnenlands product (BBP) in de Rijnoeverstaten ligt in 2016 tussen de 1,2% en 1,7%, voor de Donaustaten ligt dit tussen de 1,3% en 4,2%. De groei van hun industriële productie is deels te danken aan het verplaatsen van Chinese activiteiten en directe investeringen in een aantal Oost- en Zuidoost-Europese landen. De Donaustaten zagen de afgelopen tien jaar hun aandeel in de Europese binnenvaart stijgen van 9% naar 16%.

Ook is er verschil in resultaten tussen het Boven-Donaugebied (Oostenrijk) enerzijds en het Beneden-Donaugebied (Roemenië en Bulgarije) anderzijds. Het Beneden- en Midden-Donaugebied zijn namelijk zwaar getroffen door de slechte oogsten in 2015. Het graanvervoer over de Beneden-Donau was tijdens het eerste kwartaal van dit jaar zelfs vijf keer zo laag als in het eerste kwartaal van vorig jaar. De toename van de vervoersprestatie met 12% in Oostenrijk was grotendeels te danken aan de groei van het transport van ijzerertsen en metalen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

NPRC en CBV fuseren

ZWIJNDRECHT De NPRC, Nederlands grootste dienstverlener in de binnenvaart, fuseert met de Coöperatieve Binnenscheepvaart Vereniging (CBV). Hiermee bundelen de beide coöperaties hun krachten, en die van de aangesloten schippers. De coöperaties in de binnenvaart verstevigen op deze manier hun positie in de markt.

De NPRC vervoert jaarlijks 11 miljoen ton droge lading over de Europese vaarwegen. De coöperatie telt 120 leden, allen binnenvaartondernemers. Zij hebben een gezamenlijk laadvermogen van 240.000 ton. Na de fusie gaat CBV verder onder de naam NPRC.

meeusenOpschalen
Directeur Stefan Meeusen van NPRC is blij met de fusie, die volgens hem ‘vooral aangeeft hoeveel kracht er in het coöperatieve model zit’. ‘Onze partners, klanten én onze concurrenten worden in omvang steeds groter. Om een goede positie te houden aan de onderhandelingstafel voor de vervoerders én om vervoerszekerheid en een goed product te garanderen aan de klant, moet je mee opschalen.’

“De historie en het vertrouwen in beide coöperaties is groot, dat gooi je niet zomaar overboord. We kunnen in deze nieuwe samenstelling grotere contracten aan en we kunnen betere voorwaarden bieden”, aldus Jaap van der Sluijs, voorzitter van het huidige CBV-bestuur.

Noodzaak
Van der Sluijs ziet de toetreding tot de NPRC gelederen als een noodzakelijke stap: “Wij zijn een club met een enorme historie, met naam in de markt. De laatste jaren kregen wij het vanwege onze bescheiden omvang steeds zwaarder. Dus ga je zoeken naar meer massa, meer omvang. Toch wilden we onze waarden behouden. Onder de vleugels van de NPRC slagen we in beiden”, aldus een tevreden Van der Sluijs.

Dezelfde tevredenheid benadrukt ook Meeusen. ‘Het waren intensieve gesprekken, maar altijd in een hele positieve toon. Iedereen stond voor zijn eigen zaak maar het was duidelijk dat we voor dezelfde waardes, voor dezelfde schippers stonden.’
Onder leiding van Meeusen fuseerde NPRC in 2015 ook al met K.N. Overmeer & Zn. en Overmeer Transport Fluvial & Logistique SAS. NPRC werd na die fusie de op twee na grootste logistiek dienstverlener op het water in Europa.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart groeit in 2017 gematigd

AMSTERDAM De binnenvaart groeit volgend jaar slechts gematigd. Volgens de Rabobank blijft de groei vanwege schommelingen in het vervoersaanbod door het vertragen van de wereldhandel, veranderende goederenstromen en politieke sancties, in alle segmenten van de binnenvaart broos. De bank spreekt dan ook van een ‘blijvende uitdagende marktsituatie’.

De economen van de Rabobank verwachten dat het vervoer van kolen en gas, chemie, staal en containers volgend jaar licht stijgt. Ook het bouwgerelateerde vervoer profiteert van de aantrekkende activiteiten in de bouw. De tankvaart profiteert momenteel van een grote vraag naar opslagcapaciteit door de lage olieprijs, maar kent op de langere termijn een stagnerend vooruitzicht. Dit komt door de afname van gebruik van fossiele producten en de verschuiving van productiecapaciteit naar elders in de wereld.

Match
Overcapaciteit en prijsdruk blijven, ondanks de huidige goede performance, in de binnenvaart een prominent risico. ‘Een sterke terugval in de vervoersvraag viel enkele jaren geleden samen met de uitloop van een investeringsgolf, met als gevolg een structurele overcapaciteit. Voor het eerst sinds de crisis zien we in 2015 dat aanbod en vraag matchen en er zelfs een tekort dreigt in perioden van laag water. De tarieven zijn momenteel hoger dan ze in jaren zijn geweest. Echter, het effect van laag water is tijdelijk en naar verwachting stabiliseren de tarieven in 2016 op een lager niveau. De opening van de Tweede Maasvlakte en de werkzaamheden aan de Betuwelijn beïnvloeden het volume naar verwachting positief. De overcapaciteit wordt in de komende jaren verder gereduceerd. Onder andere doordat er vanaf 2018 enkel nog dubbelwandige tankers mogen varen en enkelwandige tankers dus in 2017 worden uitgefaseerd. Verdere afbouw van het aanbod komt door de veel strengere emissie-eisen die in 2019 gaan gelden voor alle nieuwe motoren.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Binnenvaart zoekt beste binnenvaartondernemer

ROTTERDAM Koninklijke BLN-Schuttevaer is op zoek naar de beste binnenvaartondernemer. De prijs voor dé binnenvaartondernemer pur sang wordt 25 november uitgereikt op het congres ‘Binnenvaart; Ongeëvenaard’.

Het congres wordt volgens BLN ‘een inspirerende middag boordevol verhalen en succescases van ondernemers en lefhebbers uit de binnenvaart en daarbuiten. Om het thema te omlijsten wordt de prijs voor de beste binnenvaartondernemer uitgereikt aan de ondernemer die ongeëvenaarde prestaties in de binnenvaart levert en zich onderscheidt door passie en overtuiging, innovatie, visie, financiële prestaties en duurzaamheid.

Kandidaten kunnen zich tot 14 oktober aanmelden. Daarna buigt een vakjury zich over alle inzendingen en worden drie genomineerden gekozen. Van de genomineerden worden filmpjes gemaakt waarop de achterban vanaf 8 november kan stemmen. De winnaar ontvangt tijdens het congres de prijs uit handen van de voorzitter van de vakjury.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Water in Rijn stijgt weer

ARNHEM De waterstand van de Rijn stijgt opnieuw. Eerder deze maand was ook al sprake van verhoogde waterstanden op de Rijn, vorige week daalde de waterstand weer.

Onder invloed van nieuwe regenval in Zwitserland en Midden- en Zuid-Duitsland wordt op donderdag 16 juni opnieuw de waterstand van 12 m boven NAP bij Lobith overschreden. Enkele lager gelegen uiterwaarden kunnen dan wederom onder water lopen.

Verwachting
De verwachting is dat de waterstand van de Rijn de komende dagen verder stijgt. In het weekend wordt een waterstand van circa 12,30 m boven NAP bij Lobith verwacht. De verwachtingen voor na het weekend zijn onzeker en afhankelijk van verdere neerslag. Wanneer hevige neerslag in het stroomgebied van de Rijn uitblijft, zullen de waterstanden na het weekend dalen. Bij aanhoudende neerslag stijgt de waterstand na het weekend licht verder.

Bijzonder
Van hoogwater op de Rijn is geen sprake. Daarvan spreken we als de waterstand bij Lobith 14 m boven NAP is en verwacht wordt dat een waterstand van 15 m wordt bereikt. Dat is nu niet het geval. Echter, de huidige situatie is bijzonder voor de tijd van het jaar. Waterstanden boven de 12 m bij Lobith komen in de zomer maar weinig voor. Eerder gebeurde dit in juni 2013, toen werd een maximale waterstand van NAP +13,62 m bereikt. Andere zomers met hoge waterstanden op de Rijn waren 1970 en 1983.

Maatregelen
Rijkswaterstaat heeft begin juni de stuwen in de Nederrijn en Lek geopend. De stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein blijven ook de komende periode nog open om de afvoercapaciteit van de Rijn te vergroten. Pas wanneer de waterstand bij Lobith zakt kunnen de stuwen weer dicht. Snelle afvoer richting zee is dan niet meer nodig. (Foto RWS)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

NPRC en Wijgula winnen EVO-binnenvaartprijs

ZWIJNDRECHT De NPRC en tankvaartrederij Wijgula zijn de  winnaars van de eerste EVO-binnenvaartprijs. De NPRC mag zich de best presterende bevrachter op het water noemen, Wijgula werd gekroond tot beste binnenvaartonderneming.

Aan de prijs is een uitvoerig onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) voorafgegaan. De universiteit ondervroeg in opdracht van verladersorganisatie EVO hoe bedrijven de dienstverlening van de binnenvaart beoordelen. Daarbij werd gekeken naar criteria als veiligheid, betrouwbaarheid van de boeking, beschikbare laadcapaciteit, de mate van naleving van contracten en de flexibiliteit tijdens de contractperiode.

94 jaar
Thijs Aarten en Norbert Meixner van Wijgula en NPRC-directeur Stefan Meeusen ontvingen de prijs uit handen van EVO-voorzitter Chris Bruggink. Wijgula onderscheidde zich als beste op de punten die bedrijven als belangrijkst beoordelen.  In een reactie lieten Aarten en Meixner van Wijgula weten zich zeer vereerd te voelen de prijs in ontvangst te mogen nemen. ‘Als Nederlandse binnentankvaartrederij met inmiddels 94 jaar vervoerservaring, is en blijft het ons streven om door een betrouwbare en klantgerichte dienstverlening een langdurige samenwerking met onze klanten op te bouwen en te onderhouden.’

Duurzaamheid en samenwerken
De NPRC-leden investeerden volgens Stefan Meeusen de afgelopen jaren veel geld en energie in het verduurzamen van hun vloot. ‘Samenwerking en optimalisatie van de logistieke keten spelen bij de coöperatie een steeds grotere rol. We werken nauw samen met onze klanten, ook door innovaties met ICT uit te rollen waardoor we bijvoorbeeld realtime data delen.’ De directeur van de coöperatie is uiteraard verheugd met de prijs die hem namens de klant toekomt: ‘Het is heel mooi dat onze jarenlange inspanningen door onze klanten worden gewaardeerd. Dat zien wij echt als een beloning.’

Extra bijzonder
Eerder al ontving de coöperatie diverse prijzen voor onder meer duurzaamheid en innovatie. ‘Maar een prijs van onze klanten krijgen, dat is extra bijzonder’, aldus Meeusen. NPRC zal onder hem blijven innoveren, zo benadrukt hij. ‘Ons motto luidt: ‘Samen kunnen we nog zoveel meer’, daarom zie ik de prijs vooral als een aanmoediging om op de ingeslagen koers verder te gaan.’

Meeusen ziet in de hele sector signalen van innovatie en verduurzaming. ‘Uit het onderzoek van de EUR blijkt dat de wens van de ondernemingen ook die van de klant is. Daar moeten we sectorbreed gehoor aan geven. Alleen dan wordt duidelijk dat nog meer lading van de weg naar het water verplaatst, met alle voordelen die daarbij horen.’ De coöperatiedirecteur vat ze graag nog even bondig samen: ‘Minder files en minder CO2-uitstoot. En dat gecombineerd met een zeer efficiënt logistieke keten.’ De voordelen van vervoer over water zijn legio. Als het aan de klant ligt is NPRC daar een lichtend voorbeeld van.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Tankvaart en droge lading groeien tot 2020, duwvaart daalt

ZOETERMEER De prognoses voor het ladingvolume in de Nederlandse binnenvaart zien er tot 2020 over het algemeen gunstig uit, zo blijkt uit het rapport ‘Versterking Marktobservatie Binnenvaart’ door onderzoeksbureau Panteia. Het bureau gaat tot 2020 uit van een stijging van 38 miljoen ton lading voor de droge ladingschepen, de tankvaart gaat ruim 6,5 miljoen ton extra lading vervoeren, voor de duwvaart wordt een daling voorzien van 2,3 miljoen ton.

panteiaDe verwachting van Panteia is dat het volume voor droge ladingschepen en samenstellen groeit naar 205 miljoen ton in 2020, een stijging van 18% ten opzichte van 2014. Dit komt overeen met een gemiddeld jaarlijks groeicijfer van 2,8%. Hiervan is 88 miljoen ton binnenlands vervoer, 74 miljoen ton export en 43 miljoen ton import. Er wordt vooral groei gezien bij het binnenlands vervoer en export.

De droge ladingschepen en samenstellen daarvan vervoerden in 2015 in totaal 167 miljoen ton aan lading. Hiervan was 68 miljoen ton bestemd voor de binnenlandse markt en 60 miljoen ton werd geëxporteerd naar met name Duitsland en België. Vanuit die landen vond 39 miljoen ton aan invoer plaats. Het totale vervoersvolume is lager dan in 2014, toen werd er 174 miljoen ton vervoerd. Belangrijkste oorzaak voor deze daling is de lage waterstand in het tweede halfjaar van 2015.

Zeesluis en terminals
Een belangrijke ontwikkeling die leidt tot groei in het binnenlands vervoer is onder andere de nieuwe Zeesluis bij IJmuiden. Om deze sluis mogelijk te maken, moet tussen 2016 en 2018 4,5 miljoen kuub (vervuilde) grond worden afgevoerd. Dit komt overeen met ongeveer 8 miljoen ton, wat zorgt voor een sterke stijging in vervoersvolume voor de droge ladingvaart vanuit Noord-Holland richting depots. Ook dragen nieuw te openen containerterminals in Almelo, Doesburg, Lelystad en Weert bij aan een sterke groei van het aantal te vervoeren containers.

In het internationale vervoer zorgen nieuw te openen kolencentrales in Frankfurt am Main en Datteln (2018) voor een toename van steenkolenvervoer. Hierdoor neemt naar verwachting het steenkolenvervoer per binnenvaartschip de komende jaren nog toe, ondanks de sluiting van bijvoorbeeld de oudere centrales langs de Franse Moezel en bij Hamm. Ook gaat rondom 2019 naar verwachting een goederenstroom met cementklinker lopen tussen Wallonië en Limburg van circa een half tot 1 miljoen ton per jaar.

Lage waterstand
Panteia verwacht dat de tankvaart in 2020 102 miljoen ton gaat vervoeren, een stijging van 11,1% ten opzichte van 2014. Hiervan is 35 miljoen ton binnenlands vervoer, 39 miljoen ton export en 28 miljoen ton import. Er wordt vooral groei gezien bij het binnenlands vervoer en de import van vloeibare lading. Het exportvolume blijft op een stabiel niveau.

De tankvaartschepen vervoerden in 2015 gezamenlijk 96 miljoen ton aan natte lading. Hiervan was 33 miljoen ton bestemd voor de binnenlandse markt, 38 miljoen werd geëxporteerd naar met name Duitsland en België. Er vond 24 miljoen ton aan invoer plaats. Ten opzichte van 2014 is er sprake van een stijging van 3 miljoen ton.

De lage waterstand in 2015 had weinig invloed  op het vervoer van vloeibare lading. Dit komt mede door een sluiting van een raffinaderij in Zwitserland. Hierdoor is in plaats van ruwe aardolie via pijpleidingen, veel geraffineerd product per binnenvaartschip naar Zwitserland getransporteerd. Ook toenemende speculatie op de oliemarkt en grotere productie van de raffinaderijen in Duitsland liggen ten grondslag aan de groei in het jaar 2015.

Afname duwvaart
Panteia voorziet dat in 2020 2,3 miljoen ton minder lading per duwvaartschip wordt vervoerd. Voor internationaal transport met duwbakken wordt een daling verwacht van 12,4% in 2020, vergeleken met 2014. Dit is het gevolg van de verplaatsing van kolen- en ertstransport van duwstellen naar koppelverbanden met één tot zelfs drie duwbakken.

duwbakkenDuwstellen vervoerden in 2015 in totaal 50 miljoen ton aan lading. Hiervan was 12 miljoen bestemd voor de binnenlandse markt en werd 36 miljoen geëxporteerd naar met name Duitsland en België. Vanuit deze landen vond slechts 2 miljoen ton aan invoer plaats. Een daling ten opzichte van 2014, toen er nog totaal 52 miljoen ton vervoerd werd. Deze daling is te verklaren door de lage waterstanden op de Rijn.

Het nationale kolenvervoer kende in 2014 een opleving doordat de transporten voor de nieuwe Eemshavencentrale op gang kwamen. Dit compenseert voor het wegvallen van transport richting gesloten centrales in Nijmegen en Geertruidenberg. Het gaat daarbij om een tijdelijke stroom: vanaf 2017 is de vaargeul richting de Eemshaven gereed en zal het kolentransport tussen Amsterdam en de Eemshavencentrale halveren. In het nationale vervoer wordt een stijging voorzien van het transport van veevoer met duwbakken. Dit is mede het gevolg van de verruiming van de Zuid-Willemsvaart en de openstelling van het Maximakanaal.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Nieuwe eisen voor bemanning LNG-schepen

DEN HAAG Bemanningsleden van binnenvaartschepen die varen op LNG moeten vanaf 1 juli aan nieuwe eisen voldoen. De schipper en de bemanningsleden die zijn betrokken bij het bunkeren van het vloeibaar aardgas moeten vanaf dan in het bezit zijn van een LNG-verklaring.

De LNG-verklaring wordt verkregen na het volgen van een opleiding die wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. De LNG-verklaring is vijf jaar geldig en kan worden verlengd door het aantonen van vaartijd op een LNG-schip of het volgen van een opfriscursus en slagen voor het daaropvolgende examen.

Alleen door CBR erkend
Als aan alle voorwaarden is voldaan kan een bemanningslid bij het CBR een LNG-verklaring aanvragen. Informatie over de aanvraagprocedure wordt binnenkort op de website van het CBR geplaatst. Alleen erkende opleidingsinstituten mogen, onder toezicht van het CBR, cursussen en daaropvolgende examens over LNG verzorgen. Per 1 juni kan hiervoor bij het CBR een erkenning worden aangevraagd. Erkenningen worden van kracht vanaf 1 juli 2016, of indien na die datum aangevraagd, op de datum dat de aanvraag is afgerond. Informatie over de wijze waarop een erkenning kan worden aangevraagd en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden, is vanaf half mei op de website van het CBR te vinden. Daar zal ook de overgangsregeling te lezen zijn.

Overgangsregeling
Bemanningsleden van schepen die vóór 1 juli 2016 zijn begonnen met het gebruik van LNG als brandstof, kunnen een LNG-verklaring aanvragen als zij op grond van een aanbeveling van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart zijn opgeleid en een vaartijd kunnen aantonen van tenminste 90 dagen op een door LNG aangedreven schip. De vaartijdverklaring wordt afgegeven door de Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB). Binnenkort is op de website van de SAB te lezen hoe deze verklaring kan worden aangevraagd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Meer gevaarlijke stoffen via de binnenvaart

DEN HAAG In de afgelopen tien jaar zijn er steeds meer gevaarlijke stoffen via de binnenvaart vervoerd en steeds minder via het spoor en over de weg. Verreweg het grootste deel van de gevaarlijke stoffen gaat met de binnenvaart of via een pijpleiding. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2014 werd er 224 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen vervoerd door Nederland. Dat was 11 procent meer dan in 2005. Meer dan de helft hiervan wordt via een ondergrondse pijpleiding getransporteerd. Het gaat hierbij om ruwe aardolie, aardolieproducten en aardgas. Ruim 40 procent van de gevaarlijke stoffen gaat over het water en slechts 7 procent over land, waarvan gevaarlijk26 procent via de weg en 1 procent via het spoor. Negen jaar eerder was het aandeel van de binnenvaart kleiner (31 procent). Het aandeel van pijpleiding (59 procent), weg (8 procent) en spoor (2 procent) was groter.

Minder over weg en spoor
Van alle gevaarlijke stoffen die in Nederland worden geladen op, of gelost van een binnenvaartschip, trein of vrachtauto passeert 70 procent de grens. Dit grensoverschrijdende bovengrondse vervoer van gevaarlijke stoffen is sinds 2005 met ruim een derde gestegen. Er zijn vooral meer gevaarlijke stoffen (met name diesel) via de binnenvaart geëxporteerd (+44 procent); vooral de (petro)chemische industrieën in Duitsland en België werden aangedaan. Via spoor (-17 procent) en weg (-2 procent) ging er juist minder naar het buitenland.
gevaarlijk2Het binnenlands vervoer van gevaarlijke stoffen via de binnenvaart nam in de periode 2005-2015 met 90 procent toe. Alleen al in 2015 groeide het met 11 procent. Over de weg werd er binnenlands de laatste tien jaar een kwart minder vervoerd, terwijl het vervoer over het spoor halveerde.

Kwart gevaarlijk
De keuze van de vervoerswijze is mede afhankelijk van de eindbestemming van de goederen. Via pijpleiding, binnenvaart en spoor worden vooral – met grote bulkstromen – industriële complexen bevoorraad, terwijl via wegvervoer veel fijnmazige distributie (zoals de bevoorrading van benzinestations) plaatsvindt.
Gevaarlijke stoffen, zoals brandbare, explosieve en giftige stoffen, zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Bedrijven die deze stoffen vervoeren moeten zich daarom aan strenge regels houden. Slechts twee procent van alle goederen die over de weg worden vervoerd is gevaarlijk. Bij het spoorvervoer is dit zeven procent, bij de binnenvaart een kwart, en bij pijpleidingen vrijwel honderd procent (als het vervoer van water niet wordt meegerekend).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Binnenvaart tijdelijk koploper volumegroei

ZOETERMEER Met een volumeontwikkeling van 3,2% kent de binnenvaart van alle modaliteiten dit jaar de grootste groei. Dit komt doordat de volumes in 2015 laag uitvielen als gevolg van de lage waterstanden op de Rijn. Dit uitte zich in een afname van de internationale aan- en afvoer. Er wordt voor deze vervoersrelaties in de binnenvaart de grootste groei voor 2016 voorspeld.

Na het lage volume in 2015 verwacht onderzoeksbureau Panteia in 2016 een herstel bij de productgroepen landbouw, metaal, chemie en eindproducten en containers. Het vervoer van energieproducten en bouwmaterialen groeit rond de 1% in zowel 2016 als 2017. 

In 2017 verwacht Panteia 1% groei van volume in de totale technischeeisen2Nederlandse binnenvaart. Op middellange termijn is het voor het kolenvervoer van belang wat Duitsland doet met haar energieopwekking. Panteia verwacht geen daling op korte termijn. De middellange termijn wordt in het rapport ‘Middellange termijn prognoses voor het ladingsvolume in de Binnenvaart’ beschreven, wat binnen vier weken uitkomt.


Wereldhandel onder druk
Panteia verwacht voor het totale goederenvervoer een groei van 2,5% in 2016. De economische vooruitzichten voor 2016 zijn naar beneden bijgesteld ten opzichte van de vorige KTV, mede door de wereldhandel die onder druk staat. Echter is het economische vooruitzicht voor Nederland goed, vergeleken met de overige landen in Europa. Op de binnenlandse markt is de koopkracht van consumenten sterk en dat zorgt voor vertrouwen bij ondernemers.
Voor 2017 is het economische beeld gematigder. De binnenlandse koopkracht en investeringen zullen naar verwachting dalen. Toch wordt groei verwacht van internationaal en nationaal volume. Voor 2017 verwacht Panteia 1,4% groei van volume.

Wegvervoer en België

Voor 2016 wordt voor het wegvervoer een groei verwacht van 2,3% in vervoerd volume. Het groeicijfer is daarmee lager dan dat van de binnenvaart, maar in absoluut volume groeit wegvervoer harder in 2016 en 2017. Voor geheel 2016 wordt vooral een groei verwacht bij de productgroepen Chemie en Energie. Van alle modaliteiten wordt in het wegvervoer in 2017 de grootste groei verwacht, zowel in groeipercentage als in de groei van volume. 

Files bij Antwerpen en grenscontroles (zowel m.b.t. vluchtelingen als terrorisme in Europa) zorgen voor oponthoud van het wegvervoer in België. De invoering van Belgische tol sinds april 2016 maakt wegvervoer in België minder aantrekkelijk. Deze ontwikkeling betekent een kleine versterking van de handelspositie van Nederland ten opzichte van Antwerpen.

Spoorvervoer
De groei van het spoorvervoer zal naar verwachting 1,7% bedragen voor geheel 2016. De indicatoren voor het spoorvervoer zagen er het eerste kwartaal van 2016 goed uit. Het railvervoer nam eind spoor22015 sterker toe dan verwacht. Dit was mede het gevolg van lage waterstanden op de Rijn, waardoor lading verschoof van binnenvaart naar spoorvervoer. Een dergelijke ontwikkeling wordt vooralsnog niet voorzien voor 2016, daardoor stelt Panteia de verwachting voor spoorvervoer niet naar boven bij. De vooruitzichten voor 2016 voor het binnenlands vervoer per spoor zijn beter dan die voor de aan- en afvoer.

Panteia verwacht een matiging in groei voor 2017 voor zowel het binnenlands vervoer als het internationale vervoer. De groei is naar verwachting 1,0%. Dit is in lijn met de algemene (economische) ontwikkelingen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu