‘Bedrijven moeten binnen 60 dagen betalen’

DEN HAAG PvdA en CDA willen dat grote bedrijven binnen 60 dagen hun rekeningen gaan betalen. Zo niet, dan krijgen ze een wettelijke rente aan hun broek.

‘Gewoon eerlijk en netjes op tijd je rekeningen betalen, het is de normaalste zaak van de wereld’, vindt Tweede Kamerlid Jacques Monasch van de PvdA. ‘Iedereen wil dat hij of zij op tijd zijn loon ontvangt voor gedane arbeid. Dat geldt ook voor bedrijven. Helaas 60dagenmaken teveel grote bedrijven misbruik van de betalingstermijnen en proberen ze het betalen zo lang mogelijk uit te stellen. Veel middelgrote en kleine bedrijven (MKB) komen daardoor in de problemen. Daarom kom ik samen met het CDA met een initiatiefwet in die ervoor zorgt dat deze bedrijven op tijd hun rekeningen betaald krijgen.’

‘Hebzucht’
Grote bedrijven hebben er volgens Monasch voordeel bij om hun rekeningen later te betalen dan afgesproken. ‘Op die manier zijn ze zelf langer kredietwaardig en kunnen ze makkelijk nieuwe financiering aantrekken. Het is een vorm van hebzucht. Kleinere bedrijven durven vaak niet aan de bel te trekken. De procedures zijn vaak lang en geven niet altijd zekerheid op succes. Maar nog veel belangrijker is dat ondernemers bang zijn om hun klanten kwijt te raken door een klacht tegen hen in te dienen. Dat kan zo niet langer. Afgelopen jaar is er op die manier zeven miljard euro verloren gegaan. Een ondernemer heeft gewoon recht op dat geld, en de grote bedrijven moeten hun rekeningen netjes op tijd betalen.’

‘Einde aan uitknijpen’
Samen met het CDA dient Monasch een wet in die vastlegt dat 60 dagen de absolute grens is voor een betaling. ‘Latere betalingen worden simpelweg niet meer toegestaan. Mochten de grote bedrijven deze grens toch overschrijden dan krijgen ze een wettelijke rente aan hun broek. Want een kleine ondernemer heeft elke cent nodig om zijn personeel uit te kunnen betalen of om voor zichzelf nog een fatsoenlijke boterham op tafel te zetten. Er moet een einde komen aan het uitknijpen van deze kleine- en middelgrote aannemers, installateurs en tal van andere bedrijven. Met deze wet zorgen we ervoor dat zij eerlijk en netjes op tijd betaald krijgen.’

‘Juist op achteruit’
Minister Henk Kamp van Economische Zaken denkt dat de kleine bedrijven weinig opschieten met de nieuwe wet en er zelfs op achteruit zullen gaan. ‘De gemiddelde betalingstermijn is nu 36 dagen. Als bedrijven na 60 dagen gaan betalen, is dat dus een achteruitgang. Laten we proberen die 36 dagen nog verder terug te brengen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Gelderse logistieke hotspots in top 25

ARNHEM Logistics Valley, het samenwerkingsverband van de regio’s Arnhem/Nijmegen, Rivierenland en Liemers, scoort goed in de top 25 van logistieke hotspots in Nederland. De regio Arnhem/Nijmegen staat op 7, Rivierenland is 8e en Liemers bezet plek 16. De top 25 is een initiatief van Logistiek Magazine.

Deskundigen onderzochten 28 logistieke hotspots in Nederland. Criteria waren onder andere beschikbaarheid grond en panden, infrastructuur, bereikbaarheid en medewerking van overheden.

‘Uitstekende infra’
Volgens de provincie Gelderland is de regio Nijmegen/Arnhem prima bereikbaar vanwege de uitstekende infrastructuur. Zo heeft de regio in Nijmegen de grootste inland-terminal van Nederland (BCTN) en ook op de containerterminal in Medel kunnen containers worden op- en overgeslagen. ‘En de bedrijventerreinen Park 15 en Bijsterhuizen zijn goed in het realiseren en werven van bedrijfskavels voor onder andere Lidl, Heinz en Mars. In Rivierenland ligt de focus op Agro-Food en logistiek. De Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) heeft een prima verbinding met Duitsland via de Waal, de A15 en de Betuwelijn.’

In de Liemers wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de doortrekking van de A15 naar de A12 bij Zevenaar. Rotra in Doesburg heeft onlangs een eigen containerterminal geopend. Het nieuwe logistieke bedrijventerrein DocksNLD is bijna klaar. Er is een goede samenwerking met Duitsland: Emmerich/Rhein Waal Terminal. (Foto Provincie Gelderland)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Schultz: ‘Kunstwerken in 2030 energieneutraal’

DEN HAAG De Nederlandse kunstwerken draaien over veertien jaar volledig energieneutraal. Dit betekent dat nieuwe bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat energie opwekken die weer wordt ingezet voor het eigen netwerk. Zonnepanelen en windmolens langs dijken, sluiscomplexen en bij vaarwegen gaan elektriciteit leveren voor verkeerscentrales.

schultz2In een brief aan de Tweede Kamer maakte minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) haar ambitie bekend voor de  toepassing van duurzame innovaties in de infrastructuur. Zo wil de minister dat de infrastructuur in beheer bij Rijkswaterstaat –  wegen, vaarwegen en waterkeringen, sluizen en bruggen – in 2030 volledig energieneutraal draaien. Rijkswaterstaat gaat met inzet van zijn netwerken en areaal bijdragen aan de winning van duurzame energie en het gebruik van duurzame brandstof stimuleren. Ook gaat de beheerder van de Nederlandse infrastructuur innovaties aanjagen via de contracten met marktpartijen.

Slimmer en duurzamer
Onderdeel van de plannen is het energieneutraal functioneren van nieuw aan te leggen bruggen of sluizen. Na de Ramspolbrug bij Kampen, voor zover bekend de eerste beweegbare brug ter wereld die tijdens de hefbewegingen zelf alle energie opwekt die nodig is om te kunnen functioneren, worden bijvoorbeeld ook de Beatrixsluis bij Nieuwegein en de sluis bij Terneuzen energieneutraal. Bij de sluizen wordt de energie opgewekt bij het bewegen van de sluisdeuren.

Minister Schultz: ‘De kwaliteit van de Nederlandse infrastructuur staat wereldwijd in de top drie. Het is belangrijk dat we werken aan de infrastructuur van de toekomst. Innovaties bieden volop mogelijkheden om de infrastructuur slimmer en duurzamer te maken. Het levert niet alleen een goede doorstroming op de wegen op, maar ook een mooi en leefbaar land. Bovendien boren we nieuwe markten aan voor bedrijven met innovatieve oplossingen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook

Maritime Industry trekt 14.117 bezoekers

GORINCHEM De beurs Maritime Industry die vorige week in Evenementenhal Gorinchem werd gehouden heeft in totaal 14.117 bezoekers getrokken. Dat is vrijwel hetzelfde als vorig jaar. Ook Aqualink was op de beurs aanwezig.

‘Maritime Industry was voor ons een succes, omdat we veel positieve feedback hebben gehad van zowel exposanten als bezoekers’, zegt Esther Rodenburg namens Evenementenhal. ‘Daarnaast werd de interactie dit jaar nog meer gestimuleerd door de maritieme beleving in de binnentuin, de innovatieroute in samenwerking met de innovatie lab partners van het EICB en de groter opgezette beursvloer. We kijken nu al uit naar de editie in 2017.’

Bunkerligplaats
Exposanten keken aan het eind van de derde beursdag met veel tevredenheid terug op het evenement.  ‘Dit is een goeie plek om klanten uit de beroepsvaart te treffen’, vond TVM Verzekeringen.
Naast veel netwerken met (nieuwe) klanten, stond de beursvloer in Gorinchem ook bekend als de plek waar handel wordt gedreven. Zo ook voor De Bunkerpartners, dat zijn zes onafhankelijke oliehandelaren met zes locatiepunten die in Nederland een bunkernetwerk vormen. Zij konden op de tweede beursdag het glas heffen. ‘De vaste ligplaats van bunkerpartner SBH Heijmen in Rotterdam 1e Eemhaven is een feit. Met dank aan gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam’, aldus de trotse exposant.

Cat op afstand
Pon Power en Caterpillar waren net als de vorige edities ook dit jaar aanwezig op Maritime Industry. Ook voor hen was de mogelijkheid tot netwerken belangrijk, evenals het onder de aandacht brengen en lanceren van nieuwe diensten en producten. ‘Wij zijn per 1 september 2016 de eerste Caterpillar Power-dealer wereldwijd die een nieuw systeem om te monitoren op afstand aanbiedt: Cat Product Link. Wij zien namelijk grote kansen voor de maritieme sector om met het genereren en gebruiken van Big Data efficiënter te opereren.’

In 2017 vindt Maritime Industry plaats op 9, 10 en 11 mei. Inschrijven kan online via www.evenementenhal.nl/maritime.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Hoorzitting inpassingsplan overnachtingshaven Lobith

ARNHEM De provincie Gelderland houdt 8 juni een hoorzitting over het inpassingsplan voor de overnachtingshaven Lobith. Provinciale Staten besluiten 29 juni over het nieuwe beleid. Zij nemen de inzichten uit de hoorzitting mee in hun overwegingen.

Het inpassingsplan maakt de aanleg van een overnachtingshaven nabij Spijk en de modernisering van de bestaande overnachtingshaven bij Tuindorp planologisch mogelijk. Daarnaast bevat het plan bestemmingen voor de realisatie van de benodigde natuurcompensatie en een vrijliggend fietspad op de Spijksedijk.

Spreektijd
De hoorzitting is op 8 juni 2016 om 19.30 uur in dorpshuis De Spieker, Willibrordusweg 1-a, Spijk. Wilt u uw mening geven? Vraag dan voor 6 juni 2016, 12:00 uur, spreektijd aan via griffie@gelderland.nl.
Op 15 juni vanaf 17:30 uur vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW) met gedeputeerde Josan Meijers over het inpassingsplan. Vanaf de publieke tribune kunnen belangstellenden de discussie bijwonen.

Bekijk het inpassingsplan.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Subsidieregeling innovatie duurzame binnenvaart sluit binnenkort

ROTTERDAM Aanvragen indienen voor de subsidieregeling Innovatie Duurzame Binnenvaart kan nog een paar dagen. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 juni 2016.

Binnen de subsidieregeling Innovatie Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu subsidie ter beschikking voor projecten die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de binnenvaartsector.
Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op het gebruik van alternatieve brandstoffen, alternatief motorgebruik, voor- of nabehandelingstechnieken of motormanagement, inrichting en gebruik van het schip ten behoeve van de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenschepen.
Het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) voert deze subsidieregeling uit en dient als contact voor vragen over de regeling. Beoordeling van de ingediende projecten vindt plaats door een onafhankelijke Innovatieraad.

Download:
Het aanvraagformulier;
Leidraad ten behoeve van het projectplan;
Subsidievoorwaarden en beoordelingscriteria zoals vermeld in de Staatscourant.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

2016 spannend jaar voor maritiem toeleverancier

ROTTERDAM Veel maritieme toeleveranciers kijken terug op een goed 2015, maar maken zich zorgen over 2016. De totale omzet van Nederlandse maritieme toeleveranciers steeg van 3,8 miljard euro in 2014 naar 4,2 miljard euro vorig jaar, een stijging van ruim 10% dus. Volgens Netherlands Maritime Technology (NMT) moeten de toeleveranciers voor dit jaar rekening houden met lagere omzet en lagere personeelsaantallen.

Het totaal aantal maritieme toeleveranciers in Nederland wordt geschat op 670, waaronder zeer veel mkb-bedrijven. Aan de werkgelegenheidscijfers per eind 2015 is al te zien dat de markt een teruggang vertoont: eind 2015 werkten er 18.005 personen bij maritieme toeleveranciers in Nederland, tegen 18.080 het jaar ervoor. Het aantal inleenkrachten daalde ook, met ruim 25 procent tot 2.239, tegen 3.000 het jaar ervoor.

Investeren in de toekomst
Uit onderzoek uitgevoerd door Ecorys en NMT in de Maritime Delta (Zuid-Holland plus Werkendam) blijkt dat maritieme toeleveranciers sinds het uitbreken van de economische crisis eind 2008 alle zeilen bij hebben moeten zetten om hun voortbestaan te verzekeren. Gezien de hoge concentratie van toeleveranciers in de genoemde regio mag aangenomen worden dat dit representatief is voor het landelijke beeld. Toeleveranciers hebben grote toe1investeringen gedaan in de ontwikkeling van nieuwe producten en markten. Dat heeft resultaat gehad. Omzet en personeelsaantallen benaderen weer de getallen van de hoogconjunctuur voor de crisis. De verwachting is dat maritieme toeleveranciers ook de komende jaren op een gestaag niveau zullen blijven investeren, ondanks de teruglopende markt in de offshore en grote zeescheepsbouw. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de verwachting is dat investeringen een stukje lager liggen dan de afgelopen vijf jaar.

Innovatief vermogen
Het innovatievermogen van toeleveranciers is belangrijk voor hun marktpositie. Een belangrijke innovatietrend in 2015 was in de eerste plaats het steeds grotere belang van ICT en automatisering, zowel in de producten als in de productie. Daarnaast bleef vermindering van energieverbruik en emissies een belangrijk item. In de Maritime Delta is een omvangrijk project uitgevoerd op het gebied van 3D printing toepassingen in de maritieme sector, waarvoor NMT de basis heeft gelegd.
In Noord-Nederland is een start gemaakt met het interregionale project Marigreen, waarin vraagstukken over LNG als brandstof aangepakt worden. Aan dat project nemen circa 40 bedrijven deel. Daarnaast hebben veel individuele mkb-bedrijven gebruik gemaakt van de verruimde mogelijkheden van de MIT-regeling voor haalbaarheidsstudies.

Duurzaam inkoopbeleid
Een trend die zichtbaar is bij diverse toeleveranciers én opdrachtgevers is het duurzaam inkoopbeleid. Zowel opdrachtgevers als toeleveranciers zelf hechten steeds meer belang aan hoe verantwoord hun producten zijn. Dit gaat verder dan de eigen fabricage of logistiek. Er wordt hierbij ook gekeken naar waar grondstoffen of halffabricaten vandaan komen en hoe deze zijn geproduceerd, ook wanneer deze producten uit het buitenland komen. Deze ketenbenadering van productie en producten is volgens NMT een positieve ontwikkeling.

Overige cijfers
Zeescheepsnieuwbouw – In totaal zijn er in 2015 63 zeegaande schepen opgeleverd (2014: 67). De orderintake betrof 64 schepen (2014: 99 schepen) met een waarde van €693 miljoen (2014: €1 miljard). De waarde van de opgeleverde schepen bedroeg in 2015 €1,3 miljard (2014: €1,2 miljard). Van deze waarde kwam 83% voor rekening van exportorders (2014: 80%). De omzet van de werven bedroeg €5,0 miljard (2014: €4,6 miljard).
Zeescheepsreparatie – De omzet bedroeg in 2015 €637 miljoen (2014: €558 miljoen).
Binnenvaart, visserij en kleine zeegaande schepen – In 2015 werden er 111 schepen (2014: 108 schepen) opgeleverd. De orderportefeuille bedroeg per 31 december 128 schepen (2014: 108 schepen).
Superjachtbouw – In 2015 zijn 23 superjachten opgeleverd (2014: 16) met een waarde van €1,1 miljard (2014: €649 miljoen) en 28 nieuwe opdrachten zijn genoteerd (2014: 22) met een waarde van €1,1 miljard (2014: €1,5 miljard). De orderportefeuille betrof eind december 72 superjachten (2014: 70 superjachten) met een waarde van ruim €4,2 miljard (2014: €4,1 miljard).

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Honderd miljoen voor Gelderse maakindustrie

ARNHEM Gelderland moet de derde industrie van Nederland worden. Tot 2020 investeert de provincie 100 miljoen euro in een slimme en schone economie, die zorgt voor groei en banen.

Deze ambitie om op te klimmen van de vierde naar de derde plaats staat in het beleidskader economie van provincie Gelderland. ‘De Gelderse economie is al wereldtop, maar het kan en moet nog beter’, vertelt gedeputeerde Michiel Scheffer. ‘Vooral op het gebied van innovatie hebben we nog veel terrein te winnen. We willen werk maken van innovatie door bedrijven duurzaam te laten produceren, innovatie en industrie beter op elkaar aan te laten sluiten en de rode loper uit te leggen voor ambitieuze bedrijven met de potentie om te groeien.’

Banenmotor
De maakindustrie is de banenmotor van de Gelderse economie. De 7500 industriële bedrijven in Gelderland leveren nu 13% van het regionaal inkomen en 11% van de werkgelegenheid. De indirecte effecten als aanjager van de dienstverlening zijn dubbel zo groot. Op dit moment werken er 110.000 mensen in de Gelderse industrie. Meer dan 100.000 mensen zijn werkzaam in aanverwante sectoren.

Maar de maakindustrie verandert volgens de provincie ingrijpend door 3D printing en robotisering en digitalisering. ‘De aarde warmt op en grondstoffen worden schaars. Bedrijven moeten duurzaam innoveren om concurrerend te blijven. Provincie Gelderland ondersteunt bedrijven bij de inzet van nieuwe technologieën zoals Big Data en The Internet of Things en het zo lang mogelijk (her)gebruiken van schaarse grondstoffen.’

Personeelstekort
Een slimme industrie heeft slimme mensen nodig op alle niveaus. Er is een groeiend gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Met name in de techniek en de ict is er een tekort aan gekwalificeerd personeel. Samen met onderwijs en ondernemers investeert de provincie in projecten die de discrepenties op de arbeidsmarkt verkleinen. Een voorbeeld is ‘Werken en Leren met Energie’ in Nijmegen waarin technisch talent een opleiding combineert met een baan bij een energiebedrijf.

‘We staan aan de vooravond van een industriële renaissance’, vat Scheffer samen. ‘Steeds meer productie wordt teruggehaald naar Europa om sneller in te kunnen spelen op de vraag van de klant. De maakindustrie in Gelderland is van wereldniveau en het verschil in loonkosten wordt kleiner. We leggen de rode loper uit voor ambitieuze en innovatieve bedrijven met de potentie om te groeien. Met de universiteiten, de agrofoodsector en de maakindustrie heeft Gelderland alles in huis om werk te maken van innovatie. We hebben de kennis is huis, we kunnen het maken en we hebben de ruimte.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

NPRC en Wijgula winnen EVO-binnenvaartprijs

ZWIJNDRECHT De NPRC en tankvaartrederij Wijgula zijn de  winnaars van de eerste EVO-binnenvaartprijs. De NPRC mag zich de best presterende bevrachter op het water noemen, Wijgula werd gekroond tot beste binnenvaartonderneming.

Aan de prijs is een uitvoerig onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) voorafgegaan. De universiteit ondervroeg in opdracht van verladersorganisatie EVO hoe bedrijven de dienstverlening van de binnenvaart beoordelen. Daarbij werd gekeken naar criteria als veiligheid, betrouwbaarheid van de boeking, beschikbare laadcapaciteit, de mate van naleving van contracten en de flexibiliteit tijdens de contractperiode.

94 jaar
Thijs Aarten en Norbert Meixner van Wijgula en NPRC-directeur Stefan Meeusen ontvingen de prijs uit handen van EVO-voorzitter Chris Bruggink. Wijgula onderscheidde zich als beste op de punten die bedrijven als belangrijkst beoordelen.  In een reactie lieten Aarten en Meixner van Wijgula weten zich zeer vereerd te voelen de prijs in ontvangst te mogen nemen. ‘Als Nederlandse binnentankvaartrederij met inmiddels 94 jaar vervoerservaring, is en blijft het ons streven om door een betrouwbare en klantgerichte dienstverlening een langdurige samenwerking met onze klanten op te bouwen en te onderhouden.’

Duurzaamheid en samenwerken
De NPRC-leden investeerden volgens Stefan Meeusen de afgelopen jaren veel geld en energie in het verduurzamen van hun vloot. ‘Samenwerking en optimalisatie van de logistieke keten spelen bij de coöperatie een steeds grotere rol. We werken nauw samen met onze klanten, ook door innovaties met ICT uit te rollen waardoor we bijvoorbeeld realtime data delen.’ De directeur van de coöperatie is uiteraard verheugd met de prijs die hem namens de klant toekomt: ‘Het is heel mooi dat onze jarenlange inspanningen door onze klanten worden gewaardeerd. Dat zien wij echt als een beloning.’

Extra bijzonder
Eerder al ontving de coöperatie diverse prijzen voor onder meer duurzaamheid en innovatie. ‘Maar een prijs van onze klanten krijgen, dat is extra bijzonder’, aldus Meeusen. NPRC zal onder hem blijven innoveren, zo benadrukt hij. ‘Ons motto luidt: ‘Samen kunnen we nog zoveel meer’, daarom zie ik de prijs vooral als een aanmoediging om op de ingeslagen koers verder te gaan.’

Meeusen ziet in de hele sector signalen van innovatie en verduurzaming. ‘Uit het onderzoek van de EUR blijkt dat de wens van de ondernemingen ook die van de klant is. Daar moeten we sectorbreed gehoor aan geven. Alleen dan wordt duidelijk dat nog meer lading van de weg naar het water verplaatst, met alle voordelen die daarbij horen.’ De coöperatiedirecteur vat ze graag nog even bondig samen: ‘Minder files en minder CO2-uitstoot. En dat gecombineerd met een zeer efficiënt logistieke keten.’ De voordelen van vervoer over water zijn legio. Als het aan de klant ligt is NPRC daar een lichtend voorbeeld van.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Lichtbaken markeert plek overnachtingshaven Spijk

SPIJK Kunstenaar André Pielage heeft een lichtprojectie gemaakt op de schoorsteen van de voormalige steenfabriek van Terwindt & Arntz aan de Spijksedijk in Spijk. Het ‘Lichtbaken’ was maandag 9 mei voor het eerst te zien.

De lichtprojectie ziet eruit als stromend water en is van grote afstand zichtbaar. Met het kunstwerk verwijst André Pielage naar de traagheid en de rust van het water in de toekomstige overnachtingshaven. Gedeputeerde Josan Meijers sprak tijdens de opening lovende woorden namens de stuurgroep: ‘Met dit baken maken we de schoorsteen van een voormalige steenfabriek op een unieke manier zichtbaar in het rivierenlandschap.’

De lichtprojectie gaat aan als de schemering begint. De schoorsteen wordt iedere dag een gedeelte van de avond verlicht. Hierdoor blijft dit herkenbare element in het rivierenlandschap ook tijdens de avonduren een bijzonder landmark. De schoorsteen zelf is in een uitstekende staat, omdat Swanenberg IJzer Groep deze onlangs heeft gerestaureerd.

Overnachtingshaven
Het project overnachtingshaven Lobith richt zich op de uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor de binnenvaart. Als onderdeel van dit project worden in gemeente Rijnwaarden drie bakens gezet in het rivierenlandschap. In 2015 werd bij Tuindorp (Tolkamer) het baken Element of surprise van Heidi Linck onthuld. Het derde en laatste baken komt rond de zomer van 2016. (Foto Provincie Gelderland)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu

Dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland.